guided programos žalias ir juodas logotipas. KTU juodas logotipas.

Tai ugdomoji partnerystė tarp mentoriaus, turinčio daugiau patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

 

GUIDed

Mentorystė – programa, kuria siekiama platesniame kontekste ugdyti išmanumą, perduoti turimas žinias ar palengvinti integraciją naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje aplinkose.

Kauno technologijos universitete (KTU) Mentorystės programa veikia nuo 2014 metų. Per šį laikotarpį programoje dalyvauja daugiau nei 300 karjeros mentorių, o savo karjeros mentorius jau turėjo beveik 600 studentų.
Programa norima motyvuoti jauną žmogų siekti savo tikslų, padėti jam suprasti ateities galimybes ir perspektyvas, kurios laukia baigus Universitetą, taip pat nurodyti, ką jis studijuodamas Universitete turėtų padaryti daugiau, kad pasiektų tiek, kiek pasiekė jo pasirinktas mentorius.

Universitete mentorių išsirinks kiekvienas, kadangi yra net 5 skirtingų tipų mentoriai:

 • Moksleivių mentorius
 • Pradžios mentorius
 • Akademinis mentorius
 • Karjeros mentorius
 • Tutorius

Studentai mentorius gali pasirinkti kiekviename savo studijų etape. Kiekvieno iš mentorių funkcijos yra skirtingos, todėl skiriasi bendravimo tikslai ar bendravimo stilius.

Moksleivių mentorystė Pagalba pasirenkant studijų kelią.
Pradžios mentorystė Pradžios mentorius įveda studentą į Universiteto gyvenimą.
Tutorystė Tutorių konsultacijos studentui suteikia terpę akademiniam augimui.
Akademinė mentorystė Suteikia galimybę įsitraukti į mokslinę veiklą ir pasikonsultuoti studijų klausimais.
Karjeros mentorystė Bendradarbiavimas su aukščiausio lygio profesionalais mokslo ir verslo srityse.
 

GUIDed mentorystės tipai

Moksleivių mentoryste arba GUIDed Junior programa siekiama skatinti bendravimą tarp studentų ir moksleivių. Jei esate aktyvus, bendrauti mėgstantis studentas, kviečiame prisijungti prie GUIDed Junior mentorių komandos ir pasidalinti savo patirtimi už Universiteto ribų (kreipkis į Karjeros ir ugdymo centrą el. p. guided@ktu.lt )

Pagrindinė mentoriaus užduotis – bendraujant su moksleiviu suteikti atsakymus į jį dominančius klausimus apie studijas, veiklas Universitete bei supažindinti su studentiško gyvenimo ypatumais.

Daugiau informacijos apie Moksleivių mentorystę galite rasti čia

Pradžios mentorius – vyresniųjų kursų studentas, kuris pirmakursiams:

 • padeda įsilieti į Universiteto gyvenimą;
 • prisideda prie sėkmingos studijų pradžios;
 • stengiasi, kad pirmakursių pirmieji žingsniai Universitete būtų drąsūs ir tvirti.

Mentoriaus pasirinkimas

Šio mentoriaus rinktis studentui nereikia, jis yra priskiriamas automatiškai visai akademinei grupei Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). Informaciją apie savo pradžios mentorių rugpjūčio mėnesio pabaigoje galima rasti Mentorystės programos skiltyje.

Pagrindinė mentoriaus ir akademinės grupės veikla:

 • dalyvavimas pirmakursių įvadinės savaitės veiklose (įvadinės paskaitos, seminarai, organizacijų mugė, kino vakarai, sporto varžybos ir kitos aktyvios veiklos);
 • akademinės grupės seniūno rinkimai;
 • dalyvavimas aktyviausios pirmakursių akademinės grupės rinkimuose;
 • susitikimai, pokalbiai, diskusijos Universiteto struktūros, studijų, finansinės paramos galimybių klausimais;
 • dalyvavimas ekskursijose, kurių metu ne tik supažindinama su Universiteto erdvėmis, bet ir studentų organizacijomis, laisvalaikio praleidimo galimybėmis;
 • bendras iškilusių problemų sprendimas, atsakymų į rūpimus klausimus paieška.

