SKILLed AI

Tai Talentų akademija, suteikianti kompetencijas karjerai dirbtinio intelekto (DI) srityje, visapusišką ugdymą ir finansinį skatinimą KTU bakalauro studentams.

 

Kodėl Tau verta tapti SKILLed AI studentu/-e?

DIRBTINIO INTELEKTO ŽINIOS Čia įgausi kompetencijas, reikalingas karjerai DI srityje per individualiai pasirinktus papildomus modulius, tyrėjų ir verslo atstovų veiklas.
MOKSLAS IR VERSLAS Turėsi akademinį mentorių, veiklas su tyrėjais ir verslo atstovais. Atrasi dirbtinį intelektą ne tik iš mokslinės, bet ir iš verslo pusės.
KARJEROS GALIMYBĖS Programos metu turėsi praktinių veiklų, kuriomis stiprinsi karjerai reikalingus įgūdžius, o baigęs/-usi programą gausi SKILLed AI diplomą su asmenine rekomendacija ir kompetencijų aplanku!
IŠŠŪKIAI IR TARPTAUTIŠKUMAS Dalyvausi hakatone, rengsi projektą arba mokslinį darbą bei turėsi sudarytas sąlygas įgauti tarptautinės patirties.
VISAPUSIŠKAS UGDYMAS Ugdysi asmenines kompetencijas minkštųjų įgūdžių mokymuose, įgyvendindamas/-a programoje išsikeltus tikslus ir dalyvaudamas/-a asmeninio tobulėjimo bei emocinio intelekto ugdymo mokymuose „7 habits of highly effective people“.
VERTINGI KONTAKTAI Lankydamasis/-si įmonėse ir dalyvaudamas/-a verslo atstovų ir tyrėjų pranešimuose, plėsi savo kontaktų ratą.
YPATINGOS BENDRUOMENĖS NARYS Programos veiklose ir neformaliuose užsiėmimuose dalyvausi kartu su motyvuojančia bendruomene.
FINANSINIS SKATINIMAS Gausi iki 300 Eur vertės mėnesinę stipendiją bei turėsi kitų papildomo finansavimo galimybių!
 

Specializuota SKILLed AI talentų ugdymo programa

Turėsi galimybę savo individualų studijų planą pasikoreguoti, įsitraukiant papildomų, Tau įdomių DI srities studijų modulių. DI tema yra neatsiejama nuo programavimo ir turimi geri programavimo įgūdžiai yra privalumas.

Studijos taip pat pasipildys įvairiomis ugdymo ir neformaliomis veiklomis.

Susipažinsi su DI sritimi iš verslo ir mokslo pusių!

 • Kelsiesi asmeninius Tau svarbius tikslus bei susidarysi individualų studijų planą, kad sustiprintum savo kompetencijas karjerai DI srityje.
 • Dalyvausi DI centro tyrėjų mokymuose, kurių metu susipažinsi, kaip DI temos pritaikomos moksle.
 • Dalyvausi verslo kuruojamuose mokymuose ir ekskursijose, kurių metu išgirsi, kaip DI temos įgyvendinamos įmonių projektuose, o pabendravęs su darbuotojais, susipažinsi ir su įmonės mikroklimatu.

Sieksi tapti DI srities ekspertu/-e su išlavintais asmenybiniais įgūdžiais!

 • Pasirengsi dalykinių kompetencijų įgyjimo/tobulinimo planą reikalingoms profesinėms kompetencijoms įgyti.
 • Dalyvausi asmeninio tobulėjimo ir emocinio intelekto ugdymo mokymuose „7 Habits of highly effective people“. Mokymų metu bendrausi su verslo atstovais ir patyrusiais savo srities specialistais.
 • Tau vyks teminių minkštųjų įgūdžių teorinių ir praktinių mokymų programa, kurioje sustiprinsi savo asmenines savybes. To dėka siekti ambicingų tikslų pasidarys paprasčiau, o darbo rinkoje užsitikrinsi savo patrauklumą.
 • Turėsi Verslo etikos ir DI etiketo mokymus, kad pažintum etikos iššūkius DI srityje.
 • Turėsi asmeninius susitikimus su tyrėjais – akademiniais mentoriais, kurių konsultacijų pagalba gausi atsakymus į rūpimus klausimus ir būsi dar labiau pasirengęs/-usi karjeros iššūkiams.
 • Mesi sau iššūkį sudalyvaudamas hakatone.

Žinias taikysi praktikoje!

 • Turėsi galimybę rinktis tarp individualaus mokslinio darbo arba projekto, įgyvendinant Verslo įdėjas mokslu grįstais sprendimais.
 • Ruoši baigiamąjį projektą grupėje, sprendžiantį Universiteto problemas, taikant DI grįstus sprendimus.

Užsitikrinsi sklandžią karjeros kelionę!

 • Galėsi atlikti praktiką konkurencingiausiose Lietuvos bei tarptautinėse verslo įmonėse.
 • Atsiimsi asmeninę rekomendaciją, kompetencijų aplanką ir SKILLed AI baigimo diplomą!
 • Akademinis rašymas H004B102
 • Bendravimo psichologija S263B090
 • Didžiųjų duomenų apdorojimo algoritmai P160B013
 • Dirbtinio intelekto ekosistema P176B103
 • Dirbtinio intelekto etika H120B116
 • Dirbtinio intelekto sprendimų kūrimas P170B129
 • Dirbtinis intelektas išmaniuose tinkluose P176M001
 • Dirbtinis intelektas verslo procesuose S190B189
 • Duomenų analizė P160B103
 • Duomenų struktūros P175B014
 • Etika ir vertybės viešajame sektoriuje S189M128
 • Gilusis mokymasis P176B107
 • Intelektikos pagrindai P176B101
 • Kalbos atpažinimo algoritmai P176B108
 • Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai S189B112
 • Kognityvinio (pažintinio) neuromokslo pagrindai S283B010
 • Kognityvinio neuromokslo taikymas S283B101
 • Kompiuterinis intelektas ir sprendimų priėmimas P170M109
 • Mašininio mokymo algoritmai 1 P176B104
 • Mašininio mokymo algoritmai 2 P176B106
 • Mokslo komunikacijos pagrindai H004B001
 • Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai P176D162
 • Programavimas „Python“ kalba T120M171
 • Vaizdų apdorojimas ir atpažinimas T125B116
 • Verslo etika S189B194
 • Viešasis kalbėjimas H004B101
 

Kaip Tu gali tapti SKILLed AI studentu-/e?

DALYVAUK ATRANKOJE!

Jeigu esi 1 kurso Kauno technologijos universiteto 4 metų bakalauro studijų programos studentas, matematikos VBE išlaikytas ne mažesniu nei 70 balu, konkursinis įstojimo į universitetą balas 7 ar daugiauteik paraišką į SKILLed AI talentų ugdymo programą! 

Jeigu turi klausimų ar jautiesi neužtikrintas/-a dėl dalyvavimo atrankoje, ateik į Studentų infocentrą pasitarti su programos koordinatore arba parašyk e. p. skilled@ktu.lt.

Tikimės susimatyti atrankoje! 🙂

Nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 14 d. 23:59 užpildyk dalyvio/-ės anketą Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Konkursai“, ir pateik:

 • CV (prie darbo patirties gali įrašyti popaskaitinę veiklą – savanoriavimą, priklausymą organizacijai, dalyvavimą projektuose. Rekomenduojama pildyti pagal CV šabloną). Sukūrus CV, nepamiršk konvertuoti dokumento į PDF formatą. Tik CV, gauti, PDF formatu, yra priimami;
 • Motyvacinį laišką (originaliai ir aiškiai pateik savo motyvaciją tapti SKILLed AI studentu/-e);
 • Rekomendaciją/-as (mokytojo / vykdomos papildomos veiklos vadovo rekomendacija ir kt.);
 • Kitą mokslinę veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2019-09-01,  įrodančius tavo mokslinę veiklą, dalyvavimą olimpiadose, konkursuose ir kt.)*;
 • Kitą veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2019-09-01, įrodančius tavo pasiekimus visuomeninėje srityje: savanorystę, dalyvavimą organizacijoje, suorganizuotus renginius ir kt.).

          *Prie „Kita mokslinė veikla“ žymėkite tipą A1.

Sausio 15 dieną gauk patvirtinantį laišką, kad patekai į 2 atrankos etapą ir sudalyvauk motyvaciniame pokalbyje. Šio etapo metu turėsi galimybę atskleisti savo potencialą, norą ir motyvaciją tapti SKILLed AI talentų programos studentu/-e.

Motyvaciniai pokalbiai pagrindinio priėmimo metu vyks sausio 16-19 dienomis. Nuolat tikrink savo Universiteto elektroninį paštą.

Sausio 22 dieną gauk patvirtinantį laišką, kad tapai SKILLed AI talentų akademijos studentu/-e ir ruoškis įdomiam ir įtraukiančiam kompetencijų ugdymo nuotykiui!

 

Skaitmeniniai ženkliukai už SKILLed AI veiklas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už įgyvendintą individualų projektą ir baigiamąjį projektą grupėje, sprendžiantį Universiteto problemas, taikant DI grįstus sprendimus.

SKILLed AI skaitmeniniai ženkliukai

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą hakatonuose.

SKILLed AI skaitmeninis ženkliukas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą seminaruose ar mokymuose.

SKILLed AI skaitmeninis ženkliukas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą ,,7 Habits of highly effective people“ mokymuose arba kituose renginiuose.

SKILLed AI skaitmeninis ženkliukas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą verslo arba tyrėjų kuruojamose paskaitose.

SKILLed AI skaitmeninis ženkliukas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už individualaus mokslinio darbo ,,Verslo idėjų įgyvendinimas mokslu grįstais sprendimais“ rašymą.

SKILLed AI skaitmeninis ženkliukas

 

SKILLed AI studentų žinutės kitiems studentams

 

DUK

Pagrindinė atranka į specializuotą SKILLed AI talentų ugdymo programą pirmakursiams vyksta sausio mėnesį, o papildoma atranka antrakursiams – rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. Tikimės Tave jose sutikti!

 • Yra 1 arba 2 kurso 4 metų bakalauro studijų programos studentas/-ė;
 • per pirmakursių, pagrindinę atranką sausį – matematikos VBE išlaikytas ne mažesniu nei 70 balu, konkursinis įstojimo į universitetą balas turėtų būti ne mažesnis nei 7;
 • per antrakursių, papildomą atranką rudenį – metinis vidurkis ne mažesnis nei 7 balai;
 • studentas/-ė neturi akademinių skolų;
 • kandidato/-ės motyvacija tapti programos studentu/-e.

Žinoma!

Ši programa tau suteiks galimybę pažinti DI sritį dar plačiau bei tobulėti visapusiškai – susipažinsi su dirbtinio intelekto pritaikymu versle, pažinsi projektus DI centre, bendrausi su mokslininkais, turėsi minkštųjų įgūdžių mokymus bei smagiai leisi laiką su kitais programos studentais neformaliose veiklose!

Tik prisijungus į SKILLed AI programą per pagrindinę atranką, studentams yra skiriama 150 Eur per mėn. stipendija. Nuo antro semestro narystės SKILLed AI programoje, studentams yra skiriama 300 Eur per mėn. stipendija. Stipendijos skyrimas studentui/-ei priklauso nuo jo/jos studijų rezultatų ir aktyvumo programoje.

Įstojus per papildomą atranką, pirmąjį semestrą stipendija skiriama retais atvejais.

Baigus SKILLed AI programą, Tau bus įteikta asmeninė rekomendacija, individualus kompetencijų aplankas ir SKILLed AI programos baigimo diplomas.

Ugdymo programos dalimi būsi visu* bakalauro studijų laikotarpiu.

*Jeigu Tavo studijų programa yra 5-ių metų trukmės, SKILLed AI programos dalyviu būsi iki 4 kurso pabaigos.

SKILLed AI sutartis su studentu/-e yra nutraukiama, kai studentas/-ė:

 • neatsiskaito bent už vieną studijuojamos programos modulį;
 • pažeidžia akademinę etiką;
 • turi bent vieną galutinį modulio studijų pasiekimų įvertinimą mažesnį nei 6 balai;
 • svertinis semestro studijų rezultato vidurkis yra mažesnis nei 7 balai;
 • nevykdo Susitarimo reikalavimų;
 • dalyvauja mažiau nei 70 proc. programos veiklų be pateisinamos priežasties ir nesiekia išsikeltų tikslų.
 

Galerija

 

Kontaktai

Talentų akademija

e. p. talentu.akademija@ktu.lt

SKILLed AI

e. p. skilled@ktu.lt

Naujienos