Pirmakursiams

Šiame puslapyje rasi reikiamą informaciją apie studijų procesus, stipendijas, renginius bei studijų pritaikomumą.

 

Pirmakursio studento gidas 2023

Karjeros ir paslaugų centras

Studentų g. 50 – Studentų infocentras
mob. tel. +370 (614) 200 55
tel. +370 (37) 300 327
e. p. klausk@ktu.lt

Bendraukime socialiniuose tinkluose:

 

Studijų pritaikomumas turintiems individualių ugdymosi poreikių

Studentams, turintiems individualių ugdymosi poreikių, galimas studijų pritaikomumas. Užpildžius apklausą, Studentų reikalų departamento socialinės gerovės koordinatorė susisteminusi informaciją galės pateikti siūlymus studijų procesui pritaikyti. Taip pat galėsime greičiau ir efektyviau reaguoti į Jūsų poreikius. Visi Jūsų pateikti duomenys saugomi duomenų apsaugos įstatymo ir nebus perduoti tretiesiems asmenims.

Ką reikia padaryti:

 1. Užpildyti apklausą, kurios tikslas identifikuoti asmeninius poreikius ir padėti koreguoti studijų procesą pritaikant individualiems atvejams.
 2. Parašyti laišką Studentų reikalų departamento socialinės gerovės koordinatorei e. p. ausma.minkauskaite@ktu.lt ir sutarti laiką susitikimui (gyvai ar nuotoliniu būdu).

Galimi pritaikymai:

 • Paskaitų dėstymas atsižvelgiant į studento situaciją;
 • Studijų medžiagos pateikimas;
 • Atsiskaitymo koncepcija;
 • Mokymosi erdvės bibliotekoje;
 • Auditorijų pasiekiamumas.

KTU turima programinė įranga:

 • SuperNova Magnifier 13.03. Programa išdidina visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalis.
 • Topaz XL XD 24‘. Stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė, eksploatuojama bibliotekose įrengtose mokymosi erdvėse.
 • Bellman Audio Domino. Skaitmeninė koduota vidinio ryšio sistema.
 • Bellman Audio Domino imtuvas. Skaitmeninės koduotos vidinio ryšio sistemos imtuvas.
 • PĮ Easy Converter. Įrenginys su lietuvių kalbos sintezatoriumi Wintalker Voice su balsais Gintar.
Ausma Minkauskaitė

Socialinės gerovės koordinatorė

Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 (676) 92 702
e. p. ausma.minkauskaite@ktu.lt

 

Finansinė parama

Universitetas Tau siūlo įvairių finansinių paramos ir skatinimo galimybių, skirtų tiek valstybės finansuojamų, tiek valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentams. Pasinaudok visomis Universiteto siūlomomis galimybėmis!

Universitetas Tau siūlo:

Universiteto talento stipendijos skiriamos aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, visuomeninės veiklos srityse, kurios garsina Universiteto vardą.

Universiteto talento stipendijų konkurse gali dalyvauti visi pirmos (išskyrus pirmo kurso studentus pirmą semestrą), antros pakopos, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai.

Universiteto talento stipendijos dydis – 250 eurų per mėnesį. Iš viso per semestrą skiriama suma – 1000 eurų.

2023-2024 mokslo metais stipendijų konkursai organizuojami:

Rudens semestre | Rugsėjo 08-21 d.
Pavasario semestre | Vasario 9-22 d.

2022-2023 m.m. pavasario semestro konkurso rezultatai

Paraiškos ir reikalingi dokumentai teikiami prisijungus prie Akademinės informacinės sistemos (AIS).

Daugiau informacijos ir aktualūs dokumentai (prie Office 365 aplinkos gali prisijungti tik esami studentai, jei nesate studentas, bet domina ši informacija, kreipkitės el. paštu: klausk@ktu.lt)

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

​Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems Universiteto studentams teikiamos vardinės mecenatų (rėmėjų) ir įmonių stipendijos.

Mecenatų stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Stipendijų skyrimo tvarką nustato jų steigimo sutartys, rėmėjų arba Universiteto rektoriaus patvirtinti nuostatai. Mecenatų stipendijų konkursas skelbiamas pavasarį ir rudenį. Studentai pateikia dokumentus akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Konkursai“.

