Finansai

Universitetas Tau siūlo įvairių finansinių paramos ir skatinimo galimybių. Pasinaudok visais Universiteto teikiamais privalumais

2020-2021 Rudens Semestro Finansinės paramos skyrimo kalendorius

Procesas  Pradžia Pabaiga
Rudens semestras 2020 09 01 2021 01 31
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės remiamai paskolai gauti 2020 08 20 2020 09 14
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų studijoms užsienyje pavasario semestre 2020 08 26 2020 09 22
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai užsienio lietuviams gauti 2020 08 26 2020 09 30
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje iki 2021 06 01
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai gauti 2020 09 01 2020 10 16
Universiteto talento stipendijų konkursas rudens semestrui 2020 09 09 2020 09 22
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* socialinei stipendijai gauti 2020 09 15 2020 10 10
„Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose studijoms užsienyje pavasario semestre 2020 09 24 2020 09 30
Mecenatų stipendijų konkursas rudens semestrui 2020 11 18 2020 11 24
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje iki 2021 06 01
Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei stipendijai gauti 2020 09 01 2021 01 31
Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų departamento paramos 2020 09 01 2021 01 31
Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje 2020 09 01 2021 01 31

*VSF sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje

2020-2021 Pavasario Semestro Finansinės paramos skyrimo kalendorius

Procesas  Pradžia Pabaiga
Pavasario semestras 2021 02 01 2021 08 31
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės remiamai socialinei stipendijai gauti 2021 01 20 2021 02 20
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai užsienio lietuviams gauti 2021 01 21 2021 02 20
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai gauti 2021 02 01 2021 03 16
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų studijoms užsienyje rudens semestre 2021 02 01 2021 02 28
Universiteto talento stipendijų konkursas rudens semestrui 2021 02 10 2021 02 23
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje iki 2021 03 01
Paraiškų teikimas VSF sistemoje* valstybės remiamai paskolai gauti 2021 03 01 2021 03 20
„Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose studijoms užsienyje rudens semestre 2021 03 01 2021 03 05
Mecenatų stipendijų konkursas pavasario semestrui 2021 04 20 2021 04 26
Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje iki 2021 06 01
Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei stipendijai gauti 2021 02 01 2021 08 31
Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų departamento paramos 2021 02 01 2021 08 31
Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje 2021 02 01 2021 08 31

*VSF sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje

Kokias stipendijas galiu gauti?

Universiteto talento stipendijos skiriamos aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, visuomeninės veiklos srityse, kurios garsina Universiteto vardą;

Universiteto talento stipendijų konkurse gali dalyvauti visi pirmos (išskyrus pirmo kurso studentus pirmą semestrą), antros pakopos, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai.

Universiteto talento stipendijos dydis – 250 eurų per mėnesį. Iš viso per semestrą skiriamas paramos dydis – 1000 eurų

2020 m. pavasario semestro konkurso rezultatai

2019-2020 mokslo metais stipendijų konkursai organizuojami:
Rudens semestre | Rugsėjo 09-22 d.
Pavasario semestre | Vasario 10-23 d.
Dokumentai pasiekiami prisijungus prie Akademinės informacinės sistemos (AIS).

Informacija:
tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Dokumentai (prie Office365 aplikos gali prisijungti tik esami studentai, jei nesate studentas, bet domina ši informacija, kreipkitės el paštu: klausk@ktu.lt)

​Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems Universiteto studentams teikiamos vardinės mecenatų (rėmėjų) ir įmonių stipendijos.

Mecenatų stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Stipendijų skyrimo tvarką nustato jų steigimo sutartys, rėmėjų arba Universiteto rektoriaus patvirtinti nuostatai. Mecenatų stipendijų konkursas skelbiamas pavasarį ir rudenį.

Pateikiami dokumentai:

 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • motyvacinis laiškas (jei prašoma);
 • rekomendacija;
 • kiti dokumentai, patvirtinantys mokslinę ir visuomeninę veiklą.

Studentai pateikia dokumentus akademinėje informacinėje sistemoje.
Konkursai vyksta rudens bei pavasario semestro pabaigoje.​

Informacija:
Agnė Atkočiūnaitė
tel. +370 37 300 080
el. p. agne.atkociunaite@ktu.lt

Dokumentai (prie Office365 aplikos gali prisijungti tik esami studentai, jei nesate studentas, bet domina ši informacija, kreipkitės el paštu: klausk@ktu.lt)

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos už aktyvią popaskaitinę veiklą – dalyvavimą studentiškų organizacijų, meno kolektyvų ar sporto rinktinių veikloje, savanoriavimą, Universiteto gerovės puoselėjimą ir pan.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos dydis – iki 117 €. Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos (už išskirtinę, Universiteto vardą garsinančią veiklą) – iki 304 €.

Informacija:
tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Kokią finansinę paramą galiu gauti?

