guided_mentorystės_programa

Mentorystės programa

GUIDed mentorystės programa – ugdomoji partnerystė tarp mentoriaus, turinčio daugiau patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje. Siekiama platesniame kontekste ugdyti išmanumą, perduoti turimas žinias ar palengvinti integraciją naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje aplinkose. Pati GUIDed mentorystės programa Kauno technologijos universitete veikia jau nuo 2014 metų. Programa norima motyvuoti jauną žmogų siekti savo tikslų, padėti jam suprasti ateities galimybes ir perspektyvas, kurios laukia baigus Universitetą, taip pat nurodyti, ką jis studijuodamas Universitete turėtų padaryti daugiau, kad pasiektų tiek, kiek pasiekė jo pasirinktas mentorius.

 

GUIDed mentorystės tipai

Pradžios mentorius

Pradžios mentorius įveda studentą į Universiteto gyvenimą.

Pradžios mentorius – vyresniųjų kursų studentas, kuris pirmakursiams:

 • padeda įsilieti į Universiteto gyvenimą;
 • prisideda prie sėkmingos studijų pradžios;
 • stengiasi, kad pirmakursių pirmieji žingsniai Universitete būtų drąsūs ir tvirti.

Mentoriaus pasirinkimas

Šio mentoriaus rinktis studentui nereikia, jis yra priskiriamas automatiškai visai akademinei grupei Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). Informaciją apie savo pradžios mentorių rugpjūčio mėnesio pabaigoje galima rasti Mentorystės programos skiltyje.

Pagrindinė mentoriaus ir akademinės grupės veikla:

 • dalyvavimas pirmakursių įvadinės savaitės veiklose (įvadinės paskaitos, seminarai, organizacijų mugė, kino vakarai, sporto varžybos ir kitos aktyvios veiklos);
 • akademinės grupės seniūno rinkimai;
 • dalyvavimas aktyviausios pirmakursių akademinės grupės rinkimuose;
 • susitikimai, pokalbiai, diskusijos Universiteto struktūros, studijų, finansinės paramos galimybių klausimais;
 • dalyvavimas ekskursijose, kurių metu ne tik supažindinama su Universiteto erdvėmis, bet ir studentų organizacijomis, laisvalaikio praleidimo galimybėmis;
 • bendras iškilusių problemų sprendimas, atsakymų į rūpimus klausimus paieška.

Moksleivių mentorius

Pagalba pasirenkant studijų kelią.

Moksleivių mentoryste arba GUIDed Junior programa siekiama skatinti bendravimą tarp studentų ir moksleivių. Jei esate aktyvus, bendrauti mėgstantis studentas, kviečiame prisijungti prie GUIDed Junior mentorių komandos ir pasidalinti savo patirtimi už Universiteto ribų (kreipkis į Karjeros ir paslaugų centrą el. p. guided@ktu.lt )

Pagrindinė mentoriaus užduotis – bendraujant su moksleiviu suteikti atsakymus į jį dominančius klausimus apie studijas, veiklas Universitete bei supažindinti su studentiško gyvenimo ypatumais.

Daugiau informacijos apie Moksleivių mentorystę galite rasti čia

Tutorius

Tutorių konsultacijos studentui suteikia terpę akademiniam augimui.

Tutorius – tai savanoris studentas, kuris padės pagilinti žinias tam tikroje srityje (matematika, informatika, fizika, chemija ir t. t.). Tutoriai taip pat gali padėti pagerinti akademinius įgūdžius (atlikti rašto darbus, rengti ir pristatyti prezentacijas, analizuoti duomenis).

Tutorius teikia pasirinkto mokomojo dalyko konsultacijas individualiai arba mažose grupėse. Konsultacijų tvarkaraštis einamajam semestrui sudaromas rugsėjo ir vasario pabaigoje ir yra skelbiamas Akademinės informacinės sistemos (AIS) Mentorystės programos skiltyje. Studentai gali pasirinkti jiems tinkamą laiką ir lankyti konsultacijas pas bet kurį jas teikiantį tutorių.

Akademinis mentorius

Suteikia galimybę įsitraukti į mokslinę veiklą.

Akademinis mentorius padės Tau:

 • pradėti mokslinę tiriamąją veiklą;
 • dalyvauti konferencijose;
 • rašyti mokslines publikacijas;
 • susipažinti su Universiteto laboratorijomis, mokslininko karjeros galimybėmis ir perspektyvomis;
 • pasirinkti studijų modulius ir susidaryti individualųjį studijų planą;
 • išnaudoti tavo studijų potencialą;
 • atvers platesnes galimybes Universitete ir už jo ribų;
 • susirasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Smalsumas ir noras kuo daugiau sužinoti, įrodyti, atrasti, mus lydi visą gyvenimą. Labiausiai tai paliečia mokslininko gyslelę turinčius asmenis. Tokiems studentams siūloma nedvejoti, studijuojant domėtis moksliniais tyrimais, prisidėti kuriant inovacijas ir išradimus.

Akademinis mentorius – mokslinėje srityje patyręs akademinio personalo narys (mokslininkas arba tyrėjas). Jis gali konsultuoti mokslinės veiklos klausimais ar padėti pradėti veiklą mokslinių tyrimų srityje.

