SKILLed FinTech

SKILLed FinTech

Tai Talentų akademija, suteikianti kompetencijas karjerai finansų technologijų (FinTech) srityje, visapusišką ugdymą ir finansinį skatinimą KTU bakalauro studentams iš Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos, Finansų studijų programų.

 

Kodėl Tau verta tapti SKILLed FinTech studentu/-e?

FINTECH SRITIES KOMPETENCIJOS Čia įgausi kompetencijas, reikalingas sparčiai augančioje finansų technologijų darbo rinkoje per papildomus ir sustiprintus studijų modulius bei įmonių atstovų pranešimus.
IŠŠŪKIAI  Dalyvausi hakatonuose, verslo ir SKILLed FinTech iššūkiuose. Taip pat programoje taikomas iššūkiais grįsto mokymosi principas, kurį KTU propaguoja kartu su inovatyviais Europos universitetais (ECIU).
KARJEROS GALIMYBĖS Turėsi šešėlinės praktikos, darbo pokalbio simuliacijos veiklas, karjeros portfelio parengimo mokymus, aukščiausio lygio finansų technologijų sektoriaus karjeros mentorių konsultacijas ir pagalbą, o baigęs/-usi programą gausi SKILLed FinTech diplomą su asmenine rekomendacija ir kompetencijų aplanku!
VISAPUSIŠKAS UGDYMAS Ugdysi ir asmenines kompetencijas, kelsiesi tikslus, kurie Tave domina, dalyvausi Savanorystės akcijoje ir išmoksi, kaip valdyti asmeninius finansus.
YPATINGOS BENDRUOMENĖS NARYS Programos veiklose ir neformaliuose užsiėmimuose dalyvausi kartu su motyvuojančiais bendraminčiais.
VERTINGI KONTAKTAI Lankydamasis įmonėse ir dalyvaudamas verslo atstovų pranešimuose plėsi savo kontaktų ratą asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.
FINANSINIS SKATINIMAS Gausi iki 300 Eur vertės mėnesinę stipendiją bei turėsi kitų papildomo finansavimo galimybių!
 

Specializuota SKILLed FinTech talentų ugdymo programa

SKILLed FinTech nariams studijos vyksta pagal individualų pakoreguotą planą, kuris papildytas sustiprintais ir finansų technologijų srities žinias suteikiančiais studijų moduliais. SKILLed FinTech studentai įprastai turi 36 kreditus per semestrą.

Studijos taip pat pasipildo įvairiomis ugdymo ir neformaliomis veiklomis.

Susipažinsi su FinTech sritimi ir ugdysi asmenybę!

 • Dalyvausi FinTech verslų kuruojamose veiklose ir iššūkiuose, kurie Tave supažindins su šiuo sektoriumi bei turėsi asmeninius susitikimus, kad susipažintum iš arčiau su Tave dominančia ateičiai darbo pozicija.
 • Kelsiesi tikslus ir susidarysi asmeninių kompetencijų planą pagal savo interesus. Jei bus reikalinga pagalba ar paskatinimas tikslų siekime, visada tam turėsi programos koordinatorės ar karjeros mentoriaus/-ės pagalbą.
 • Pažinsi save per Assessment centro veiklos mokymus, pagal kuriuos toliau kryptingai save ugdysi, taip tapdamas dar pranašesniu/-e darbo rinkoje.

Tau prisidės keli iš šių modulių:

 • Sustiprinta Matematika 1, 2;
 • Inžinerinė ekonomika;
 • Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai;
 • Objektinio programavimo pagrindai.

Užsitikrinsi buvimą ekspertu/-e profesiniame kelyje!

 • Pasirengsi dalykinių kompetencijų įgyjimo/tobulinimo planą reikalingoms kompetencijoms įgyti.
 • Bendradarbiausi su verslais ir dalyvausi iššūkiuose, kurių metu intensyviai rengsi inovatyvius produktus, o kad viskas syktų sklandžiau, turėsi specialius mokymus.
 • Turėsi asmeninius susitikimus su verslo sektoriaus profesionalais – karjeros mentoriais, kurių konsultacijų pagalba gausi atsakymus į rūpimus klausimus ir būsi dar labiau pasirengęs/-usi karjeros iššūkiams.
 • Dalyvausi Karjeros aplanko parengimo ir praktiniuose simuliacijos mokymuose, kad darbo pokalbiams būtum pasiruošęs/-usi ir jų metu jaustumeis pasitikintis/-i savimi.

