skilled fintech programos violetinis ir juodas logotipas. KTU juodas logotipas.

Specializuota papildomo ugdymo programa skirta motyvuotiems Kauno technologijos universiteto studentams, norintiems įgyti stiprias finansų technologijų srities kompetencijas šalia savo pasirinktų Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos ir Finansų studijų programų.

Kodėl verta tapti SKILLed FinTech programos studentu?

 • Aukščiausio lygio finansų technologijų sektoriaus karjeros ir akademinių mentorių konsultacijos ir pagalba
 • Akademinių ir profesinių finansų technologijų srities žinių įgijimas papildomuose nemokamuose studijų moduliuose
 • Darbas ir konsultacijos su geriausiais finansų technologijų sektoriaus verslo ir mokslo atstovais
 • Užmegzti vertingi ir išskirtiniai kontaktai, reikalingi asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui
 • Reikalingų finansų technologijų darbo rinkai kompetencijų įgijimas
 • Dalyvavimas finansų technologijų srities hakatonuose, mokymuose, seminaruose ir renginiuose
 • Įgytas asmeninių kompetencijų aplankas bei gaunamas SKILLed FinTech programos baigimo diplomas
 • Programoje taikomas iššūkiais grįsto mokymosi principas, kurį KTU propaguoja kartu su inovatyviais Europos universitetais (ECIU);
 

SKILLed FinTech programos veiklos ir papildomi studijų moduliai

Tavo studijų tinklelis prasiplės papildomais finansų technologijų srities žinias suteikiančiais studijų moduliais.

Papildomi moduliai priklauso nuo tavo studijuojamos studijų programos, o modulių paskaitos individualiai derinamos prie tavo studijų tvarkaraščio.

Taip pat, be papildomų modulių, kiekvieną semestrą vyks programos veiklos, kuriuose dalyvavimas yra privalomas.

Rudens semestras
 • Matematika 1
 • Inžinerinė ekonomika
Pavasario semestras
 • Matematika 2
 • Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai
 • Objektinio programavimo pagrindai
Veiklos
 • Individualūs pokalbiai
 • Cikliniai mokymai
 • Dalykinių kompetencijų plano sudarymas
 • Assessment centre mokymai
 • Šešėlinė praktika
 • Hakatonas
 • SKILLed Stovykla
 • Įvairios neformalios veiklos (susipažinimo susitikimai, Kalėdinė šventė ir kt.)
Rudens semestras
 • Duomenų struktūrų pagrindai
 • Tikimybių teorija
 • Finansų rinkos ir institucijos
Pavasario semestras
 • Matematinė statistika
 • Duomenų bazės
 • Verslo finansavimo modeliai
Veiklos
 • Individualūs pokalbiai, asmeninių kompetencijų plano sudarymas
 • Karjeros mentoriaus konsultacijos
 • Darbo pokalbių simuliacijos
 • Profesinio karjeros kelio projektas
 • Karjeros portfolio parengimas
 • Žaidimas „Pinigų srautas“
 • Hakatonas
 • Finansinio raštingumo mokymai
 • SKILLed Stovykla
 • Įvairios neformalios veiklos (susipažinimo susitikimai, Kalėdinė šventė ir kt.)
Rudens semestras
 • Duomenų analizė
 • Informacinių technologijų sauga
Pavasario semestras
 • Finansinės paslaugos
  verslui

Pasirenkama:

 • Investicijų matematika
 • Grafų teorija/Kriptologija
Veiklos
 • Individualūs pokalbiai
 • 5 seminarų ciklas
 • Karjeros mentoriaus konsultacijos
 • Projektas “Susipažink su savo profesija”
 • Hakatonas
 • SKILLed Stovykla
 • Įvairios neformalios veiklos (susipažinimo susitikimai, Kalėdinė šventė ir kt.)
Rudens semestras
 • Finansų technologijų sprendimai
 • Semestro projektas

Pasirenkama:

 • Mašininio mokymosi metodai
 • Finansų rizikos valdymas
 • Draudimo matematika
Pavasario semestras
 • Praktika
 • Bakalauro baigiamasis projektas
Veiklos
 • Karjeros mentoriaus konsultacijos
 • Individualūs pokalbiai
 • SKILLed TALKS
 • Rudens vakaras
 • SKILLed Bendruomenės renginys
 • SKILLed Stovykla
 • SKILLed išleistuvės
 • Įvairios neformalios veiklos (susipažinimo susitikimai, Kalėdinė šventė ir kt.)
 

Kaip tapti SKILLed FinTech programos studentu?

DALYVAUK ATRANKOJE!

