Emocinė ir fizinė sveikata

Registracija į psichologų konsultacijas galima paspaudus ant šio paveikslėlio

Informuoti Universitetą

Susirgęs ar patekęs į nelaimingą atsitikimą semestro ar egzaminų sesijos metu studentas (ar jo pavedimu kitas asmuo) privalo tą pačią dieną (arba artimiausią darbo dieną) apie tai pranešti fakulteto studijų centrui. Nepranešus nurodytu laiku apie ligą ar kitas svarbias nedalyvavimo užsiėmimuose ir (arba) atsiskaitymuose priežastis, prarandama galimybė atidėti užduočių atsiskaitymą ar egzaminą. Pasveikęs studentas ligą įrodančius dokumentus ar kitus dokumentus, pagrindžiančius studento nedalyvavimą užsiėmimuose ir (arba) atsiskaitymuose, pateikia fakulteto studijų centrui ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo dokumento išrašymo dienos. Dokumentai pateikiami per AIS > Studijos > Prašymų teikimas.

Kreiptis į gydytoją

Affidea Lietuva nemokamai* teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei išskirtines nuolaidas KTU studentams bei darbuotojams prisirašiusiems prie šios klinikos.

Jums tereikia:
– atvykus į kliniką, su savimi turėti asmens tapatybės dokumentą
arba
– pasirinkus šeimos gydytoją, pasirašyti prie Affidea Lietuva šeimos klinikos internetu: mano.affidea.lt 
Užsiregistravę, kaip KTU studentai ar darbuotojai, gausite atskirą tel. numerį, kuriuo greičiau susisieksite su Jums priskirtu gydytoju.

Adresas: Savanorių pr. 178, Kaunas
Kontaktai: e. p. pacientams@affidea.lt

Darbo laikas
I-V: 7.00 – 22.00
VI: 8.00 – 20.00
VII: 8.00 – 20.00

Klinika pritaikyta neįgaliesiems – patogus įvažiavimas, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė

*  prisirašiusiems prie klinikos ir turintiems PSDF draudimą, sveikatos priežiūros paslaugos yra finansuojamos TLK lėšomis.

Psichologinė pagalba

Studijuojant Universitete gali kilti įvairių iššūkių, kuriuos galime išspręsti kartu. KTU visokeriopai rūpinasi studentų gerove ir nemokamai teikia psichologinę pagalbą studentams.

 • Sunku susikaupti, stinga motyvacijos?
 • Pastebėjai, kad esi linkęs atidėlioti?
 • Susiduri su emociniais sunkumais (stresu, nerimu, baime ar kt.)?
 • Susiduri su bendravimo ar santykių problemomis?
 • Su sunkumais susiduria tavo draugas ar artimasis?
 • Nori padėti, bet nežinai kaip?

Registracija psichologo konsultacijai

KTU Karjeros ir paslaugų centro psichologai:

Rudų, trumpo kirpimo plaukų vyras su barzda. Vilki mėlynus marškinius. Šypsosi suglaustomis lūpomis.

Kontaktinės darbo valandos: I-III 8:00–17:00 val., V 8:00–15:45 val.

Nekontaktinės darbo valandos: IV 8:00–17:00 val.

Eimanto Lukoševičiaus grįžtamojo ryšio forma.

Šviesių plaukų moteris, žiūrinti į kamerą

Kontaktinės darbo valandos: IV, V 08:00–17:00 val.

Nekontaktinės darbo valandos: III 12:30–17:00 val.

Viktorijos Ivanauskaitės grįžtamojo ryšio forma.

Užpildykite registracijos formą ir susitarsime dėl konsultacijos laiko bei datos. Jei sutartu metu negalite dalyvauti psichologo konsultacijoje, prašome apie pasikeitusią situaciją informuoti prieš 3 d. d., kad būtų galima suderinti kitą laiką, priešingu atveju studentai bus registruojami naujai.

Jei turite klausimų, galite kreiptis bendruoju el. paštu psichologas@ktu.lt.

Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.)

Vienos konsultacijos trukmė – 50 min. Vykstant nuotolinėms konsultacijoms, studentas turi užsitikrinti sesijai patogią vietą: būtų vienas, be pašalinių trikdžių.

Jei aktualu pagalbą gauti greičiau nei sutartas konsultacijos laikas, rekomenduojame:

 • Kreiptis į polikliniką/kliniką, kurioje esate prisirašęs(-iusi) – įprastai jose dirba psichologai, galintys pasiūlyti nemokamas konsultacijas.
 • Kreiptis į Dainavos jaunimo centrą, kuriame teikiamos nemokamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos visiems Kauno mieste gyvenantiems 13-26 m. amžiaus žmonėms. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Kreiptis į emocinės pagalbos liniją, krizių įveikos centrą, skubią psichologinę pagalbą teikiančias įstaigas, kurių kontaktus Kaune ir visoje Lietuvoje galite rasti adresu.

Naujienos

Dvasinė pagalba

Studentų miestelyje (Studentų g. 50-124) visą parą atidaryta koplyčia.

KTU III rūmuose (Laisvės al. 13–106) įrengta Universiteto koplyčia, kuriai suteiktas Šiluvos Dievo Motinos vardas. Akademinės bendruomenės nariai čia gali užeiti pasimelsti ar tiesiog ramiai pabūti. Tradicinių švenčių progomis čia aukojamos šv. Mišios.