 

Informacija:
Ausma Minkauskaitė
tel. +370 (676) 92 702
el. p. ausma.minkauskaite@ktu.lt

Stipendija Stipendijos dydis Kam skiriama
KTU Alumnų asociacijos stipendija 500 eurų Aktyviausiems studentams, surinkusiems daugiausiai skaitmeninių ženkliukų už dalyvavimą KTU neformalaus ugdymo programų ar kitose veiklose.
Kazickų šeimos fondo stipendija studentams, vykdantiems filantropinę veik 500 eurų Bakalauro ir magistro studentams, vykdantiems filantropinę veiklą, pasižymintiems aukštais akademiniais rezultatais.
Alter Domus stipendija 1000 eurų Parama skiriama Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų programos studentams, kurie: studijuoja paskutiniame programos kurse; demonstruoja aukštus akademinius pasiekimus (2020-2023 metų vidurkis buvo ne mažesnis nei 8); pateikia gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką anglų kalba, paaiškinantį, kodėl jie verti įmonės įsteigtos stipendijos.
G. Kuprevičiaus stipendija 1000 eurų Studentas atliko ir realizavo autorinį inovatyviausią kūrybinį projektą per pastaruosius dvejus studijų metus.
UAB „Nando“ stipendija 500 eurų Studentas studijuoja 1-oje studijų pakopoje, Ekonomikos ir verslo fakultete, „Verslas ir antreprenerystė“ studijų programoje; Studento paskutinių dviejų semestrų vidurkis yra ne mažesnis nei 8 balai; Privalumas: pasiekimai mokslinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje;
„Ignitis grupė“ stipendija

1) pirmo kurso studentams – po 300 EUR 10 mėnesių laikotarpiui;

2) antro kurso studentams – 15 stipendijų po 300 EUR 10 mėnesių laikotarpiui.

Elektros inžinerijos ir (ar) energijos inžinerijos studijų krypčių studentai.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos už aktyvią popaskaitinę veiklą – dalyvavimą studentiškų organizacijų, meno kolektyvų ar sporto rinktinių veikloje, savanoriavimą, Universiteto gerovės puoselėjimą ir pan.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos dydis – iki 147 €. Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos (už išskirtinę, Universiteto vardą garsinančią veiklą) – iki 392 €.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Lietuvos Respublikos prezidentų: Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, pasižymintiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir (arba) meninėje veikloje pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Konkurso metu vertinami studento paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatai, studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimai, dalyvavimas konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

2022-2023 m. m. pavasario semestre konkursas stipendijai gauti vyksta balandžio 4 – balandžio 16 d.

Aplikuoti galima AIS >> Konkursai

Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai

LR žemės ūkio ministerija

Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose.

Stipendijos dydis: 150€/mėn. akademiniams metams.

Studijų kryptys: žemės ūkio, maisto ir veterinarijos mokslų kryptys.

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose.

Stipendijos dydis: 200€/mėn. akademiniams metams.

Studijų kryptys: inžinerijos kryptys.

Stipendija skiriama tik Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentams.

LR energetikos ministerija

Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmo kurso studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose.

Stipendijos dydis: 300€/mėn. akademiniams metams.

Studijų kryptys: mechanikos inžinerija, atsinaujinančioji energetika.

Aktyvūs ir gerus akademinius pasiekimus turintys nariai bus apdovanoti 150 Eur vertės mėnesine stipendija, o nuo antrojo programos semestro 300 Eur mėnesine stipendija

.

GIFTed talentų ugdymo akademijos atrankos konkursas | Iki rugsėjo 10 d.

Daugiau apie programą galite rasti čia.

SKILLed FinTech specializuotos ugdymo programos atrankos konkursas | Iki rugsėjo 10 d.

Daugiau apie programą galite rasti čia.

SKILLed AI specializuotos ugdymo programos atrankos konkursas | sausio mėnesį

Daugiau apie programą galite rasti čia.