Tau prisidės keli iš šių modulių:

 • Duomenų struktūrų pagrindai;
 • Tikimybių teorija;
 • Finansų rinkos ir institucijos;
 • Finansų technologijos;
 • Matematinė statistika;
 • Duomenų bazės.

Pritaikysi įgytus įgūdžius ir eisi individualaus tobulėjimo keliu!

 • Mesi sau iššūkį, pasirinkdamas/-a ECIU iššūkį arba modulį bei parengdamas/-a ugdomąją veiklą jauniesiems SKILLed FinTech nariams.
 • Profesiškai save ugdysi per individualų dalykinių kompetencijų planą, seminarus ir gausi atsakymus į likusius klausimus iš savo karjeros mentoriaus/-ės.
 • Dalyvausi Savanorystės akcijoje taip savo talentu ir gabumais pagelbėdamas kitiems.

Tau prisidės keli iš šių modulių:

 • Duomenų analizė;
 • Informacinių technologijų sauga;
 • Finansinės paslaugos;
 • Investicijų matematika;
 • Grafų teorija;
 • Kriptologija.

Užsitikrinsi sklandžią karjeros kelionę!

 • Skaitysi savo pranešimą SKILLed FinTech Talks renginyje ir turėsi jaukų susitikimo su profesionalu/-e FinTech srityje vakarą.
 • Galėsi atlikti praktiką konkurencingiausiose Lietuvos bei tarptautinėse verslo įmonėse.
 • Atsiimsi asmeninę rekomendaciją, kompetencijų aplanką ir SKILLed FinTech baigimo diplomą!

Tau prisidės keli iš šių modulių:

 • Finansų technologijų sprendimai;
 • Mašininio mokymosi metodai;
 • Finansų rizikos valdymas;
 • Investicijų matematika;
 • Verslo finansavimo modeliai;
 • Draudimo matematika.
 

Kaip Tu gali tapti SKILLed FinTech studentu/-e?

DALYVAUK ATRANKOJE!

Jeigu esi 1 kurso Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos, Finansų studijų programų KTU bakalauro studijų studentas/-ė, tavo praėjusio semestro vidurkis yra ne mažiau 8 bei esi pasiruošęs/-usi tapti finansų technologijų srities ekspertu/-e – teik prašymą į SKILLed FinTech talentų ugdymo programą!

Jeigu turi klausimų ar jautiesi neužtikrintas/-a dėl dalyvavimo atrankoje, ateik į Studentų infocentrą pasitarti su programos koordinatore arba parašyk e. p. skilled@ktu.lt.

Tikimės susimatyti atrankoje! 🙂

Nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 14 d. 23:59 užpildyk dalyvio/-ės anketą Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Konkursai“, ir pateik:

 • CV (prie darbo patirties gali įrašyti popaskaitinę veiklą – savanoriavimą, priklausymą organizacijai, dalyvavimą projektuose. Rekomenduojama pildyti pagal CV šabloną). Sukūrus CV, nepamiršk konvertuoti dokumento į PDF formatą. Tik CV, gauti, PDF formatu, yra priimami;
 • Motyvacinį laišką (originaliai ir aiškiai pateik savo motyvaciją tapti SKILLed FinTech studentu/-e);
 • Rekomendaciją/-as (mokytojo / vykdomos papildomos veiklos vadovo rekomendacija ir kt.);
 • Kitą mokslinę veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2019-01-01,  įrodančius Tavo mokslinę veiklą, dalyvavimą olimpiadose, konkursuose ir kt.)*;
 • Kitą veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2019-01-01, įrodančius tavo pasiekimus visuomeninėje srityje: savanorystę, dalyvavimą organizacijoje, suorganizuotus renginius ir kt.).

          *Prie „Kita mokslinė veikla“ žymėkite tipą A1.

Sausio 15 dieną gauk patvirtinantį laišką, kad patekai į 2 atrankos etapą ir sudalyvauk motyvaciniame pokalbyje. Šio etapo metu turėsi galimybę atskleisti savo potencialą, norą ir motyvaciją tapti SKILLed FinTech talentų ugdymo programos studentu/-e.

Motyvaciniai pokalbiai pagrindinio priėmimo metu vyks sausio 16-19 dienomis. Nuolat tikrink savo Universiteto elektroninį paštą.

Sausio 22 dieną gauk patvirtinantį laišką, kad tapai SKILLed FinTech talentų akademijos studentu/-e ir ruoškis įdomiam ir įtraukiančiam kompetencijų ugdymo nuotykiui!

 

Skaitmeniniai ženkliukai už SKILLed FinTech veiklas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą įvairiose paskaitose ir finansinio raštingumo mokymuose.

SKILLed FinTech ženkliukai

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už pranešimo skaitymą bei SKILLed FinTech reprezentavimą.

SKILLed FinTech ženkliukai

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimą kitiems SKILLed FinTech studentams bei suinteresuotiems asmenims.

SKILLed FinTech ženkliukai

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą investavimo veikloje ar kt.

SKILLed FinTech ženkliukai

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą Karjeros kelio projekte.

SKILLed FinTech ženkliukai

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą hakatonuose.

SKILLed FinTech ženkliukai

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą Assessment centro veiklose, darbo pokalbio simuliacijoje, seminaruose arba mokymuose.

SKILLed FinTech ženkliukai

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už šešėlinės praktikos atlikimą.

SKILLed FinTech ženkliukai

 

SKILLed FinTech studentų žinutės kitiems studentams

 

DUK

Pagrindinė atranka į SKILLed FinTech vyksta rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais.

Papildoma atranka į programą vyksta sausio mėnesį.

 • Studijuoja Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos ar Finansų bakalauro studijų programą;
 • matematikos VBE išlaikytas ne mažesniu nei 75 balu, konkursinis įstojimo į universitetą balas turėtų būti ne mažesnis nei 7 arba stojant per papildomą atranką sausį – semestro vidurkis ne mažesnis nei 8*;
 • studentas/-ė neturi akademinių skolų;
 • kandidato/-ės motyvacija tapti programos studentu/-e.

*Per papildomą atranką sausį pretenduoti į programą galima ir tuo atveju, jeigu galutinis semestro rezultatų vidurkis dar nėra žinomas. Galutiniai semestro įvertinimai papildomai tikrinami paskutinėmis sausio dienomis.

Pirmų studijų metų pirmą semestrą SKILLed FinTech studentams yra skiriama 150 Eur per mėn. stipendija. Nuo pirmų studijų metų antro semestro SKILLed FinTech studentams yra skiriama 300 Eur per mėn. stipendija. Stipendijos skyrimas studentui/-ei priklauso nuo jo/jos studijų rezultatų ir aktyvumo programoje.

Įstojus per papildomą atranką, pirmąjį semestrą stipendija skiriama retais atvejais.

Baigus SKILLed FinTech programą, Tau bus įteikta asmeninė rekomendacija, individualus kompetencijų aplankas ir SKILLed FinTech programos diplomas.

Ugdymo programos dalimi būsi visu* bakalauro studijų laikotarpiu.

*Jeigu Tavo studijų programa yra 5-ių metų trukmės, SKILLed FinTech programos dalyviu būsi iki 4 kurso pabaigos.

Daugiausiai programos modulių ir veiklų yra vykdoma lietuvių kalba.

SKILLed FinTech sutartis su studentu/-e yra nutraukiama, kai studentas/-ė:

 • neatsiskaito bent už vieną studijuojamos programos modulį;
 • pažeidžia akademinę etiką;
 • turi bent vieną galutinį modulio studijų pasiekimų įvertinimą mažesnį nei 6 balai;
 • svertinis semestro studijų rezultato vidurkis yra mažesnis nei 7 balai;
 • nevykdo Susitarimo reikalavimų;
 • nedalyvauja bent 70 proc. programos veiklų be pateisinamos priežasties ir nesiekia išsikeltų tikslų.
 

Galerija

 

Programos partneriai

 

Kontaktai

Talentų akademija

e. p. talentu.akademija@ktu.lt

SKILLed FinTech

e. p. skilled@ktu.lt

Naujienos