Emocinė ir fizinė sveikata

Sveikame kūne – sveika siela.

Informuoti Universitetą

Susirgęs ar patekęs į nelaimingą atsitikimą semestro ar egzaminų sesijos metu studentas (ar jo pavedimu kitas asmuo) privalo ne tą pačią dieną (arba artimiausią darbo dieną) apie tai pranešti fakulteto studijų centrui. Nepranešus nurodytu laiku apie ligą ar kitas svarbias nedalyvavimo užsiėmimuose ir (arba) atsiskaitymuose priežastis, prarandama galimybė atidėti užduočių atsiskaitymą ar egzaminą. Pasveikęs studentas ligą įrodančius dokumentus ar kitus dokumentus, pagrindžiančius studento nedalyvavimą užsiėmimuose ir (arba) atsiskaitymuose, pateikia fakulteto studijų centrui ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo dokumento išrašymo dienos. Dokumentai pateikiami per AIS > Studijos > Prašymų teikimas.

Psichologinė pagalba

Studijuojant Universitete gali kilti įvairių iššūkių, kuriuos tu gali spręsti ne vienas. Mes visokeriopai rūpinamės studentų gerove, tad KTU teikiama nemokama psichologinė pagalba studentams. Registracijos formą galite rasti čia.

 • Sunku susikaupti, stinga motyvacijos?
 • Pastebėjai, kad esi linkęs atidėlioti?
 • Susiduri su emociniais sunkumais (stresu, nerimu, baime ar kt.)?
 • Susiduri su bendravimo ar santykių problemomis?
 • Su sunkumais susiduria tavo draugas ar artimasis?
 • Nori padėti, bet nežinai kaip?

KTU Karjeros ir paslaugų centro psichologai:

Kontaktinės darbo valandos: I-III – 8:00 val. – 17:00 val. V – 8:00 val. – 15:45 val.

Nekontaktinės darbo valandos: IV – 8:00 val. – 17:00 val.

Eimanto Lukoševičiaus grįžtamojo ryšio forma.

Marija Aušraitė

Psichologė

Kontaktinės darbo valandos: II, IV – 08:00 val. – 17:00 val.

Nekontaktinės darbo valandos: III – 08:00 val. – 11:30 val.

Marijos Aušraitės grįžtamojo ryšio forma.

Užpildykite registracijos formą ir susitarsime dėl konsultacijos laiko bei datos. Jei sutartu metu negalite dalyvauti psichologo konsultacijoje, prašome apie pasikeitusią situaciją informuoti prieš 3 d. d., kad būtų galima suderinti kitą laiką, priešingu atveju studentai bus registruojami naujai.

Jei turite klausimų galite kreiptis bendruoju el. paštu psichologas@ktu.lt.

Vienos konsultacijos trukmė – 50 min. Vykstant nuotolinėms konsultacijoms, studentas turi užsitikrinti sesijai patogią vietą: būtų vienas, be pašalinių trikdžių.

Jei aktualu pagalbą gauti greičiau nei sutartas konsultacijos laikas, rekomenduojame:

 • Kreiptis į polikliniką/kliniką, kurioje esate prisirašęs(-iusi) – įprastai jose dirba psichologai, galintys pasiūlyti nemokamas konsultacijas.
 • Kreiptis į Dainavos jaunimo centrą, kuriame teikiamos nemokamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos visiems Kauno mieste gyvenantiems 13-26 m. amžiaus žmonėms. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Kreiptis į emocinės pagalbos liniją, krizių įveikos centrą, skubią psichologinę pagalbą teikiančias įstaigas, kurių kontaktus Kaune ir visoje Lietuvoje galite rasti adresu.

Naujienos

Dvasinė pagalba

Studentų miestelyje (Studentų g. 50-124) visą parą atidaryta koplyčia.

KTU III rūmuose (Laisvės al. 13–106) įrengta Universiteto koplyčia, kuriai suteiktas Šiluvos Dievo Motinos vardas. Akademinės bendruomenės nariai čia gali užeiti pasimelsti ar tiesiog ramiai pabūti. Tradicinių švenčių progomis čia aukojamos šv. Mišios.

Kapelionas – Petras Pich
Studentų g. 50-143, XI KTU rūmai
tel. 8 (605) 48 082
e. p. kapelionas@ktu.lt

Sielovados koordinatorė – Ineta Golovatenkaitė
Studentų g. 50-168, XI KTU rūmai
e. p. ineta.golovatenkaite@ktu.lt

Studentams, turintiems negalią ar individualių ugdymosi poreikių, galimas studijų pritaikymas. Užpildžius apklausą, Studentų reikalų departamento socialinės gerovės koordinatorė susisteminusi informaciją galės pateikti siūlymus studijų procesui pritaikyti. Taip pat galėsime greičiau ir efektyviau reaguoti į Jūsų poreikius. Visi Jūsų pateikti duomenys saugomi duomenų apsaugos įstatymo ir nebus perduoti tretiesiems asmenims.

Ką reikia padaryti:

 1. Užpildyti apklausą, kurios tikslas identifikuoti asmeninius poreikius ir padėti koreguoti studijų procesą pritaikant individualiems atvejams.
 2. Parašyti laišką Studentų reikalų departamento socialinės gerovės koordinatorei e. p. ineta.simonaite@ktu.lt ir sutarti laiką susitikimui (gyvai ar nuotoliniu būdu).

Galimi pritaikymai:

 • Paskaitų dėstymas atsižvelgiant į studento situaciją;
 • Studijų medžiagos pateikimas;
 • Atsiskaitymo koncepcija;
 • Mokymosi erdvės bibliotekoje;
 • Auditorijų pasiekiamumas.

KTU turima programinė įranga:

 • SuperNova Magnifier 13.03. Programa išdidina visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalis.
 • Topaz XL XD 24‘. Stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė, eksploatuojama bibliotekose įrengtose mokymosi erdvėse.
 • Bellman Audio Domino. Skaitmeninė koduota vidinio ryšio sistema.
 • Bellman Audio Domino imtuvas. Skaitmeninės koduotos vidinio ryšio sistemos imtuvas.
 • PĮ Easy Converter. Įrenginys su lietuvių kalbos sintezatoriumi Wintalker Voice su balsais Gintar.