Semestro studijų kaina gali būti sumažinta valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančiam studentui, kuris atitinka Universitete nustatytus reikalavimus ir pateikia prašymą Universiteto Akademinėje informacinėje iki semestro 10 dienos. Norėdamas pretenduoti į studijų kainos sumažinimą, studentas turi būti turėti atitinkamą priėmimo konkursinį balą, neturėti akademinių skolų, būti pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį, turėti atitinkamą studijų vidurkį, neturėti akademinių ar drausminių nuobaudų, neturėti finansinių įsiskolinimų Universitetui, atitikti kitus Universitete nustatytus reikalavimus. Studijų kaina taip pat gali būti sumažinta studentui, kurio sunki ekonominė (socialinė) padėtis. Studijų įmokos lengvatos dydis priklauso nuo studento studijuojamos studijų programos kainos.

Informaciją apie galimybę pretenduoti į studijų kainos sumažinimą teikia fakultetų studijų centrai.

Socialinės stipendijos dydis – 318,5 Eur/mėn. Socialines stipendijas gali gauti studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai rasite VSF internetinėje svetainėje.

Studentams gali būti pritaikomas sumažintas mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje. Speciali kaina gali būti nustatoma studentams, kurių yra sunki materialinė ar socialinė padėtis, kai gyvenamosios vietos mėnesio mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje neviršija nustatytos ribos (115 Eur). Pritaikytą bendrabučio kambario vietos mėnesio mokestį nustato komisija. Prašymą iki kiekvieno mėnesio 20 d. (imtinai) galite teikti savo Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Pateikiami dokumentai:
• prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę studento padėtį patvirtinantys dokumentai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

 

Skaitmeniniai ženkliukai

Skaitmeniniai ženkliukai – tai skaitmeninis mikrosertifikatas, naujas skaitmeninis standartas neformalaus mokymosi ir ugdymo pasiekimų pripažinimui.

Kodėl verta rinkti skaitmeninius ženkliukus?

Pranašumas ieškant darbo ar praktikos vietos  Konkursai ir stipendijos universitete Kompetencijų aplankas
Parodyk savo pasiekimus bei aktyvumą universitete potencialiam darbdaviui Greitai, paprastai ir vienoje vietoje kaupk įrodymus apie universitete vykdomas veiklas Siek savo neformaliu būdu įgytų kompetencijų patvirtinimo

Kartu su universiteto baigimo diplomu gauk asmeninį kompetencijų aplanką!

Samanta Bulovaitė

Ugdymo programų koordinatorė

Studentų gatvė 50, Kaunas
tel. +370 (664) 556 20
e. p. wanted@ktu.lt

 

Affidea Lietuva

Affidea Lietuva nemokamai* teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei išskirtines nuolaidas KTU studentams bei darbuotojams prisirašiusiems prie šios klinikos.

Jums tereikia:
– atvykus į kliniką, su savimi turėti asmens tapatybės dokumentą
arba
– pasirinkus šeimos gydytoją, pasirašyti prie Affidea Lietuva šeimos klinikos internetu: mano.affidea.lt 
Užsiregistravę, kaip KTU studentai ar darbuotojai, gausite atskirą tel. numerį, kuriuo greičiau susisieksite su Jums priskirtu gydytoju.

Adresas: Savanorių pr. 178, Kaunas
Kontaktai: tel. 8 700 55223, e. p. pacientams@affidea.lt

Darbo laikas
I-V: 7.00 – 22.00
VI: 8.00 – 20.00
VII: 8.00 – 20.00

Klinika pritaikyta neįgaliesiems – patogus įvažiavimas, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė

*  prisirašiusiems prie klinikos ir turintiems PSDF draudimą, sveikatos priežiūros paslaugos yra finansuojamos TLK lėšomis.

Affidea

 

Pirmakursių stovyklos

Kiekvieno fakulteto studentų atstovybė organizuoja pirmakursių stovyklas, kuriose susipažinsi su būsimais grupės ir kurso draugais!
Daugiau informacijos suteiks tavo fakulteto studentų atstovybė.

2023 metų stovyklos vyks:

Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto kartu su Statybos ir architektūros fakultetu rugsėjo 1-3 dienomis
Ekonomikos ir verslo fakulteto kartu su Cheminės technologijos fakultetu rugsėjo 1-3 dienomis
Elektros ir elektronikos fakulteto rugsėjo 1-3 dienomis
Informatikos fakulteto rugsėjo 9-10 dienomis
Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto rugsėjo 8-10 dienomis
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto rugsėjo 8-10 dienomis
 

Įvadinė savaitė

KTU įvadinės savaitės „Boundless Beginnings“ programa:

09:00–16:00 • Bendrabučių mugė
11:00–12:00 • Pradžios mentorių susitikimai su akademinėmis grupėmis
13:00–18:00 • BEST orientacinės varžybos „City Rally“
19:00–22:00 • Muzikinis vakaras „Aš, Tu ir Muzika“

09:00–11:00 • Akademinė paskaita
11:30–13:30 • Pažintis su fakultetais
14:00–17:00 • Protmūšis
18:00–22:00 • Važinėjimas riedučiais „Vakaras ant ratų“

11:00–15:00 • Organizacijų mugė
14:00–15:00 • „Rektorius kitoje šviesoje“
18:00–22:00 • Festivalis „Mini LED’ai“
19:00–00:00 • Esporto veiklos „LAN nuotykis“

12:00–17:00 • Pirmakursių krikštynos „From Zero to Hero“
21:00–23:00 • Filmų vakaras „Termosai“

 

D.U.K.

Po studijų sutarties pasirašymo, el. paštu, kurį nurodėte priėmimo informacinėje sistemoje registracijos metu, Jums bus atsiųstas svarbus informacinis pranešimas dėl prisijungimo prie Universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų. Jei laiško negautumėte, registruokitės paspaudę čia.

Jei užsiregistravus prie Universiteto vieningos prisijungimo sistemos per 2-3 val. vis dar negalite įeiti į savo Universiteto elektroninį paštą, kreipkitės el. pašto adresu pastas@ktu.edu.

Pažymėjimą galėsite užsisakyti po sutarties pasirašymo. Prisijungus prie registracijos sistemos (nurodytais adresais) turėsite suvesti reikiamą informaciją. Universitetas duomenis apie Jūsų studijas kitą dieną po sutarties pasirašymo perduoda Studentų registrui, iš kurio LSP ir ISIC sistemos automatiškai paima studento statuso patvirtinimą. Kai pažymėjimas bus pagamintas, jį galėsite atsiimti nurodytame punkte arba pasirinktame paštomate.

LSP (Lietuvos studento pažymėjimas) – studento statusą įrodantis dokumentas, suteikiantis lengvatas ir nuolaidas, kuris išduodamas visam studijų laikotarpiui. Daugiau informacijos ir detalesnės kainos: lsp.lt.

ISIC (International Student Identity Card) – vienintelis tarptautinis studento pažymėjimas, studento statusą įrodantis ne vien Lietuvoje, bet ir beveik visame pasaulyje. Labiausiai praverčia išvykstant į užsienį, pvz.: ERASMUS+ studijoms kitoje šalyje. Pažymėjimo kaina 11 Eur (su integruotu elektroniniu viešojo transporto bilietu), toks pažymėjimas galioja vienus mokslo metus. Daugiau informacijos: www.isic.lt.

Savo studijų programos sandarą galite rasti Universiteto tinklalapyje čia, pasirinkus savo studijų programą ir skiltį „Dalykai“.

KTU Akademinėje informacinėje sistemoje, skiltyje „Einamasis semestras“ paspauskite mygtuką „Individualus planas“ ir ten rasite savo metinio studijų plano ruošinį.

Nuo 2022-08-30 iki 2022-09-18 turėsite pasirinkti studijų modulius (jei pasirinkimas numatytas Jūsų studijų programoje) ir patvirtinti planą. Nepatvirtinę studijų plano, negalėsite registruotis į modulių užsiėmimus.

Paskaitų tvarkaraštį galite rasti KTU Akademinėje informacinėje sistemoje, skiltyje „Mano užsiėmimų tvarkaraštis“. Siūlomus rudens semestro užsiėmimų laikus galite matyti likus mėnesiui iki semestro pradžios (tai tik preliminarūs tvarkaraščio laikai, jie gali keistis).