Socialinės stipendijos dydis – 253,5 Eur/mėn. Socialines stipendijas gali gauti studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Informacija:
tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai rasite VSF internetinėje svetainėje.

Studentams gali būti pritaikomas sumažintas mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje. Speciali kaina gali būti nustatoma studentams, kurių yra sunki materialinė ar socialinė padėtis, kai gyvenamosios vietos mėnesio mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje neviršija nustatytos ribos (96 Eur). Pritaikytą bendrabučio kambario vietos mėnesio mokestį nustato komisija. Prašymą iki kiekvieno mėnesio 20 d. (imtinai) galite teikti el. paštu klausk@ktu.lt arba atnešti į Studentų g. 50-122.

Pateikiami dokumentai:
prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę studento padėtį patvirtinantys dokumentai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Studentai, kurie prioriteto tvarka nori gauti bendrabučio vietą ir bendrabučio kainos pritaikymą dėl sunkios socialinės ir finansinės situacijos, iki mėnesio 20 d. (imtinai) el. paštu klausk@ktu.lt arba Studentų g. 50-122, Kaunas turi pateikti prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes.

Pateikiami dokumentai:
prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę asmens padėtį patvirtinantys dokumentai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Vienkartinės socialinės stipendijos skiriamos studentams, kurių materialinė padėtis sunki dėl:

• ligos;
• šeimos narių ligos ar mirties;
• stichinės nelaimės ar turto netekimo;
• kitais išskirtiniais atvejais.*

Stipendijos dydis – iki 780€.

*Studentai, kurie prašo vienkartinės socialinės stipendijos dėl paskelbto karantino ir pasaulinės pandemijos patiriamų materialinių sunkumų, turi prašyme išsamiai nurodyti visas aplinkybes ir pateikti situaciją pagrindžiančius dokumentus.

Karantino metu priimami tik el. paštu siunčiami prašymai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Tarptautinių mokslo renginių fondo tikslas yra paremti Kauno technologijos universiteto studentų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą užsienyje ir tarptautinės mokslo bendruomenės kūrimą.

Fondas skiria paramą dalyvavimui tarptautinėse mokslo konferencijose, seminaruose, olimpiadose ir mokslo konkursuose. Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja KTU tarptautinių mokslo renginių fondo nuostatai.

 

Kontaktai:
Fondo sekretorė Lina Vilčinskaitė
K. Donelaičio g. 73-416
tel. 8 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

Studentai su negalia turi galimybę gauti šias paramas:

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Universiteto pritaikomumą negalią turintiems asmenims, kreipkitės kontaktais:
tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

* Paraiškas kartu su galiojančiu neįgaliojo pažymėjimu teikti el. paštu klausk@ktu.lt arba atnešti į Studentų g. 50-122, Kaunas

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Informacija:
tel. +370 37 300 327
el. p. klausk@ktu.lt

Plačiau apie tai VSF internetinėje svetainėje.

Studento veikla, atitinkanti kriterijus, gali būti kofinansuojama iš Studijų prorektoriaus fondo, jei yra papildomas finansavimo šaltinis.

Studentas, norintis gauti kofinansavimą Universitetui reikšmingai veiklai iš studijų prorektoriaus administruojamo Studijų fondo, užpildo prašymą ir kreipiasi į fakulteto dekaną arba Studentų atstovybę.

 1. Kriterijai, kuriais remiantis suteikiamas kofinansavimas veiklai:
  • studentas yra pažangus, o paskutinio semestro pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 7;
  • studentą išleisti į išvyką argumentuotai rekomenduoja organizacijos vadovas / dekanas ar jo įgaliotas asmuo;
  • studentas pateikia argumentuotą prašomų išlaidų pagrindimą;
  • studentas vyksta į parodą / turnyrą / renginį pristatyti savo veiklą / pranešimą, atstovauti / reprezentuoti Universitetą regioniniu / valstybiniu / tarptautiniu lygiu;
  • dalyvavimas renginyje yra svarbus Universitetui, garsina Universiteto vardą ir stiprina įvaizdį.
 2. Atvejai, kurių Studijų fondas nefinansuoja:
  • vizitas susijęs tik su žinių gilinimu studijų programoje;
  • išvykęs studentas yra tik klausytojas;
  • kai vieno studento išvykai kofinansuoti reikėtų panaudoti daugiau nei pusę fondo metinių lėšų;
  • kai studentas vyksta į politinių pažiūrų formavimo išvyką ar šalis, keliančias pavojų studentui dėl politinės padėties.

Taisyklės

Informacija:
Kristina Skučienė
el. p. kristina.skuciene@ktu.lt
Tel. nr. +370 638 32 977

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metu, siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Valstybinio studijų fondo informacija

Kompensavimo karo tarnybą atlikusiems asmenims tvarka

Papildomą informaciją Jums suteiks

Kristina Kaučikienė, Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

(8 5) 2629 626

kristina.kaucikiene@vsf.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku