Skaitmeniniai ženkliukai

Skaitmeniniai ženkliukai – tai skaitmeninis mikrosertifikatas, naujas skaitmeninis standartas neformalaus mokymosi ir ugdymo pasiekimų pripažinimui.

 

Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?

Už ką skiriami ženkliukai universitete

Už ką skiriami ženkliukai universitete

Skaitmeniniai ženkliukai pasiekimams fiksuoti – naujas CV standartas?

Šiais laikais išmaniuoju įrenginiu atliekami veiksmai apima kone visas pagrindines gyvenimo sritis: galime apsipirkti, naudotis žemėlapiais, banko paslaugomis, stebėti, ką veikia mums įdomūs žmonės ar net su jais susipažinti. Remiantis įvairiais tyrimais, mobiliuoju telefonu žmogus vidutiniškai naudojasi daugiau nei 4 val. per dieną, o perbraukia, baksteli ir atlieka kitus veiksmus maždaug 2617 kartų per dieną – vidutiniškai kas 33 sekundes! Nepanašu, jog tendencijos keisis, todėl ir švietimo sistemoje atsirandančios išmaniesiems įrenginiams pritaikytos skaitmeninės naujovės tampa vis populiaresnės.

KTU diegiama neformaliojo ugdymo skaitmeninė naujovė

Šiuolaikinei technologijų pažangos apsuptai visuomenei mokymasis visą gyvenimą tampa aktualiu ir pagrindiniu švietimo principu. Neformalus ugdymas šiame kontekste atlieka vis svarbesnį vaidmenį, sukurdamas galimybes naujų kompetencijų ugdymui, papildomų žinių įgijimui, didindamas asmens savarankiškumą, veiklumą ir pranašumą karjeros kelyje, kuriame pasiekti tikslą padeda sukauptas „kompetencijų aplankas“.

 

Kodėl verta rinkti skaitmeninius ženkliukus?

Pranašumas ieškant darbo ar praktikos vietos

 Konkursai ir stipendijos universitete

Kompetencijų aplankas

Parodyk savo pasiekimus bei aktyvumą universitete potencialiam darbdaviui

Greitai, paprastai ir vienoje vietoje kaupk įrodymus apie universitete vykdomas veiklas

Siek savo neformaliu būdu įgytų kompetencijų patvirtinimo

Kartu su universiteto baigimo diplomu gauk Asmeninį kompetencijų aplanką!

Mokykis veikiant. Kaupk patirtį. Dalinkis pasiekimais. Ženkliukai vizualiai fiksuoja Tavo patirtis ir pasiekimus. Pasiekimais galima lengvai dalintis socialiniuose ir profesiniuose tinkluose.

Parodyk savo pasiekimus bei aktyvumą universitete potencialiam darbdaviui

Greitai, paprastai ir vienoje vietoje kaupk įrodymus apie universitete vykdomas veiklas

Siek savo neformaliu būdu įgytų kompetencijų patvirtinimo

Kartu su universiteto baigimo diplomu gauk Asmeninį kompetencijų aplanką!

Mokykis veikiant. Kaupk patirtį. Dalinkis pasiekimais. Ženkliukai vizualiai fiksuoja Tavo patirtis ir pasiekimus. Pasiekimais galima lengvai dalintis socialiniuose ir profesiniuose tinkluose.

Tau bus suteikti dvejų tipų sertifikatai:

Dalyvavimo programoje sertifikatas

Sertifikate atsispindės tavo dalyvavimas konkretaus projekto veiklose. Čia svarbus tavo įsitraukimas ir aktyvumas skirtingose programose.

Sertifikatas, įrodantis Tavo dalyvavimą pagal veiklos tipus

Čia galėsi pasirinkti konkrečias, tau šiuo metu aktualias veiklas ir gauti sertifikatą su nuosekliai atvaizduotu dalyvavimu jose.

Taip pat tau bus suteiktas kompetencijų aplankas:

Tai tavo veiklų suvestinė, pateikta pagal 7 veiklos tipus (savanorystė; papildoma bei savanoriška praktika; narystė KTU organizacijose; papildomas ugdymas(is) KTU; mokslinė veikla; žinių ir patirties sklaida; pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose). Aplanke atvaizduojamas tavo aktyvumas dalyvaujant skirtingose veiklose.