Užsiregistruoti į užsiėmimus ir matyti suformuotą individualų tvarkaraštį galėsite nuo 2022-08-30 iki 2022-09-18 (tuo metu vyks oficiali registracija). Skatiname registruotis kuo greičiau, kad galėtumėte nedelsiant matyti savo tvarkaraštį.

Universitete studentų dalyvavimas studijų modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose yra privalomas, o kituose užsiėmimų tipuose (paskaitose, pratybose ir t.t.) yra privalomas pagal dėstytojo nustatytus minimalius dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus.

Modulio pirmojo užsiėmimo metu dėstytojas supažindina su privalomo dalyvavimo reikalavimais, kurie vėliau skelbiami modulio programoje Akademinėje informacinėje sistemoje.

Jei įstojus Jums reikalinga pažyma, kurią privalote pateikti oficialiai institucijai, ją užsisakyti galite Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) viršutiniame meniu paspaudę „Studijos“  ir pasirinkę „Pažymų užsakymas“.

Universiteto administracijos padaliniai dirba:

 • nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dirba nuo 8 val. iki 17 val.,
 • penktadieniais – nuo 8 val. iki 15:45 val.

Fakultetų studijų centrų kontaktai pateikti čia.

Daugiau informacijos apie finansinę paramą teikiamą studentams.

„Teltonika“  stipendijos

Pasirinkote inžinerijos ar informacinių technologijų studijų kryptį? Esate motyvuoti keisti pasaulį bei prisidėti prie naujų technologijų vystymo? Kandidatuokite į „Teltonikos“ stipendijų programą ir gaukite metinę €3 000 stipendiją! Stipendija išmokama pirmakursiams 10 mėnesių po 300 Eur/mėn. Pildykite paraišką: https://teltonika-high-tech-hill.com/lt/stipendija

„Litgrid“ stipendijos

AB „Litgrid“ kviečia būsimuosius Kauno technologijos universiteto 1 kurso bakalauro studentus teikti paraiškas gauti €200 dydžio stipendijas vienam semestrui. Stipendija bus skiriama 7 studentams, kurie 2022 m. įstojo į pirmos pakopos elektros inžinerijos, atsinaujinančios energetikos, automatikos ir valdymo, elektros inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos studijų programų kursą.

– Paraiškas būsimi 1 kurso studentai turi pateikti nuo rugpjūčio 1 d. 9.00 iki 2022 m. rugsėjo 19 d. 23.59
– Stipendijai gauti bus vertinamas: stojamasis balas, pusmečio balas bei motyvacinis prisistatymas
– Dokumentus prašome pateikti KTU AIS nurodant: Paraiška „Litgrid“ stipendijai gauti.

„Ignitis“ stipendijos

„Ignitis grupė“ planuoja skirti €3 000 stipendiją valstybiniams universitetams ir kolegijoms, vykdančioms elektros ir (arba) energijos inžinerijos studijų programas. Finansinę paramą gavusios aukštosios mokyklos ją skirs minėtų studijų krypčių nuolatinių studijų pirmakursių stipendijoms. Daugiau informacijos rasite čia: #EnergySmartSTART

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į Universiteto Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

2022-2023 metų rudens semestro studijų kalendorių galite rasti čia.

Kad rugsėjis nepateiktų nemalonios staigmenos, mokyklas ir universitetus baigę jaunuoliai turėtų atsiminti kelis svarbius dalykus apie privalomąjį sveikatos draudimą (PSD). Pabaigus mokslus ir nepradėjus dirbti, gali tekti mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas (PSD). Ką reikėtų žinoti?

Visi abiturientai ir absolventai valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami iki rugpjūčio 31 dienos. Jeigu abiturientai pradeda dienines studijas Lietuvoje, o baigę aukštąsias mokyklas jau rugsėjį įsidarbina – rūpesčių nekils.

Tačiau tęsiant mokslus užsienyje ar nesusiradus darbo reikėtų pasirūpinti keliais dalykais.

„Nors COVID-19 padėtis gali turėti įtakos studijų organizavimo procesui, visgi valstybė, kaip ir įprastai, draudžia jaunuolius, kurie pradės ar tęs mokslus Lietuvoje ar ES šalyse pagal dieninių studijų programą. Nesvarbu, ar studijos vyks auditorijose, ar nuotoliniu būdu. Svarbu nepamiršti išvykstantiems studijuoti užsienį – ligonių kasoms pateikti pažymą“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė.