Tutorius – tai savanoris studentas, kuris padės pagilinti žinias tam tikroje srityje (matematika, informatika, fizika, chemija ir t. t.). Tutoriai taip pat gali padėti pagerinti akademinius įgūdžius (atlikti rašto darbus, rengti ir pristatyti prezentacijas, analizuoti duomenis).

Tutorius teikia pasirinkto mokomojo dalyko konsultacijas individualiai arba mažose grupėse. Konsultacijų tvarkaraštis einamajam semestrui sudaromas rugsėjo ir vasario pabaigoje ir yra skelbiamas Akademinės informacinės sistemos (AIS) Mentorystės programos skiltyje. Studentai gali pasirinkti jiems tinkamą laiką ir lankyti konsultacijas pas bet kurį jas teikiantį tutorių.

Džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie KTU tutorystės programos, būdamas operacinių sistemų tutoriumi. Ji leido man laisvu laiku daryti tai, kas man patinka – dalintis savo žiniomis su kitais studentais. Nors tai ir buvo pagrindinis šios programos tikslas, jaučiuosi padaręs daug daugiau, nes pats išmokau nemažai visko. Taip pat man labai patiko, jog programa leidžia derinti konsultacijas su savo gyvenimu – mokslais, darbu ir kitais dalykais, o dar šalia viso to yra skiriamos ir stipendijos.

Visiems, kas galvoja apie šią programą, labai rekomenduočiau ją išbandyti, kadangi ji suteikia patirties, kuri, mano manymu, pravers ateityje.

Tutorius Karolis Balčiūnas

Smalsumas ir noras kuo daugiau sužinoti, įrodyti, atrasti, mus lydi visą gyvenimą. Labiausiai tai paliečia mokslininko gyslelę turinčius asmenis. Tokiems studentams siūloma nedvejoti, studijuojant domėtis moksliniais tyrimais, prisidėti kuriant inovacijas ir išradimus.

Akademinis mentorius – mokslinėje srityje patyręs akademinio personalo narys (mokslininkas arba tyrėjas). Jis gali konsultuoti mokslinės veiklos klausimais ar padėti pradėti veiklą mokslinių tyrimų srityje.

Akademinis mentorius koncentruojasi į individualius studento poreikius ir tikslus, t. y. apskritai į studentą kaip asmenybę.  Matydamas visą paveikslą, gali patarti, kaip studentui pasiekti savo akademinius ar karjeros tikslus. Kai studentas aiškiai juos suvokia, jam daug lengviau ir geriau sekasi mokytis, jis sėkmingiau baigia studijas

Akademinis mentorius padės Tau:

 • pradėti mokslinę tiriamąją veiklą;
 • dalyvauti konferencijose;
 • rašyti mokslines publikacijas;
 • susipažinti su Universiteto laboratorijomis, mokslininko karjeros galimybėmis ir perspektyvomis;
 • pasirinkti studijų modulius ir susidaryti individualųjį studijų planą;
 • išnaudoti tavo studijų potencialą;
 • atvers platesnes galimybes Universitete ir už jo ribų;
 • susirasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Mentoriaus pasirinkimas

Akademinių mentorių sąrašą su detalesne informacija apie juos ir jų siūlas tyrimų bei konsultavimo sritimis galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Ką turi daryti jei nori įsitraukti į mokslinę veiklą?

 • Apgalvoti, kokioje srityje norėtum vykdyti tyrimus.
 • AIS iš akademinių mentorių sąrašo išsirinkti labiausiai norimą tyrimų sritį atitinkantį mentorių.
 • Šalia mentoriaus spausk “Noriu prisidėti prie tyrimų ir mokslinės veiklos” ir lauk mentoriaus patvirtinimo!