Jeigu  esi 1 kurso Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos, Finansų studijų programų Kauno technologijos universiteto bakalauro studijų studentas, Tavo stojamasis konkursinis balas į universitetą yra ne mažesnis nei 7 ir matematikos VBE yra ne žemesnis nei 75 balai bei esi pasiruošęs tapti finansų technologijų srities ekspertu – teik paraišką į SKILLed FinTech programą.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki rugsėjo 11 d. užpildyk dalyvio anketą Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Konkursai“, ir pateik:

CV (prie darbo patirties gali įrašyti popaskaitinę veiklą – savanoriavimą, priklausymą organizacijai, dalyvavimą projektuose. Rekomenduojama pildyti pagal CV šabloną.);

Motyvacinį laišką (originaliai ir aiškiai pateik savo motyvaciją tapti SKILLed FinTech studentu);

Rekomendaciją (-as) (mokytojo / vykdomos papildomos veiklos vadovo rekomendacija ir kt.);

Kitą mokslinę veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2017-09-01,  įrodančius tavo mokslinę veiklą, dalyvavimą olimpiadose, konkursuose ir kt.)*;

Kitą veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2017-09-01, įrodančius tavo pasiekimus visuomeninėje srityje: savanorystę, dalyvavimą organizacijoje, suorganizuotus renginius ir kt.).

          *Prie „Kita mokslinė veikla“ žymėkite tipą A1.

Gauk patvirtinantį laišką, kad patekai į 2 atrankos etapą ir sudalyvauk motyvaciniame pokalbyje. Šio etapo metu turėsi galimybę atskleisti savo potencialą, norą ir motyvaciją tapti SKILLed FinTech programos studentu.

Motyvaciniai pokalbiai pagrindinio priėmimo metu vyks 2022 m. rugsėjo 14-16 dienomis. Nuolat tikrink savo Universiteto elektroninį paštą.

Gauk patvirtinantį laišką, kad tapai SKILLed FinTech programos studentu.

Pirmų metų antro semestro pradžioje, atsilaisvinus vietai (-oms) programoje, galima papildoma atranka. Į atranką kviečiami visi 1 kurso Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos, Finansų bakalauro studijų programų studentai , kurių pirmo semestro studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 8 balai*. Dokumentų pateikimas Akademinėje informacinėje sistemoje į SKILLed FinTech programą galimas nuo 2023 m. sausio 2 d. iki sausio 15 d. 23:59 val. Rezultatai paskelbiami sausio 16 d.

* Pretenduoti į programą galima ir tuo atveju, jeigu galutinis semestro rezultatų vidurkis dar nėra žinomas. Galutiniai semestro įvertinimai papildomai tikrinami paskutinėmis sausio dienomis.

 

D. U. K.

Pagrindinė atranka į SKILLed FinTech vyksta rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais.

Papildoma atranka į programą, atsilaisvinus vietai (-oms), galima pirmų metų antro semestro pradžioje. Kviečiami visi 1 kurso Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos, Finansų  bakalauro programų studentai, kurių pirmo semestro studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 8 balai.

 • Studijuoja Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos ar Finansų bakalauro studijų programą;
 • Matematikos VBE  išlaikytas ne mažesniu nei 75 balu;
 • Konkursinis įstojimo į universitetą balas turėtų būti ne mažesnis nei 7;
 • Kandidato motyvacija tapti programos studentu (-e).

SKILLed FinTech sutartis su studentu yra nutraukiama, kai studentas:

 • neatsiskaito bent už vieną studijuojamos programos modulį;
 • pažeidžia akademinę etiką;
 • turi bent vieną galutinį modulio studijų pasiekimų įvertinimą mažesnį nei 6 balai;
 • svertinis metinis studijų rezultatų vidurkis yra mažesnis nei 7 balai;
 • nevykdo Susitarimo reikalavimų;
 • studentas neįvykdo išsikeltų profesinių ir individualių metinių tikslų;
 • nedalyvauja bent 70 proc. Programos veiklų be pateisinamos priežasties;

SKILLed FinTech programos studentams stipendijos priklauso nuo tuo metu Universiteto turimų galimybių taip pat įsitraukimo į programą, dalyvautų bei vykdytų projektų.

Baigus SKILLed FinTech programą, Tau bus įteiktas individualus kompetencijų aplankas ir SKILLed FinTech programos diplomas.

SKILLed Fintech yra 4 metų programa. Siekiant baigti programą, būtina joje dalyvauti visus 4 metus. Į programą galima įstoti tik 1 kurso bakalauro studijų studentams.

 

Programos partneriai

 

Kontaktai

Juodais marškiniai ir pilku švarku vilkintis KTU darbuotojas. Vyras su barzda, tamsiais plaukais, juodais akiniais. Rankomis suimti švarko atlapą.
Giedrius Požerskas

Ugdymo programų koordinatorius

Studentų gatvė 50, Kaunas
tel. +370 638 51928
e. p. giedrius.pozerskas@ktu.lt