„Jeigu jaunuolis, nesimoko ir nedirba, gali būti, kad jau rugsėjį jį įspėsime apie prievolę mokėti PSD įmokas. Rekomenduojame pasitikrinti savo asmeninę „Sodros“ paskyrą – kur pateikiame pranešimus“, – sako „Sodros“ Įmokų administravimo skyriaus vedėjas Laimonas Rudys.

Vėluojant įmokoms gali kilti rūpesčių, nes nutrūksta sveikatos draudimas ir gali tekti sumokėti už paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose.

Atsakome į svarbiausius klausimus, apie PSD draudimą moksleiviams ir studentams:

 • Kada jaunuoliai PSD apdraudžiami valstybės lėšomis?

Mokyklą ar studijas baigę jaunuoliai valstybės lėšomis draudžiami iki rugpjūčio 31 d., jeigu jų mokslo metai baigėsi vasarą.

Jeigu moksleiviai nuo rugsėjo pradeda studijuoti Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės (dieninės) studijų formos studijų programą arba studentai tęsia nuolatines (dienines) studijas Lietuvoje bei užsienyje, jie yra draudžiami valstybės lėšomis.

Valstybės lėšomis draudžiami ir tie gyventojai, kurie aktyviai ieško darbo – registruojasi Užimtumo tarnyboje ir įgyja bedarbio statusą.

 • Ką daryti studentams Lietuvoje?

Lietuvoje dieninių studijų studentai draudžiami pagal Studentų registro duomenis apie studento teisinį statusą (nuo studijų pradžios iki pabaigos). Lietuvos studentams apskritai nereikia rūpintis jokių pažymų teikimu.

Taigi, jei jaunuolis mokslus universitete pradėjo 2018 m. rugsėjo 1 d., jis studentu bus iki studijų pabaigos, nepriklausomai nuo to, kada prasidės mokslai – šių metų rugsėjį ar spalį, 1 ar 25 dieną. Kitaip tariant, asmuo PSD yra draustas, kol turi studento statusą. Pokyčių būtų tik netekus to statuso. Studijavimo būdas – nuotolinis ar akademinis –PSD valstybės lėšomis galiojimui įtakos neturi.

Gyventojui, nutraukusiam studijas, prievolė mokėti PSD atsiranda jau kitą mėnesį po studijų nutraukimo mėnesio pabaigos. Kitaip tariant, sveikatos draudimo įmokas valstybė moka tik už studijavimo laikotarpį. Mokslo nutraukimo mėnuo yra paskutinis valstybės apmokėtas mėnuo, kai studentas yra draustas kaip studijuojantis.

 • Ką reikia žinoti studijuojantiems užsienyje?

Jei išvykstama studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių ar Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino, Šveicarijos aukštąsias mokyklas pagal nuolatinės formos studijų programas, studentai nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą ir jiems nėra prievolės deklaruoti gyvenamosios vietos pasikeitimo.

Tačiau šie jaunuoliai ligonių kasoms turi pateikti ES mokymo įstaigos išduotą dokumentą (pažymą), patvirtinantį ES studijuojančiojo statusą. Šiame dokumente (pažymoje) turi būti nurodyta studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos.

ES mokymo įstaigos išduotą dokumentą (pažymą) galima siųsti bet kuriai teritorinei ligonių kasai per E-pristatymą arba įdėti į voką ir atsiųsti paštu teritorinės ligonių kasos adresu, taip pat pateikti atvykus į teritorinę ligonių kasą. Teritorinių ligonių kasų kontaktai.

ES studentų PSD gali būti patvirtintas elektroniniu būdu, kai ES aukštoji mokykla elektroniniu būdu atsiunčia patvirtinimą apie atitinkamo Lietuvos gyventojo studento statuso galiojimą einamais mokslo metais.

Kvietimai studijuoti, net jei jie yra oficialūs, nėra laikomi studento statusą patvirtinančiu dokumentu ir PSD valstybės lėšomis galiojimo neužtikrina.