Akademinis mentorius koncentruojasi į individualius studento poreikius ir tikslus, t. y. apskritai į studentą kaip asmenybę.  Matydamas visą paveikslą, gali patarti, kaip studentui pasiekti savo akademinius ar karjeros tikslus. Kai studentas aiškiai juos suvokia, jam daug lengviau ir geriau sekasi mokytis, jis sėkmingiau baigia studijas.

Karjeros mentorius

Bendradarbiavimas su aukščiausio lygio profesionalais mokslo ir verslo srityse.

Karjeros mentorius  – profesinėje srityje patyręs asmuo, kuris mentoriauja studentui karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo klausimais.

Šis mentorius:

 • remdamasis savo patirtimi, stengiasi atkreipti studento dėmesį į tai, kas svarbu karjerai, studijoms bei tobulėjimui;
 • skatina karjeros asmeninių tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą;
 • moko ir pataria bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių klausimais;
 • pataria, į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokantis, skatina siekti gerų rezultatų;
 • padeda susidaryti asmeninio tobulėjimo planą, pataria, kaip jį įgyvendinti;
 • ugdo studento lyderystės kompetencijas;
 • įkvepia ir padrąsina studentą.

Tai žmogus, kuris įgytomis žiniomis ir kompetencijomis pasiekė savo gyvenimo tikslus, o įgytą savo gerąją patirtį ir žinias perduoda mažiau patyrusiam asmeniui – studentui.

 

Kaip tapti mentoriumi?

Pradžios mentoriais gali tapti visų studijų pakopų, visų kursų studentai. Kiekvienais metais pradžios mentorių registracija vyksta gegužės 1–31 dienomis.

Ką turi daryti?

 • Būti pažangus studentas.
 • Apsispręsti, jog nori ir gali savo laisvą laiką skirti pirmakursiams.
 • Prasidėjus atrankai, užpildyti pradžios mentorių registracijos anketą, kurią galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).
 • Aktyviai dalyvauti pradžios mentorių mokymuose ir kituose mentorių susitikimuose.
 • Gerai atlikti pradžios mentoriaus funkcijas.

Jei esate aktyvus, bendrauti mėgstantis studentas, kviečiame prisijungti prie GUIDed Junior mentorių komandos ir pasidalinti savo patirtimi už Universiteto ribų (kreipkis į Karjeros ir paslaugų centrą el. p. guided@ktu.lt )

Tutoriais galite tapti, jei jaučiate, kad išklausytas modulis Jums nebuvo sunkus, galite ir norite padėti kitiems, kviečiame prisijungti prie tutorių komandos (kreiptis į Karjeros ir paslaugų centrą el. p. guided@ktu.lt).

Tutoriauti pradėjau antrosios bangos karantino metu, kai pamačiau įrašą studentų naujienlaiškyje, jog yra ieškomi elektros modulio tutoriai. Kadangi modulio medžiagą gerai supratau, o ir laisvo laiko vėlgi atsirado kur kas daugiau, pamaniau pabandysiu vieną semestrą patutoriauti, tačiau viskas ties vienu semestru nesibaigė ir tutorė esu jau ketvirtas semestras iš eilės.

Užsiimti šia veikla mane motyvuoja į užsiėmimus sugrįžtantys studentai, kurie kartu kviečias prisijungti ir savo draugus, ir jų nuoširdžios padėkos supratus uždavinius ar gavus gerą įvertinimą iš atsiskaitymų. O mokant kitus, plečiasi ir mano pačios žinios, kurios padeda studijose ar darbe.

Tutoriaujant dažnai pagalvoju, kaip man pačiai būtų pravertusi tutoriaus pagalba kai kurių modulių metu, todėl mintis padėti studentams mane ir skatina grįžti į tutorių gretas vėl ir vėl.

Paulina Kilnaitė, tutorė

 

Kaip gauti mentorių?

Mentoriaus pasirinkimas

Studentai, norintys turėti karjeros mentorių, rudens arba pavasario semestro pradžioje (vykdomos dvi atrankos per mokslo metus) turi dalyvauti konkurse Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), kurioje yra pateiktas karjeros mentorių sąrašas.

Ką turi daryti?

 • Pagalvoti, kodėl reikia karjeros mentoriaus, išsikelti tikslus ir prioritetus.
 • Pagal išsikeltus tikslus prasidėjus atrankai AIS pasirinkti mentorius prioriteto tvarka (iki 3 mentorių).
 • Neužmiršti anketoje parašyti motyvacinį laišką, kuriame būtų aiški motyvacija dalyvauti šioje programoje ir kodėl būtent vienas iš pasirinktų mentorių turi būti skirtas Tau.

Kaip viskas vyksta?

Pirmųjų atrankos etapų metu atsižvelgiama į studento anketos duomenis: motyvacinį laišką, studento siekius dalyvaujant šioje programoje.

Prieš pateikiant paraišką dalyvauti konkurse, skatiname susipažinti su karjeros mentorystės privatumo politika.