Kapelionas
e. p. kapelionas@ktu.lt

Socialinės gerovės koordinatorė
el. p. wellbeing@ktu.lt

Studentams, turintiems negalią ar kitų individualiųjų poreikių, galimas studijų pritaikymas. Užpildžius apklausą, Studentų reikalų departamento socialinės gerovės koordinatorė susisteminusi informaciją galės pateikti siūlymus studijų procesui pritaikyti. Taip pat galėsime greičiau ir efektyviau reaguoti į Jūsų poreikius. Visi Jūsų pateikti duomenys saugomi duomenų apsaugos įstatymo ir nebus perduoti tretiesiems asmenims.

Ką reikia padaryti:

 1. Užpildyti apklausą, kurios tikslas identifikuoti asmeninius poreikius ir padėti koreguoti studijų procesą pritaikant individualiems atvejams.
 2. Parašyti laišką Studentų reikalų departamento socialinės gerovės koordinatorei e. p. wellbeing@ktu.lt ir sutarti laiką susitikimui (gyvai ar nuotoliniu būdu).

Galimi pritaikymai:

 • Paskaitų dėstymas atsižvelgiant į studento situaciją;
 • Studijų medžiagos pateikimas;
 • Atsiskaitymo koncepcija;
 • Mokymosi erdvės bibliotekoje;
 • Auditorijų pasiekiamumas.

KTU turima programinė įranga:

 • SuperNova Magnifier 13.03. Programa išdidina visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalis.
 • Topaz XL XD 24‘. Stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė, eksploatuojama bibliotekose įrengtose mokymosi erdvėse.
 • Bellman Audio Domino. Skaitmeninė koduota vidinio ryšio sistema.
 • Bellman Audio Domino imtuvas. Skaitmeninės koduotos vidinio ryšio sistemos imtuvas.
 • PĮ Easy Converter. Įrenginys su lietuvių kalbos sintezatoriumi Wintalker Voice su balsais Gintar.

Emocinės ir socialinės gerovės Universitete užtikrinimas taikomas, įtraukiant, bet neišskiriant, jautriausias bendruomenės narių grupes:

  • Negalią turintys (fiziniai, psichiniai, intelekto ar jutimo sutrikimai, kurie gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime tokiomis pačiomis sąlygomis kaip kitiems);
  • Sveikatos problemas turintys (sveikatos problemos, įskaitant sunkias ligas, lėtines ligas, medicininius sutrikimus ar bet kokią kitą su fizine ar psichine sveikata susijusią situaciją, neleidžiančią vienodai dalyvauti programose);
  • Kultūrinius skirtumus jaučiantys (užsienio kalbos nemokėjimas ir kultūrinių skirtumų baimė, migrantai ar pabėgėliai, tautinei ar etninei mažumai priklausantys žmonės, gestų kalbos vartotojai ir k.t.);
  • Socialines kliūtis patiriantys (žemi socialiniai įgūdžiai, (buvę) nuteistieji, (buvę) narkotikų ar alkoholio vartotojai ir kt. Taip pat, kliūtys dėl šeimyninių aplinkybių – vieniši tėvai, globėjai, našlaičiai, gyvenantys institucinėje globoje ir kt.);
  • Ekonomines kliūtis patiriantys (žemas pragyvenimo lygis, mažos pajamos, besimokantieji, kurie turi dirbti, kad išlaikytų save, ilgalaikis nedarbas, skurdas, benamystė, skolos ir kt.);
  • Diskriminaciją patiriantys (susijusią su lytimi, amžiumi, etnine priklausomybe, religija, įsitikinimais, seksualine orientacija, negalia).

Bendruomenės nario formalus priskyrimas jautriausioms bendruomenės narių grupėms:

  • Vyksta tik asmeniui atskirai prašant ir savanoriškai suteikiant asmeninę informaciją, kai tai būtina asmeniui pretenduojant į Universiteto teikiamą ar administruojamą finansinę paramą, materialinę ir nematerialinę pagalbą ar kitas galimas naudas;
  • Rektoriaus įsakymu sudaroma Emocinės ir socialinės gerovės komisija, kuri svarsto Universiteto bendruomenės narių pateiktus prašymus, dokumentus ir duomenis, reikalingus asmens priskyrimui jautriosioms bendruomenės narių grupėms, bei priima sprendimą protokoliniu nutarimu.
  • Prašymai dėl asmens formalaus priskyrimo jautriosioms bendruomenės narių grupėms yra teikiami per KTU AIS (Studijos > Prašymų teikimas) iki 1 einamojo mėnesio dienos. Prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip iki 15 einamojo mėnesio dienos.

Emocinės ir socialinės gerovės gaires galite rasti KTU Office365 intranete.

Kviečiame nebūti abejingiems ir prireikus pagalbai – susisiekti.

Niekada nesate vieni.

 

Kontaktai

Ausma Minkauskaitė

Socialinės gerovės koordinatorė

Studentų g. 50, Kaunas
e. p. wellbeing@ktu.lt

Rudų, trumpo kirpimo plaukų vyras su barzda. Vilki mėlynus marškinius. Šypsosi suglaustomis lūpomis.
Eimantas Lukoševičius

Psichologas

Kapelionas

Petras Pich

Studentų g. 50, Kaunas
e. p. kapelionas@ktu.lt

Šviesių plaukų moteris, žiūrinti į kamerą
Viktorija Ivanauskaitė

Psichologė