ES šalių studentų PSD galioja vienerius mokslo metus, todėl tęsiant studijas ES, dokumentą (pažymą) apie mokslus reikia pateikti kasmet.

 • Kaip padengiamos sveikatos priežiūros išlaidos kitose šalyse?

Išvykstant studijuoti į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją rekomenduojama iš anksto užsisakyti ESDK. Ji patvirtina teisę ES ir minėtose šalyse gauti būtinąją medicinos pagalbą, kad sutrikus sveikatai nereikėtų nutraukti studijų ir grįžti į Lietuvą. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas kompensuoja Lietuvos ligonių kasos.

ESDK išduodama nemokamai pagal pateiktą užsakymą/prašymą. Moksleiviams ir studentams ši kortelė galioja vienerius mokslo metus. ESDK užsakymo/prašymo forma.

Atkreipiame dėmesį, kad studentai, išvykstantys studijuoti už Europos ribų, pavyzdžiui, į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), Kanadą, Rusiją ir pan., nuo 2020 m. pradedantys studijuoti Jungtinėje Karalystėje (JK) valstybės lėšomis nedraudžiami, savo sveikatos draudimu jie turi pasirūpinti patys (pvz., apsidrausti privačioje draudimo bendrovėje).

Daugiau apie ESDK rasite čia.

 • Į ką atkreipti dėmesį studijuojantiems JK?

Įstojusieji į JK aukštąsias mokyklas iki 2020 vasario 1 dienos PSD bus draudžiami valstybės lėšomis iki studijų pabaigos, tačiau ne ilgiau, nei iki 2023 rugpjūčio 31 dienos.

JK besimokančių studentų ESDK galios iki 2020 gruodžio 31 dienos.

 • Kas PSD įmokas turėtų mokėti savarankiškai?

Jei baigę mokyklą ar universitetą jaunuoliai rudenį nebetęsia mokslų, neįsidarbina ar nepradeda savarankiškos ekonominės veiklos bei nesiregistruoja Užimtumo tarnyboje ir neįgyja bedarbio statuso, jie jau rugsėjį iki mėnesio pabaigos turėtų pradėti mokėti minimalias PSD įmokas – 42,37 euro.

Įsidarbinus Lietuvoje, savarankiškai PSD įmokų mokėti nereikės. Jos atskaitomos iš pajamų, nuo kurių skaičiuojamos visos kitos socialinio draudimo įmokos. Pavyzdžiui, jeigu jaunuolis įsidarbintų rugsėjo 18 dieną, visas rugsėjis būtų draudiminis mėnuo ir pačiam įmokų mokėti nereikėtų. Tačiau įsidarbinus spalį, jeigu prieš tai nebuvo įgytas bedarbio statusas, už rugsėjį įmoką „Sodrai“ reikėtų sumokėti.

Pirmosios įmokos būtų skaičiuojamos jau už tą mėnesį, kurį gyventojas pradėjo dirbti.

PSD įmokos yra įstatymu nustatyta mokestinė prievolė, kurią reikėtų vykdyti ir keliaujant bei atostogaujant užsienyje.

Išvykstant ilgesniam laikui privalu deklaruoti gyvenamosios vietos pasikeitimą, kitaip bus skaičiuojamos PSD mokesčio skolos. Deklaravus išvykimą ir netekus gyventojo statuso, asmuo netenka teisių ir į kompensuojamą sveikatos priežiūrą – jam visos sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje tampa mokamos. Daugiau apie išvykimo deklaravimą rasite čia.

 • Kaip ir kada sumokėti PSD įmokas?

PSD įmoka yra 42,37 eurų, įmokos kodas 364. Einamojo mėnesio įmoką reikia sumokėti iki paskutinės atitinkamo mėnesio dienos.

Norėdami naudotis jums priklausančia viešojo transporto lengvata, privalote su savimi turėti studento statusą patvirtinantį dokumentą – Lietuvos studento pažymėjimą (LSP), tačiau pirmąjį mokslo metų mėnesį tam užteks pažymos, patvirtinančios apie studijas universitete. Pažymą galima užsisakyti elektroniniu būdu Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Studijos → Pažymų užsakymas“, pažymos rūšis – Studento statuso pažyma.