Antrųjų atrankos etapų metu vyksta pokalbiai su karjeros mentorių atrankos komisija ir pirmąjį atrankos etapą praėjusiais studentais. Pokalbių metu labiausiai atsižvelgiama į studento motyvaciją, karjeros mentoriaus poreikį ir mentoriaus išsakytus kriterijus.
Studentams, turintiems pasiūlymų dėl galimų karjeros mentorių, rekomenduojame kreiptis į Universiteto Mentorystės programos koordinatorę.

karjeros_mentorystės_kalendorius

Sutikau žmogų, kuris padeda man augti ir sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų. Mane įkvepia kurti bei moko į situacijas pažiūrėti kitu kampu, surasti įvairius būdus problemai spręsti. Mentorė mielai dalinasi savo patirtimi, daug diskutuojame įvairiais klausimais ir galiu drąsiai teigti, kad šios diskusijos yra neįkainojamos. Labai džiaugiuosi, kad visus metus dirbau kartu su mentore Deimante.

 

Laura Markinė, magistro studijų studentė

Mentoriaus pasirinkimas

Akademinių mentorių sąrašą su detalesne informacija apie juos ir jų siūlas tyrimų bei konsultavimo sritimis galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Ką turi daryti jei nori įsitraukti į mokslinę veiklą?

 • Apgalvoti, kokioje srityje norėtum vykdyti tyrimus.
 • AIS iš akademinių mentorių sąrašo išsirinkti labiausiai norimą tyrimų sritį atitinkantį mentorių.
 • Šalia mentoriaus spausk “Noriu prisidėti prie tyrimų ir mokslinės veiklos” ir lauk mentoriaus patvirtinimo!

Ką turi daryti jei nori pasikonsultuoti su studijomis susijusiu klausimu?

 • Apgalvoti, kokiu klausimu nori pasikonsultuoti.
 • AIS iš akademinių mentorių sąrašo išsirinkti mentorių, kuris nurodo, kad konsultuoja tavo turimu klausimu.
 • Šalia mentoriaus spausk “Noriu pasikonsultuoti studijų klausimu” ir lauk mentoriaus patvirtinimo!

 

Mokslinė veikla su mentoriumi yra itin puiki galimybė įgyti ar plėsti žinias srityse, kurios universitete galbūt nėra dėstomos plačiai, bei kuriose žinių įgyti savarankiškai yra labai sunku. Akademinių mentorių, kaip ir sričių, kuriose jie turi daug patirties, universitete yra daug, todėl tikriausiai kiekvienas gali rasti sau aktualią, svarbią ar įdomią sritį, kurioje gali įgauti žinių ir prisidėti prie mokslinės veiklos. Tokiu būdu galima lengvai suprasti konkrečios mokslo srities subtilybes bei gauti neįkainojamų patarimų. Prisidėdamas prie mokslinės veiklos akademinio mentoriaus srityse supratau, kad kito žmogaus, turinčio didelį kiekį žinių, pagalba ir bendradarbiavimas su juo yra itin reikšmingi veiksniai norint pasiekti aukštus rezultatus, įgaunant patirties tiesiogiai su tyrimų sritimi susijusioje aplinkoje, bei siekiant atrasti savo gebėjimus, klaidas ir tikslus.

Dainius Šaltenis IF

 

Mentorių sąrašas

Cheminės technologijos fakulteto mentorių sąrašas

Aleksandras Kolesničenko

Ekopaslauga - Aplinkos inžinierius

Daiva Jaščemskaitė

Teltonika Networks - kokybės užtikrinimo specialistė

Deimantė Stankevičienė

Tu su Ja - Direktorė

Ignas Račkauskas

Akzo Nobel Baltics - Pramoninių apdailos medžiagų techninis konsultantas

Kęstutis Baltakys

Kauno technologijos universitetas - Cheminės technologijos fakultetas, profesorius

Laura Baltaduonė

Raudondvario gimnazija - Chemijos mokytoja

Lina Bartlingė

Continental automotive Lithuania - Pakavimo inžinierė

Milda Vaicekauskė

Thermo Fisher Scientific Baltics - MTEPC Biosintezės grupės vadovė

Ekonomikos ir verslo fakulteto mentorių sąrašas

Agnė Jankauskė

Centric IT Solutions Lithuania - Employer Branding Specialist

Aida Zigmantavičienė

Ansell Protective Solutions Lithuania - Vice President

Aiste Butkutė-Tisch

TrustYou GmbH - Vyr. Projektų vadybininkė

Albertas Zencevičius

Ernst & Young Baltic - Vyr. apskaitos konsultantas

Alina Senkuvienė

Swedbank - Konsultacijų centro direktorė

Andrius Orlovas

Lemona - Produktų grupės vadovas

Asta Pukaitė – Kajokė

Orbio world - CBDO

Audrius Lapinskas

ABB - Elektrifikacijos verslo vadovas

Aurimas Meilutis

EnergoLT / Krašto apsaugos savanorių pajėgos - Pirkimų vadybininkas/ Kuopos vado pavaduotojas (vyr. leitenantas)