Ką turi daryti jei nori pasikonsultuoti su studijomis susijusiu klausimu?

 • Apgalvoti, kokiu klausimu nori pasikonsultuoti.
 • AIS iš akademinių mentorių sąrašo išsirinkti mentorių, kuris nurodo, kad konsultuoja tavo turimu klausimu.
 • Šalia mentoriaus spausk “Noriu pasikonsultuoti studijų klausimu” ir lauk mentoriaus patvirtinimo!

Mokslinė veikla su mentoriumi yra itin puiki galimybė įgyti ar plėsti žinias srityse, kurios universitete galbūt nėra dėstomos plačiai, bei kuriose žinių įgyti savarankiškai yra labai sunku. Akademinių mentorių, kaip ir sričių, kuriose jie turi daug patirties, universitete yra daug, todėl tikriausiai kiekvienas gali rasti sau aktualią, svarbią ar įdomią sritį, kurioje gali įgauti žinių ir prisidėti prie mokslinės veiklos. Tokiu būdu galima lengvai suprasti konkrečios mokslo srities subtilybes bei gauti neįkainojamų patarimų. Prisidėdamas prie mokslinės veiklos akademinio mentoriaus srityse supratau, kad kito žmogaus, turinčio didelį kiekį žinių, pagalba ir bendradarbiavimas su juo yra itin reikšmingi veiksniai norint pasiekti aukštus rezultatus, įgaunant patirties tiesiogiai su tyrimų sritimi susijusioje aplinkoje, bei siekiant atrasti savo gebėjimus, klaidas ir tikslus.

Dainius Šaltenis IF

Karjeros mentorius  – profesinėje srityje patyręs asmuo, kuris mentoriauja studentui karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo klausimais.

Šis mentorius:

 • remdamasis savo patirtimi, stengiasi atkreipti studento dėmesį į tai, kas svarbu karjerai, studijoms bei tobulėjimui;
 • skatina karjeros asmeninių tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą;
 • moko ir pataria bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių klausimais;
 • pataria, į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokantis, skatina siekti gerų rezultatų;
 • padeda susidaryti asmeninio tobulėjimo planą, pataria, kaip jį įgyvendinti;
 • ugdo studento lyderystės kompetencijas;
 • įkvepia ir padrąsina studentą.

Tai žmogus, kuris įgytomis žiniomis ir kompetencijomis pasiekė savo gyvenimo tikslus, o įgytą savo gerąją patirtį ir žinias perduoda mažiau patyrusiam asmeniui – studentui.

Mentoriaus pasirinkimas

Studentai, norintys turėti karjeros mentorių, rudens arba pavasario semestro pradžioje (vykdomos dvi atrankos per mokslo metus) turi dalyvauti konkurse Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), kurioje yra pateiktas karjeros mentorių sąrašas.

Ką turi daryti?

 • Pagalvoti, kodėl reikia karjeros mentoriaus, išsikelti tikslus ir prioritetus.
 • Pagal išsikeltus tikslus prasidėjus atrankai AIS pasirinkti mentorius prioriteto tvarka (iki 3 mentorių).
 • Neužmiršti anketoje parašyti motyvacinį laišką, kuriame būtų aiški motyvacija dalyvauti šioje programoje ir kodėl būtent vienas iš pasirinktų mentorių turi būti skirtas Tau.

Kaip viskas vyksta?

Pirmųjų atrankos etapų metu atsižvelgiama į studento anketos duomenis: motyvacinį laišką, studento siekius dalyvaujant šioje programoje.

Prieš pateikiant paraišką dalyvauti konkurse, skatiname susipažinti su karjeros mentorystės privatumo politika.

Antrųjų atrankos etapų metu vyksta pokalbiai su karjeros mentorių atrankos komisija ir pirmąjį atrankos etapą praėjusiais studentais. Pokalbių metu labiausiai atsižvelgiama į studento motyvaciją, karjeros mentoriaus poreikį ir mentoriaus išsakytus kriterijus.
Studentams, turintiems pasiūlymų dėl galimų karjeros mentorių, rekomenduojame kreiptis į Universiteto Mentorystės programos koordinatorę.

Patarimai iš savo srities profesionalų, bendravimas su studijuojamos srities specialistais, gerai žinomų įmonių CEO, pažintys su dominančios srities užsienio studentais, pagalba rengiant CV bei unikalų prisistatymą įmonėms, visokie karjeros, gyvenimo patarimai – visa tai gali suteikti karjeros mentorystės programa. Aplikuodamas į šią programą net nesitikėjau, jog tai bus tokia unikali, gera galimybė tobulėti, o dabar noriu pasiūlyti kiekvienam tai išbandyti. Kiek iš šios programos išsinešite, priklauso tik nuo jūsų, tačiau rodydami iniciatyvą ir susidomėjimą šią patirtį galite paversti vienu geriausių jums universiteto suteiktu dalyku.

Mantvydas Riškus  CTF

Pradžios mentorius

Pradžios mentoriais gali tapti visų studijų pakopų, visų kursų studentai. Kiekvienais metais pradžios mentorių registracija vyksta gegužės 1–31 dienomis.

Ką turi daryti?

 • Būti pažangus studentas.
 • Apsispręsti, jog nori ir gali savo laisvą laiką skirti pirmakursiams.
 • Prasidėjus atrankai, užpildyti pradžios mentorių registracijos anketą, kurią galima rasti Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).
 • Aktyviai dalyvauti pradžios mentorių mokymuose ir kituose mentorių susitikimuose.
 • Gerai atlikti pradžios mentoriaus funkcijas.

Tutorius

Jei jaučiate, kad išklausytas modulis Jums nebuvo sunkus, galite ir norite padėti kitiems, kviečiame prisijungti prie tutorių komandos (kreiptis į Karjeros ir ugdymo centrą el. p. guided@ktu.lt).

GUIDed Junior

GUIDed Junior programa siekiama skatinti bendravimą tarp studentų ir moksleivių. Jei esate aktyvus, bendrauti mėgstantis studentas, kviečiame prisijungti prie GUIDed Junior mentorių komandos ir pasidalinti savo patirtimi už universiteto ribų (kreipkis į Karjeros ir ugdymo centrą el. p. guided@ktu.lt).

Pagrindinė mentoriaus užduotis – bendraujant su moksleiviu suteikti atsakymus į jį dominančius klausimus apie studijas, veiklas universitete bei supažindinti su studentiško gyvenimo ypatumais.

Prisijungiau prie tutorių komandos, nes norėjau išbandyti save dar nepažįstamoje veikloje, pasidalinti žiniomis ir patirtimi su kitais studentais, padėti jiems siekti užsibrėžtų tikslų. Labiausiai mane motyvuoja geri studentų atsiliepimai ir jų stiprus noras tobulėti.

Tutorė Sima Šarlauskaitė

 

Galerija

 

Video

 

Kontaktai

Agneta Bieliauskienė

Mentorystės programos koordinatorė

Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 603 94361
e. p. agneta.bieliauskiene@ktu.lt

 

Fakultetų koordinatoriai

Cheminės technologijos fakultetas Joana Solovjova joana.solovjova@ktu.lt
Ekonomikos ir verslo fakultetas Jūratė Maščinskienė jurate.mascinskiene@ktu.lt
Elektros ir elektronikos fakultetas Agnė Citovič agne.citovic@ktu.lt
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Teresa Moskaliovienė teresa.moskalioviene@ktu.lt
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Daiva Mikučionienė daiva.mikucioniene@ktu.lt
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Nida Kvedaraitė nida.kvedaraite@ktu.lt
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Ulrika Varankaitė ulrika.varankaite@ktu.lt
Statybos ir architektūros fakultetas Audronė Milienė audrone.miliene@ktu.lt