Emocinė ir fizinė sveikata

Sveikame kūne – sveika siela.

Informuoti Universitetą

Susirgęs ar patekęs į nelaimingą atsitikimą semestro ar egzaminų sesijos metu studentas (ar jo pavedimu kitas asmuo) privalo ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai pranešti fakulteto studijų centrui. Nepranešus nurodytu laiku apie ligą ar kitas svarbias nedalyvavimo užsiėmimuose ir (arba) atsiskaitymuose priežastis,  prarandama galimybė  atidėti užduočių  atsiskaitymą ar egzaminą. Pasveikęs studentas ligą įrodančius dokumentus ar kitus dokumentus, pagrindžiančius studento nedalyvavimą užsiėmimuose ir (arba) atsiskaitymuose, pateikia fakulteto studijų centrui ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo dokumento išrašymo dienos.

Kreiptis į gydytoją

„InMedica“ nemokamai teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas KTU studentams, prisirašiusiems prie šios klinikos. Prisirašymas ir gydymas InMedica klinikoje studentams nemokamas.

Užpildykite prašymą  gydytis pas šeimos gydytoją Liną Oliandrienę. Registratūros tel.:  8-37-202882. Registruojantis telefonu registracijos slaptažodis ,,KTU studentas”. Gydytojos Linos Oliandrienės darbo laikas:

  •  pirmadieniais 12-13 val.,
  • antradieniais 18-19 val.,
  • penktadieniais 12-13 val.

Galimybė registruotis  internetu:  www.inmedica.lt (pasirinkti Žaliakalnio kliniką , gyd. Liną Oliandrienę  ir  Jums patogų laiką).

Klinika pritaikyta neįgaliesiems  – patogus įvažiavimas, liftas.  Nemokama automobilių  stovėjimo aikštelė.

Kontaktai: tel. 8 37 202 882, el.p. zaliakalnis@inmedica.lt

Psichologinė pagalba

Universitetas visokeriopai rūpinasi studentų gerove, tad KTU studentams siūlomos nemokamos psichologo paslaugos – individualios ir grupinės konsultacijos bei užsiėmimai, streso valdymo, relaksaciniai užsiėmimai.

Psichologė - Rūta Kavaliauskaitė

Studentų g. 50-123, Kaunas
Išankstinė registracija:

tel. 8 (37) 300 743

Dvasinė pagalba

KTU III rūmuose (Laisvės al. 13–106) įrengta Universiteto koplyčia, kuriai suteiktas Šiluvos Dievo Motinos vardas. Akademinės bendruomenės nariai čia gali užeiti pasimelsti ar tiesiog ramiai pabūti. Tradicinių švenčių progomis čia aukojamos šv. Mišios.

Studentų miestelyje esančiame kapeliono kabinete vyksta pamaldos, visada galite užsukti ir pasikalbėti.

Administratorė – Simona Aleksynaitė
e. p. simona.aleksynaite@ktu.lt

Kapelionas – Petras Pich


Kapelioną galite rasti ir XI rūmuose, Kaune (Studentų g. 50) 143 kab.

tel. 8 (605) 48 082
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku