SKILLed FinTech banner of the main page

SKILLed FinTech

Specializuota papildomo ugdymo programa skirta motyvuotiems Kauno technologijos universiteto studentams, norintiems įgyti stiprias finansų technologijų srities kompetencijas šalia savo pasirinktų Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos ir Finansų studijų programų.

 

Kodėl verta tapti SKILLed FinTech programos studentu?

 • Aukščiausio lygio finansų technologijų sektoriaus karjeros mentorių konsultacijos ir pagalba;
 • akademinių ir profesinių finansų technologijų srities žinių įgijimas papildomuose nemokamuose studijų moduliuose;
 • darbas ir konsultacijos su geriausiais finansų technologijų sektoriaus verslo atstovais;
 • užmegzti vertingi ir išskirtiniai kontaktai, reikalingi asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
 • reikalingų finansų technologijų darbo rinkai kompetencijų įgijimas;
 • dalyvavimas finansų technologijų srities hakatonuose, mokymuose, seminaruose ir renginiuose;
 • programoje taikomas iššūkiais grįsto mokymosi principas, kurį KTU propaguoja kartu su inovatyviais Europos universitetais (ECIU);
 • įgytas asmeninių kompetencijų aplankas bei gaunamas SKILLed FinTech programos baigimo diplomas.
 

SKILLed FinTech programos veiklos ir papildomi studijų moduliai

Tavo studijų tinklelis prasiplės papildomais finansų technologijų srities žinias suteikiančiais studijų moduliais. Papildomi moduliai priklauso nuo tavo studijuojamos studijų programos, o modulių paskaitos individualiai derinamos prie tavo studijų tvarkaraščio.

Taip pat, be papildomų modulių kiekvieną semestrą vyks programos veiklos, kuriose dalyvavimas yra privalomas.

Rudens semestras:

 • Matematika 1;
 • Inžinerinė ekonomika.

Pavasario semestras:

 • Matematika 2;
 • Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai;
 • Objektinio programavimo pagrindai.

Veiklos:

 • tikslų kėlimasis ir asmeninių kompetencijų plano sudarymas;
 • individualūs pokalbiai;
 • verslo kuruojami mokymai;
 • Assessment centre mokymai;
 • šešėlinė praktika;
 • hakatonas;
 • finansinio raštingumo mokymai;
 • SKILLed stovykla;
 • įvairios neformalios veiklos (susipažinimo susitikimai, Kalėdinė šventė ir kt.).

Rudens semestras:

 • Duomenų struktūrų pagrindai;
 • Tikimybių teorija;
 • Finansų rinkos ir institucijos.

Pavasario semestras:

 • Matematinė statistika;
 • Duomenų bazės;
 • Verslo finansavimo modeliai.

Veiklos:

 • tikslų kėlimasis ir profesinių kompetencijų plano sudarymas;
 • individualūs pokalbiai;
 • karjeros mentoriaus konsultacijos;
 • darbo pokalbių simuliacijos;
 • profesinio kelio projektas;
 • karjeros portfolio parengimas;
 • žaidimas „Pinigų srautas“;
 • hakatonas;
 • finansinio raštingumo mokymai;
 • SKILLed stovykla;
 • įvairios neformalios veiklos (susipažinimo susitikimai, Kalėdinė šventė ir kt.).

Rudens semestras:

 • Duomenų analizė;
 • Informacinių technologijų sauga.

Pavasario semestras:

 • Finansinės paslaugos
  verslui.

Pasirenkama:

 • Investicijų matematika;
 • Grafų teorija/Kriptologija.

Veiklos:

 • tikslų kėlimasis ir profesinių kompetencijų plano sudarymas;
 • individualūs pokalbiai;
 • 5 seminarų ciklas;
 • karjeros mentoriaus konsultacijos;
 • bendras trečiakursių projektas;
 • ECIU iššūkiai ir moduliai;
 • savanorystės akcija;
 • hakatonas;
 • finansinio raštingumo mokymai;
 • SKILLed stovykla;
 • įvairios neformalios veiklos (susipažinimo susitikimai, Kalėdinė šventė ir kt.).

Rudens semestras:

 • Finansų technologijų sprendimai;
 • Semestro projektas.

Pasirenkama:

 • Mašininio mokymosi metodai;
 • Finansų rizikos valdymas;
 • Draudimo matematika.

Pavasario semestras:

 • Praktika;
 • Bakalauro baigiamasis projektas.

Veiklos:

 • tikslo kėlimasis;
 • individualūs pokalbiai;
 • karjeros mentoriaus konsultacijos;
 • vakaras su žymiu žmogumi/savo srities profesionalu;
 • SKILLed Talks;
 • SKILLed išleistuvės;
 • įvairios neformalios veiklos (susipažinimo susitikimai, Kalėdinė šventė ir kt.).
 

Kaip tapti SKILLed FinTech programos studentu?

DALYVAUK ATRANKOJE!

Jeigu esi 1 kurso Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos, Finansų studijų programų Kauno technologijos universiteto bakalauro studijų studentas ir turi semestro vidurkį ne žemesnį nei 8 balai (arba Matematikos VBE išlaikytas ne mažesniu nei 75 balu, konkursinis įstojimo į universitetą balas turėtų būti ne mažesnis nei 7) bei esi pasiruošęs tapti finansų technologijų srities ekspertu – teik paraišką į SKILLed FinTech programą.

Pretenduoti į programą galima ir tuo atveju, jeigu galutinis semestro rezultatų vidurkis dar nėra žinomas. Galutiniai semestro įvertinimai papildomai tikrinami paskutinėmis sausio dienomis.

Nuo 2023 m. sausio 2 d. iki  sausio 15 d. užpildyk dalyvio anketą Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Konkursai“, ir pateik:

 • CV (prie darbo patirties gali įrašyti popaskaitinę veiklą – savanoriavimą, priklausymą organizacijai, dalyvavimą projektuose. Rekomenduojama pildyti pagal CV šabloną);
 • Motyvacinį laišką (originaliai ir aiškiai pateik savo motyvaciją tapti SKILLed FinTech studentu);
 • Rekomendaciją (-as) (mokytojo / vykdomos papildomos veiklos vadovo rekomendacija ir kt.);
 • Kitą mokslinę veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2019-01-01,  įrodančius tavo mokslinę veiklą, dalyvavimą olimpiadose, konkursuose ir kt.)*;
 • Kitą veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2019-01-01, įrodančius tavo pasiekimus visuomeninėje srityje: savanorystę, dalyvavimą organizacijoje, suorganizuotus renginius ir kt.).

          *Prie „Kita mokslinė veikla“ žymėkite tipą A1.

Sausio 16 dieną gauk patvirtinantį laišką, kad patekai į 2 atrankos etapą ir sudalyvauk motyvaciniame pokalbyje. Šio etapo metu turėsi galimybę atskleisti savo potencialą, norą ir motyvaciją tapti SKILLed FinTech programos studentu.

Motyvaciniai pokalbiai pagrindinio priėmimo metu vyks sausio 17-20 dienomis. Nuolat tikrink savo Universiteto elektroninį paštą.

Sausio 23 dieną gauk patvirtinantį laišką, kad tapai SKILLed FinTech programos studentu ir ruoškis įdomiam ir įtraukiančiam kompetencijų ugdymo nuotykiui!

 

DUK

Pagrindinė atranka į SKILLed FinTech vyksta rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais.

Papildoma atranka į programą, atsilaisvinus vietai (-oms), galima pirmų metų antro semestro pradžioje sausį.

 • Studijuoja Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos ar Finansų bakalauro studijų programą;
 • matematikos VBE išlaikytas ne mažesniu nei 75 balu, konkursinis įstojimo į universitetą balas turėtų būti ne mažesnis nei 7 arba stojant per papildomą atranką sausį – semestro vidurkis ne mažesnis nei 8;
 • studentas neturi akademinių skolų;
 • kandidato motyvacija tapti programos studentu (-e).

SKILLed FinTech sutartis su studentu yra nutraukiama, kai studentas:

 • neatsiskaito bent už vieną studijuojamos programos modulį;
 • pažeidžia akademinę etiką;
 • turi bent vieną galutinį modulio studijų pasiekimų įvertinimą mažesnį nei 6 balai;
 • svertinis metinis studijų rezultatų vidurkis yra mažesnis nei 7 balai;
 • nevykdo Susitarimo reikalavimų;
 • nedalyvauja bent 70 proc. Programos veiklų be pateisinamos priežasties.

SKILLed FinTech programos studentams stipendijos priklauso nuo tuo metu Universiteto turimų galimybių taip pat įsitraukimo į programą, dalyvautų bei vykdytų projektų.

Baigus SKILLed FinTech programą, Tau bus įteiktas individualus kompetencijų aplankas ir SKILLed FinTech programos diplomas.

Ugdymo programos dalimi būsi visu* bakalauro studijų laikotarpiu.

*Jeigu Tavo studijų programa yra 5-ių metų trukmės, SKILLed FinTech programos dalyviu būsi iki 4 kurso pabaigos.

Daugiausiai programos modulių ir veiklų yra vykdoma lietuvių kalba.

 

Programos partneriai

 

Kontaktai

coordinator, koordinatorė, skilled
Ieva Verbeck

Ugdymo programų koordinatorė

KTU Studentų infocentras, Studentų g. 50
tel. +370 638 51928
e. p. ieva.verbeck@ktu.lt