SKILLed AI

Tai specializuota ugdymo programa gabiems ir motyvuotiems Kauno technologijos universiteto studentams, suteikianti stiprias kompetencijas dirbtinio intelekto (DI) srityje.

 

Kodėl verta tapti SKILLed AI programos studentu?

 • Dalyvavimas DI srities hakatonuose, mokymuose, seminaruose ir renginiuose;
 • darbas ir konsultacijos su DI srities verslo ir mokslo atstovais;
 • užmegzti vertingi ir išskirtiniai kontaktai, reikalingi asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
 • darbui DI srityje reikalingų kompetencijų įgijimas;
 • planuojama ir valdoma mokslininko karjera bendradarbiaujant su akademiniais mentoriais iš DI mokslų srities;
 • galimas akademinių ir profesinių DI srities žinių įgijimas papildomuose nemokamuose studijų moduliuose;
 • dalyvavimas tarptautinėje praktikoje/projekte;
 • įgytas asmeninių kompetencijų aplankas bei gaunamas SKILLed AI programos baigimo diplomas.
 

SKILLed AI programa

Tavo studijų tinklelis galės prasiplėsti papildomais DI srities studijų moduliais. DI tema yra neatsiejama nuo programavimo ir turimi geri programavimo įgūdžiai yra privalumas.

Taip pat be papildomų modulių kiekvieną semestrą vyks programos veiklos, kuriose dalyvavimas yra privalomas.

Veiklos:

 • asmeninio (semestro) tikslo kėlimasis;
 • programavimo pradmenų mokymai, neturintiems programavimo patirties;
 • DI centro mokymai, kurių metu susipažįstama su moksline veikla, DI temų pritaikomumu moksle;
 • verslo kuruojami mokymai;
 • SKILLed stovykla.

Veiklos:

 • profesinių (metinių) ir asmeninių (semestro) tikslų kėlimasis;
 • minkštųjų įgūdžių teoriniai ir praktiniai mokymai;
 • Franklin Covey mokymai (7 habits);
 • verslo etikos ir DI etiketo mokymai;
 • akademinė mentorystė;
 • verslo kuruojami mokymai;
 • hakatonas;
 • SKILLed Kalėdos;
 • SKILLed stovykla.

Veiklos:

 • verslo įdėjų įgyvendinimas mokslu grįstais sprendimais – individualus mokslinis darbas arba projektas;
 • baigiamasis projektas grupėje, sprendžiantis Universiteto problemas, taikant DI grįstus sprendimus;
 • individualūs pokalbiai;
 • SKILLed Kalėdos;
 • SKILLed stovykla;
 • diplomų įteikimo renginys.
 

Kaip tapti SKILLed AI programos studentu?

DALYVAUK ATRANKOJE!

Jeigu esi 1 kurso Kauno technologijos universiteto 4 metų bakalauro studijų programos studentas, Tavo stojamasis konkursinis balas į universitetą yra ne mažesnis nei 7 ir matematikos VBE yra ne žemesnis nei 70 balų teik paraišką į SKILLed AI ugdymo programą.

Nuo 2023 m. sausio 2 d. iki sausio 19 d. užpildyk dalyvio anketą Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Konkursai“, ir pateik:

 • CV (prie darbo patirties gali įrašyti popaskaitinę veiklą – savanoriavimą, priklausymą organizacijai, dalyvavimą projektuose. Rekomenduojama pildyti pagal CV šabloną);
 • Motyvacinį laišką (originaliai ir aiškiai pateik savo motyvaciją tapti SKILLed AI studentu);
 • Rekomendaciją (-as) (mokytojo / vykdomos papildomos veiklos vadovo rekomendacija ir kt.);
 • Kitą mokslinę veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2019-09-01,  įrodančius tavo mokslinę veiklą, dalyvavimą olimpiadose, konkursuose ir kt.)*;
 • Kitą veiklą (įkelk dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 2019-09-01, įrodančius tavo pasiekimus visuomeninėje srityje: savanorystę, dalyvavimą organizacijoje, suorganizuotus renginius ir kt.).

          *Prie „Kita mokslinė veikla“ žymėkite tipą A1.

Sausio 20 dieną gauk patvirtinantį laišką, kad patekai į 2 atrankos etapą ir sudalyvauk motyvaciniame pokalbyje. Šio etapo metu turėsi galimybę atskleisti savo potencialą, norą ir motyvaciją tapti SKILLed AI programos studentu.

Motyvaciniai pokalbiai pagrindinio priėmimo metu vyks sausio 24-26 dienomis. Nuolat tikrink savo Universiteto elektroninį paštą.

Gauk patvirtinantį laišką, kad tapai SKILLed AI programos studentu ir ruoškis auginti savo kompetencijas!

Sausio 27 dieną bus paskelbti atrinkti studentai. Nuolat tikrink savo Universiteto elektroninį paštą.

Papildoma atranka į programą, atsilaisvinus vietai (-oms), galima trečio semestro pradžioje rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais.

 

DUK

Pagrindinė atranka į SKILLed AI vyksta sausio mėnesį.

Papildoma atranka į programą, atsilaisvinus vietai (-oms), galima trečio semestro pradžioje rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais.

 • Yra 1 arba 2 kurso (rudens semestro) 4 metų bakalauro studijų programos studentas;
 • matematikos VBE išlaikytas ne mažesniu nei 70 balu, konkursinis įstojimo į universitetą balas turėtų būti ne mažesnis nei 7;
 • per papildomą atranką (kuri vyks 2023-2024 m. rudens semestro pradžioje) aplikuoti gali tie, kurių metinis vidurkis ne mažesnis nei 7 balai;
 • studentas neturi akademinių skolų;
 • kandidato motyvacija tapti programos studentu (-e).

Žinoma!

Ši programa tau suteiks galimybę pažinti DI sritį dar plačiau bei tobulėsi visapusiškai – susipažinsi su dirbtinio intelekto pritaikymu versle, pažinsi projektus DI centre, bendrausi su mokslininkais, turėsi minkštųjų įgūdžių mokymus bei smagiai leisi laiką su kitais programos studentais neformaliose veiklose!

SKILLed AI sutartis su studentu yra nutraukiama, kai studentas:

 • neatsiskaito bent už vieną studijuojamos programos modulį;
 • pažeidžia akademinę etiką;
 • turi bent vieną galutinį modulio studijų pasiekimų įvertinimą mažesnį nei 6 balai;
 • svertinis metinis studijų rezultatų vidurkis yra mažesnis nei 7 balai;
 • nevykdo Susitarimo reikalavimų;
 • studentas neįvykdo išsikeltų tikslų;
 • dalyvauja mažiau nei 70 proc. programos veiklų be pateisinamos priežasties.

SKILLed AI programos studentams stipendijos priklauso nuo tuo metu Universiteto turimų galimybių taip pat įsitraukimo į programą, dalyvautų bei vykdytų projektų.

Baigus SKILLed AI programą, Tau bus įteiktas individualus kompetencijų aplankas ir SKILLed AI programos diplomas.

Ugdymo programos dalimi būsi visu* bakalauro studijų laikotarpiu.

*Jeigu Tavo studijų programa yra 5-ių metų trukmės, SKILLed AI programos dalyviu būsi iki 4 kurso pabaigos.

 

Kontaktai

coordinator, koordinatorė, skilled
Ieva Verbeck

Ugdymo programų koordinatorė

KTU Studentų infocentras, Studentų g. 50
tel. +370 638 51928
e. p. ieva.verbeck@ktu.lt