Česlovas Steigvila

Individuali veikla - Verslo vystymo specialistas

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystymo skyriaus vadovas

Daiva Gritėnaitė

TransUnion Lithuania - Komunikacijos vadovė

Daiva Žostautienė

Kauno technologijos universitetas - Dekanė

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Deimantė Stankevičienė

Tu su Ja - Direktorė

Donatas Čerkevičius

TEC Industry - Komercijos ir verslo plėtros skyriaus vadovas

Donatas Lučiūnas

Toughlex - CEO

Dovilė Jakubauskienė

Fazer Lietuva - Personalo direktorė Baltijos šalims

Edgaras Juodsnukis

Šiaulių bankas - Duomenų mokslininkas

Eglė Jasaitytė

Individuali veikla / Marketingo ir komunikacijos specialistė

Evelina Lekešiūtė

Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Projektų vadovė

Gediminas Starta

Coffee Friend Group - įmonių grupės finansų vadovas

Gediminas Verdingovas

ULMAS - Direktorius logistikai ir inovacijoms

Gerda Micikevičienė

Voltas IT - Komunikacijos projektų vadovė

Greta Erapart

Centric IT Solutions Lithuania - Team Lead (Cloud Engineering & DevOps)

Henrikas Šimkus

HESI GROUP - Direktorius

Ilma Marcinkevičiūtė

"Mama, aš sergu" klinika - Verslo procesų vadybininkė

Irma Mitrė

Devbridge - Talentų pritraukimo partnerė

Julius Jaloveckas

Novameta - Lean procesų vadovas

Julius Jankauskas

Emotika - Generalinis Direktorius

Justina Kalkienė

Festo - Senior HR Specialist

Karolina Petraitienė

Reiz Tech - Svarbių klientų vadybininkas

Karolis Lapačinskas

Marketing Lead

Karolis Tamošauskas

Swedbank - Finansų rinkų tarnybos verslo procesų vadovas

Ligita Poškevičiūtė

Kauno grūdai - Personalo projektų vadovė

Mantas Biknius

TEC Consulting - Pardavimų direktorius

Mantas Lukauskas

Hostinger - Data Scientist / Tech lead

Mantas Rimidis

KAYAK - Senior Software Engineer

Marius Prieskenis

SBA Urban - Komercinio NT nuomos vadovas

Migle Rastauskaite

Nord Security - Marketing project manager

Milda Paklonskaite – Staugaitienė

Dizartum - Prekės ženklų partnerė skaitmeninės komunikacijos rinkodaroje

Mindaugas Venckus

NFQ Technologies - Finansų vadovas

Monika Vaitkevičiūtė

Darbdavio įvaizdžio specialistė

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Paulius Kazakevičius

Future Team Management - Direktorius

Paulius Tarbūnas

Asociacija Fintech HUB LT - Valdybos narys

Ramunė Danilevičiūtė

Koučingo paslaugų centras – Asmeninio, komandinio koučingo specialistė, ACC/ACTC ir mokymų trenerė

Ričardas Šmaižys

PrestaRock - CEO

Rytis Krušinskas

Kauno technologijos universitetas - Profesorius

Šarūnas Žitkauskas

Sensata Insights (Xirgo Global) - Sales Engineering Manager

Tauras Plungė

KIKA group - Valdybos narys

Tautvydas Šimanauskas

Hilti Group - TTM Project Manager

Vaida Joneikienė

Lemona - Generalinė direktorė

Vaiva Gendrolienė

GBY - Marketingo specialistė

Valdas Šimas

Reiz Tech - CEO

Vida Drąsutė

Kauno technologijos universitetas - KTU IF Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė ir KTU Alumnų centro vadovė

Viltė Liaugodienė

Eglės sanatorija - Vykdančioji direktorė

Vytautas Oleškevičius

BIOK laboratorija - Pardavimų direktorius

Vytautė Jurgaitytė

Gansa - Direktorė

Vytenis Rinkevičius

Transcom Worldwide Lietuva - Grupės Vadovas

Elektros ir elektronikos fakulteto mentorių sąrašas

Audrius Lapinskas

ABB - Elektrifikacijos verslo vadovas

Aurimas Raišuotis

Centric IT Solutions Lithuania - Senior Network Engineer

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Eimantas Ozolas

Kauno energija - Projektų vadovas

Ignas Bartlingas

Energijos skirstymo operatorius (ESO) - Dispečerinės komandos vadovas

Karolis Bagdonas

Festo - Skyriaus vadovas

Mantas Biknius

TEC Consulting - Pardavimų direktorius

Mindaugas Vaičiūnas

Hella Lithuania - Automatikos technologijų vadovas

Rokas Muleravičius

Litgrid - Aukštos įtampos nuolatinės srovės skyriaus vadovas

Šarūnas Žitkauskas

Sensata Insights (Xirgo Global) - Sales Engineering Manager

Informatikos fakulteto mentorių sąrašas

Asta Dagienė

Hostinger - Projektų vystymo vadovė

Asta Pukaitė – Kajokė

Orbio world - CBDO

Audrius Žiemelis

Devbridge - Padalinio vadovas

Aurimas Černiakovas

Centric IT Solutions Lithuania - Kibernetinio saugumo komandos vadovas

Aurimas Raišuotis

Centric IT Solutions Lithuania - Senior Network Engineer

Daina Ardzevičiūtė-Kvedarienė

CERTUS Port Automation / Probonas - IT Consultant

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystymo skyriaus vadovas

Danielius Goriunovas

Adface / freelancer - Programavimo projektų vadovas / rašytojas

Darius Ašeriškis

Kayak Software Corporation - Director of Engineering

Deimantė Stankevičienė

Tu su Ja - Direktorė

Dominykas Rentelis

Teltonika Energy - Head of RnD

Donatas Lučiūnas

Toughlex - CEO

Edvinas Lučkauskas

Centric IT Solutions Lithuania - Talent Acquisition Partner

Giedrius Mickevičius

Devbridge - Lead of Engineering Unit

Greta Erapart

Centric IT Solutions Lithuania - Team Lead (Cloud Engineering & DevOps)

Ignas Kizelevičius

Oxylabs - Duomenų inžinierius

Indrė Grigaravičiūtė

Kongsberg Digital AS / VVK / VGTU / PhD Student - Scrum Master / IT section lead/ LecturerPhD / Student

Julius Morkūnas

Dell Technologies – Manager, Software Engineering

Karolina Brazauskaitė

Centric IT Solutions Lithuania - Projektų vadovė

Karolina Petraitienė

Reiz Tech - Svarbių klientų vadybininkas

Konstantinas Jurgilas

Devbridge - Software Architect

Kristina Kikalienė

Reiz Tech - Account Manager

Laimonas Andriulis

Centric IT Solutions Lithuania - Duomenų ir dirbtinio intelekto kompetencijų ir pasiūlymų vadovas

Lukas Gerbenis

Devbridge - Programinės įrangos architektas

Lukas Mikolaitis

Robotex - ABB robotų programuotojas

Mantas Lukauskas

Hostinger - Data Scientist / Tech lead

Mantas Rimidis

KAYAK - Senior Software Engineer

Marius Krajauskas

Pixinn - CEO

Martynas Adomavičius

Festo - NET/ Java Application development

Monika Kaltenytė

Adform - Software engineer

Paulius Kimbartas

Nord Security - Engineering Manager

Remigijus Gavėnis

Lonas - Direktoriaus pavaduotojas

Ričardas Šmaižys

PrestaRock - CEO

Rūta Povilaitytė

KAYAK Lithuania - Senior Data Engineer

Simonas Naulickas

Toptal - Freelance Software Engineer

Tomas Savėnas

Atakos vektorius - Atstovas

Vaidotas Poškus

Bitcat - Co-Founder

Valdas Šimas

Reiz Tech - CEO

Vida Drąsutė

Kauno technologijos universitetas - KTU IF Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė ir KTU Alumnų centro vadovė

Vytenis Rinkevičius

Transcom Worldwide Lietuva - Grupės Vadovas

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto mentorių sąrašas

Agnė Zedlavičiūtė

BSS IT- Verslo analitikė

Aurimas Raišuotis

Centric IT Solutions Lithuania - Senior Network Engineer

Deimantė Stankevičienė

Tu su Ja - Direktorė

Edgaras Juodsnukis

Šiaulių bankas - Duomenų mokslininkas

Gediminas Starta

Coffee Friend Group - įmonių grupės finansų vadovas

Giedrius Mickevičius

Devbridge - Lead of Engineering Unit

Ignas Kizelevičius

Oxylabs - Duomenų inžinierius

Jovita Markuckyte

Canatu Oy - Associate Product Manager

Karolis Tamošauskas

Swedbank - Finansų rinkų tarnybos verslo procesų vadovas

Kristina Kikalienė

Reiz Tech - Account Manager

Laimonas Andriulis

Centric IT Solutions Lithuania - Duomenų ir dirbtinio intelekto kompetencijų ir pasiūlymų vadovas

Mantas Lukauskas

Hostinger - Data Scientist / Tech lead

Marius Vileiniškis

Majid Al Futtaim - Staff Data Scientist

Mindaugas Venckus

NFQ Technologies - Finansų vadovas

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Paulius Tarbūnas

Asociacija Fintech HUB LT - Valdybos narys

Rūta Povilaitytė

KAYAK Lithuania - Senior Data Engineer

Simona Talačkaitė

Transcom Worldwide Vilnius - SSC vyr. grupės vadovė

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto mentorių sąrašas

Algirdas Rukšėnas

Axis Tech - Inžinierius - konstruktorius

Artur Kazickij

Nanoavionics - Mechaninių palydovo posistemių vystymo komandos vadovas

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Deimantė Stankevičienė

Tu su Ja - Direktorė

Dominykas Rentelis

Teltonika Energy - Head of RnD

Eimantas Ozolas

Kauno energija - Projektų vadovas

Karolis Bagdonas

Festo - Skyriaus vadovas

Lina Bartlingė

Continental automotive Lithuania - Pakavimo inžinierė

Lukas Mikolaitis

Robotex - ABB robotų programuotojas

Marius Kizerskis

Narbutas International - Inovacijų ir technikos direktorius

Matas Stanislovaitis

3D Projektavimas - Direktorius

Milda Paklonskaite – Staugaitienė

Dizartum - Prekės ženklų partnerė skaitmeninės komunikacijos rinkodaroje

Rasa Kriaučiūnienė

Reprodukcijos spalvos - Klientų aptarnavimo vadybininkė-technologė

Sandra Varnaitė-Žuravliova

Fizinių ir technologijos mokslų centras - Vyresnioji mokslo darbuotoja

Saulius Stanaitis

Kauno technologijų mokymo centras, Kauno technologijos universitetas - Profesijos ir informatikos mokytojas

Tadas Kavaliauskas

Mano bankas - Tvarumo vadovas

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto mentorių sąrašas

Albertas Zencevičius

Ernst & Young Baltic - Vyr. apskaitos konsultantas

Andrius Orlovas

Lemona - Produktų grupės vadovas

Audrius Lapinskas

ABB - Elektrifikacijos verslo vadovas

Aurimas Meilutis

EnergoLT / Krašto apsaugos savanorių pajėgos - Pirkimų vadybininkas/ Kuopos vado pavaduotojas (vyr. leitenantas)

Česlovas Steigvila

Individuali veikla - Verslo vystymo specialistas

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystymo skyriaus vadovas

Daiva Žostautienė

Kauno technologijos universitetas - Dekanė

Deimantė Stankevičienė

Tu su Ja - Direktorė

Donatas Čerkevičius

TEC Industry - Komercijos ir verslo plėtros skyriaus vadovas

Donatas Lučiūnas

Toughlex - CEO

Eglė Jasaitytė

Individuali veikla / Marketingo ir komunikacijos specialistė

Evelina Lekešiūtė

Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Projektų vadovė

Gediminas Starta

Coffee Friend Group - įmonių grupės finansų vadovas

Gediminas Verdingovas

ULMAS - Direktorius logistikai ir inovacijoms

Greta Erapart

Centric IT Solutions Lithuania - Team Lead (Cloud Engineering & DevOps)

Henrikas Šimkus

HESI GROUP - Direktorius

Ilma Marcinkevičiūtė

"Mama, aš sergu" klinika - Verslo procesų vadybininkė

Julius Jaloveckas

Novameta - Lean procesų vadovas

Julius Jankauskas

Emotika - Generalinis Direktorius

Justina Kalkienė

Festo - Senior HR Specialist

Ligita Poškevičiūtė

Kauno grūdai - Personalo projektų vadovė

Mantas Biknius

TEC Consulting - Pardavimų direktorius

Mantas Rimidis

KAYAK - Senior Software Engineer

Marius Prieskenis

SBA Urban - Komercinio NT nuomos vadovas

Migle Rastauskaite

Nord Security - Marketing project manager

Milda Paklonskaite – Staugaitienė

Dizartum - Prekės ženklų partnerė skaitmeninės komunikacijos rinkodaroje

Mindaugas Venckus

NFQ Technologies - Finansų vadovas

Monika Vaitkevičiūtė

Darbdavio įvaizdžio specialistė

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Paulius Kazakevičius

Future Team Management - Direktorius

Ričardas Šmaižys

PrestaRock - CEO

Rytis Krušinskas

Kauno technologijos universitetas - Profesorius

Šarūnas Žitkauskas

Sensata Insights (Xirgo Global) - Sales Engineering Manager

Tauras Plungė

KIKA group - Valdybos narys

Tautvydas Šimanauskas

Hilti Group - TTM Project Manager

Vaida Joneikienė

Lemona - Generalinė direktorė

Vaiva Gendrolienė

GBY - Marketingo specialistė

Vida Drąsutė

Kauno technologijos universitetas - KTU IF Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė ir KTU Alumnų centro vadovė

Viltė Liaugodienė

Eglės sanatorija - Vykdančioji direktorė

Vytautas Oleškevičius

BIOK laboratorija - Pardavimų direktorius

Vytautė Jurgaitytė

Gansa - Direktorė

Vytenis Rinkevičius

Transcom Worldwide Lietuva - Grupės Vadovas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mentorių sąrašas

Agnė Jankauskė

Centric IT Solutions Lithuania - Employer Branding Specialist

Aistė Bosienė

Šiaulių Lieporių gimnazija - Anglų k. mokytoja, lektorė. LETA narė.

Aiste Butkutė-Tisch

TrustYou GmbH - Vyr. Projektų vadybininkė

Angelina Lapinskaitė

Karalienės Mortos mokykla - Lietuvių kalbos mokytoja

Aušra Žukauskaitė

VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centras - Direktorė

Česlovas Steigvila

Individuali veikla - Verslo vystymo specialistas

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystymo skyriaus vadovas

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Deimantė Stankevičienė

Tu su Ja - Direktorė

Edvinas Lučkauskas

Centric IT Solutions Lithuania - Talent Acquisition Partner

Evelina Lekešiūtė

Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Projektų vadovė

Gerda Micikevičienė

Voltas IT - Komunikacijos projektų vadovė

Greta Erapart

Centric IT Solutions Lithuania - Team Lead (Cloud Engineering & DevOps)

Henrikas Šimkus

HESI GROUP - Direktorius

Irma Mitrė

Devbridge - Talentų pritraukimo partnerė

Judita Jurkėnaitė

Individuali veikla - Prancūzų kalbos pamokų ir kursų organizatorė, koučingo specialistė

Julius Jaloveckas

Novameta - Lean procesų vadovas

Julius Jankauskas

Emotika - Generalinis Direktorius

Justina Kalvaitienė

Swedbank - Karjeros konsultantė

Karolis Bagdonas

Festo - Skyriaus vadovas

Karolis Lapačinskas

Marketing Lead

Laura Baltaduonė

Raudondvario gimnazija - Chemijos mokytoja

Ligita Poškevičiūtė

Kauno grūdai - Personalo projektų vadovė

Milda Paklonskaite – Staugaitienė

Dizartum - Prekės ženklų partnerė skaitmeninės komunikacijos rinkodaroje

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Paulius Kazakevičius

Future Team Management - Direktorius

Paulius Kukenys

E.Experts - Marketingo vadovas

Ramunė Danilevičiūtė

Koučingo paslaugų centras – Asmeninio, komandinio koučingo specialistė, ACC/ACTC ir mokymų trenerė

Rūta Povilaitytė

KAYAK Lithuania - Senior Data Engineer

Vaida Krikštaponytė

Impact Brands - Communication & Events Manager

Vida Drąsutė

Kauno technologijos universitetas - KTU IF Bendradarbiavimo vystymo koordinatorė ir KTU Alumnų centro vadovė

Viltė Liaugodienė

Eglės sanatorija - Vykdančioji direktorė

Vytautė Jurgaitytė

Gansa - Direktorė

Statybos ir architektūros fakulteto mentorių sąrašas

Marius Reizgevičius

Architektūra ir konstrukcijos - Architektas, projekto vadovas, direktorius

Mindaugas Alekna

Vilniaus Vystymo kompanija - Projektų vadovas - konstrukcijų konsultantas

Paulius Kukenys

E.Experts - Marketingo vadovas

Rasa Bielskytė Masiokė

Doresta - Projektų vadovė, Santvara - Direktorė

Rytis Mušauskas

INHUS Engineering - Direktorius

Tautvydas Šimanauskas

Hilti Group - TTM Project Manager

Visų fakultetų mentorių sąrašas

Agnė Jankauskė

Centric IT Solutions Lithuania - Employer Branding Specialist

Agnė Zedlavičiūtė

BSS IT- Verslo analitikė

Aida Zigmantavičienė

Ansell Protective Solutions Lithuania - Vice President

Aistė Bosienė

Šiaulių Lieporių gimnazija - Anglų k. mokytoja, lektorė. LETA narė.

Aiste Butkutė-Tisch

TrustYou GmbH - Vyr. Projektų vadybininkė

Albertas Zencevičius

Ernst & Young Baltic - Vyr. apskaitos konsultantas

Aleksandras Kolesničenko

Ekopaslauga - Aplinkos inžinierius

Algirdas Rukšėnas

Axis Tech - Inžinierius - konstruktorius

Alina Senkuvienė

Swedbank - Konsultacijų centro direktorė

Andrius Orlovas

Lemona - Produktų grupės vadovas

Angelina Lapinskaitė

Karalienės Mortos mokykla - Lietuvių kalbos mokytoja

Artur Kazickij

Nanoavionics - Mechaninių palydovo posistemių vystymo komandos vadovas

Asta Dagienė

Hostinger - Projektų vystymo vadovė

Asta Pukaitė – Kajokė

Orbio world - CBDO

Audrius Lapinskas

ABB - Elektrifikacijos verslo vadovas

Audrius Žiemelis

Devbridge - Padalinio vadovas

Aurimas Černiakovas

Centric IT Solutions Lithuania - Kibernetinio saugumo komandos vadovas

Aurimas Meilutis

EnergoLT / Krašto apsaugos savanorių pajėgos - Pirkimų vadybininkas/ Kuopos vado pavaduotojas (vyr. leitenantas)

Aurimas Raišuotis

Centric IT Solutions Lithuania - Senior Network Engineer

Aušra Žukauskaitė

VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centras - Direktorė

Česlovas Steigvila

Individuali veikla - Verslo vystymo specialistas

Daina Ardzevičiūtė-Kvedarienė

CERTUS Port Automation / Probonas - IT Consultant

Dainius Stasiulis

Centric - Programinės įrangos vystymo skyriaus vadovas

Daiva Gritėnaitė

TransUnion Lithuania - Komunikacijos vadovė

Daiva Jaščemskaitė

Teltonika Networks - kokybės užtikrinimo specialistė

Daiva Žostautienė

Kauno technologijos universitetas - Dekanė

Danielius Goriunovas

Adface / freelancer - Programavimo projektų vadovas / rašytojas

Darius Ašeriškis

Kayak Software Corporation - Director of Engineering

Darius Gudelis

Continental Automotive Lithuania - Senior Lean engineer

Deimantė Stankevičienė

Tu su Ja - Direktorė

Dominykas Rentelis

Teltonika Energy - Head of RnD

Donatas Čerkevičius

TEC Industry - Komercijos ir verslo plėtros skyriaus vadovas

Donatas Lučiūnas

Toughlex - CEO

Dovilė Jakubauskienė

Fazer Lietuva - Personalo direktorė Baltijos šalims

Edgaras Juodsnukis

Šiaulių bankas - Duomenų mokslininkas

Edvinas Lučkauskas

Centric IT Solutions Lithuania - Talent Acquisition Partner

Eglė Jasaitytė

Individuali veikla / Marketingo ir komunikacijos specialistė

Eimantas Ozolas

Kauno energija - Projektų vadovas

Evelina Lekešiūtė

Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Projektų vadovė

Gediminas Starta

Coffee Friend Group - įmonių grupės finansų vadovas

Gediminas Verdingovas

ULMAS - Direktorius logistikai ir inovacijoms

Gerda Micikevičienė

Voltas IT - Komunikacijos projektų vadovė

Giedrius Mickevičius

Devbridge - Lead of Engineering Unit

Greta Erapart

Centric IT Solutions Lithuania - Team Lead (Cloud Engineering & DevOps)

Henrikas Šimkus

HESI GROUP - Direktorius

Ignas Bartlingas

Energijos skirstymo operatorius (ESO) - Dispečerinės komandos vadovas

Ignas Kizelevičius

Oxylabs - Duomenų inžinierius

Ignas Račkauskas

Akzo Nobel Baltics - Pramoninių apdailos medžiagų techninis konsultantas

Ilma Marcinkevičiūtė

"Mama, aš sergu" klinika - Verslo procesų vadybininkė

Indrė Grigaravičiūtė

Kongsberg Digital AS / VVK / VGTU / PhD Student - Scrum Master / IT section lead/ LecturerPhD / Student

Irma Mitrė

Devbridge - Talentų pritraukimo partnerė

Jovita Markuckyte

Canatu Oy - Associate Product Manager

Judita Jurkėnaitė

Individuali veikla - Prancūzų kalbos pamokų ir kursų organizatorė, koučingo specialistė

Julius Jaloveckas

Novameta - Lean procesų vadovas

Julius Jankauskas

Emotika - Generalinis Direktorius

Julius Morkūnas

Dell Technologies – Manager, Software Engineering

Justina Kalkienė

Festo - Senior HR Specialist

Justina Kalvaitienė

Swedbank - Karjeros konsultantė

Karolina Brazauskaitė

Centric IT Solutions Lithuania - Projektų vadovė

Karolina Petraitienė

Reiz Tech - Svarbių klientų vadybininkas

Karolis Bagdonas

Festo - Skyriaus vadovas

Karolis Lapačinskas

Marketing Lead

Karolis Tamošauskas

Swedbank - Finansų rinkų tarnybos verslo procesų vadovas

Kęstutis Baltakys

Kauno technologijos universitetas - Cheminės technologijos fakultetas, profesorius

Konstantinas Jurgilas

Devbridge - Software Architect

Kristina Kikalienė

Reiz Tech - Account Manager

Laimonas Andriulis

Centric IT Solutions Lithuania - Duomenų ir dirbtinio intelekto kompetencijų ir pasiūlymų vadovas

Laura Baltaduonė

Raudondvario gimnazija - Chemijos mokytoja

Ligita Poškevičiūtė

Kauno grūdai - Personalo projektų vadovė

Lina Bartlingė

Continental automotive Lithuania - Pakavimo inžinierė

Lukas Gerbenis

Devbridge - Programinės įrangos architektas

Lukas Mikolaitis

Robotex - ABB robotų programuotojas

Mantas Biknius

TEC Consulting - Pardavimų direktorius

Mantas Lukauskas

Hostinger - Data Scientist / Tech lead

Mantas Rimidis

KAYAK - Senior Software Engineer

Marius Kizerskis

Narbutas International - Inovacijų ir technikos direktorius

Marius Krajauskas

Pixinn - CEO

Marius Prieskenis

SBA Urban - Komercinio NT nuomos vadovas

Marius Reizgevičius

Architektūra ir konstrukcijos - Architektas, projekto vadovas, direktorius

Marius Vileiniškis

Majid Al Futtaim - Staff Data Scientist

Martynas Adomavičius

Festo - NET/ Java Application development

Matas Stanislovaitis

3D Projektavimas - Direktorius

Migle Rastauskaite

Nord Security - Marketing project manager

Milda Paklonskaite – Staugaitienė

Dizartum - Prekės ženklų partnerė skaitmeninės komunikacijos rinkodaroje

Milda Vaicekauskė

Thermo Fisher Scientific Baltics - MTEPC Biosintezės grupės vadovė

Mindaugas Alekna

Vilniaus Vystymo kompanija - Projektų vadovas - konstrukcijų konsultantas

Mindaugas Vaičiūnas

Hella Lithuania - Automatikos technologijų vadovas

Mindaugas Venckus

NFQ Technologies - Finansų vadovas

Monika Kaltenytė

Adform - Software engineer

Monika Vaitkevičiūtė

Darbdavio įvaizdžio specialistė

Nerijus Murauskas

Murauskas - Asmeninių finansų konsultantas

Paulius Kazakevičius

Future Team Management - Direktorius

Paulius Kimbartas

Nord Security - Engineering Manager

Paulius Kukenys

E.Experts - Marketingo vadovas

Paulius Tarbūnas

Asociacija Fintech HUB LT - Valdybos narys

Ramunė Danilevičiūtė

Koučingo paslaugų centras – Asmeninio, komandinio koučingo specialistė, ACC/ACTC ir mokymų trenerė

Rasa Bielskytė Masiokė

Doresta - Projektų vadovė, Santvara - Direktorė

Rasa Kriaučiūnienė

Reprodukcijos spalvos - Klientų aptarnavimo vadybininkė-technologė

Remigijus Gavėnis

Lonas - Direktoriaus pavaduotojas

Ričardas Šmaižys

PrestaRock - CEO

Rokas Muleravičius

Litgrid - Aukštos įtampos nuolatinės srovės skyriaus vadovas

Rūta Povilaitytė

KAYAK Lithuania - Senior Data Engineer

Rytis Krušinskas

Kauno technologijos universitetas - Profesorius

Rytis Mušauskas

INHUS Engineering - Direktorius

Sandra Varnaitė-Žuravliova

Fizinių ir technologijos mokslų centras - Vyresnioji mokslo darbuotoja