Sertifikatai_su_tekstu-07
 

Kaip pradėti naudotis?

 1. Parsisiųsk į savo telefoną mobiliąją aplikaciją „Badge Wallet“.
 2. Užsiregistruok joje naudodamas tau priskirtą KTU el. paštą.
 3. Nustatymuose lietuviškais rašmenimis nurodyk savo vardą ir pavardę.
 4. Skenuok QR kodus, kuriuos rasi dalyvaudamas įvairiose veiklose. Arba būk pakviestas sistemoje gauti ženkliuką.
 5. Atlik užduotis, patvirtinančias dalyvavimą veiklose, ir aplikacijoje savo telefone rink skaitmeninius ženkliukus!

Redaguok savo paskyrą tinklalapyje www.badgecraft.eu.

Badge wallet

Gauti iš Google Play

Parsisiųskite iš App Store

 

Skaitmeninius ženkliukus gali rinkti

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti prisidėdamas prie tokių KTU kultūrinių renginių, kaip rugsėjo 1-osios šventė, diplomų įteikimas, darbuotojų kalėdinis vakaras ir pan. įgyvendinimo.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose keli kompetencijas ir gilini savo žinias.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už pagalbą studentams ir jų konsultavimą.

Gauk skaitmeninį ženkliuką už atliktą savanorišką praktiką ne mažiau kaip 1 mėn. laiko gilinant tam tikros srities žinias.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą konferencijoje, kurioje skaitai savo pranešimą.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už pranešimo skaitymą.

Gauk skaitmeninį ženkliuką už atliktą papildomą praktiką ne mažiau kaip 1 mėn. laiko gilinant tam tikros srities žinias.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už straipsnio rašymą bei publikavimą garsinant KTU vardą. Taip pat, atskiras ženkliukas skiriamas ir tuo atveju, jei esi straipsnio bendraautorius.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą įvairiose konferencijose, paskaitose, projektuose, renginiuose, diskusijoje, seminaruose.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimą kitiems studentams, suinteresuotiems asmenims.

Ženkliuką gali gauti už dalyvavimą įvairiose konferencijose, kūrybinėse dirbtuvėse, paskaitose, projektuose, renginiuose, seminaruose. Ženkliukai išduodami ir už dalyvavimą ciklinėse veiklose.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už pranešimo skaitymą kitiems akademijos studentams, suinteresuotiems asmenims. Taip pat, už viešus pranešimus, kurių metu viešinama ,,GIFTed” akademija.

Ženkliuką gali gauti už karjeros planavimą, veiklų kreipimą karjeros linkme.

Ženkliuką gali gauti už tarptautinę praktiką ir vykdytą veiklą užsienyje. Ženkliuku yra skatinamas tarptautiškumas.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimą kitiems akademijos studentams, suinteresuotiems asmenims.

Mentorystės programos dalyvis

 • karjeros mentorystė;
 • akademinė mentorystė;
 • tyrimų mentorystė;
 • tutorystė;
 • ,,GUIDed” Junior mentorystė.

Ženkliuką gali gauti už seminaro, kuris susijęs su ,,GUIDed” programa, vedimą.

Ženkliukai skiriami mentoriams:

 • pradžios mentoriui;
 • karjeros mentoriui;
 • akademiniam mentoriui;
 • tyrimų mentoriui;
 • tutoriui;
 • ,,GUIDed” Junior mentoriui.

Ženkliuką gali gauti už dalyvavimą diskusijose, kurios susijusios su ,,GUIDed” specifika, plėtra.

Ženkliuką gali gauti už pranešimo, kuris susijęs su ,,GUIDed” programos viešinimu, skaitymą.

Savanoriška veikla KTU Studentų organizacijų renginiuose bei veiklose

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti prisidėdamas prie KTU SO renginių ir veiklų įgyvendinimo.

Fakulteto studentų atstovybės koordinatorius yra vienos iš 9 fakultetų studentų atstovybių pirmininko komandos narys, koordinuojantis tam tikrą sritį.

Studentų atstovybės prezidentas yra visos skėtinės organizacijos vadovas, kuris ją reprezentuoja ir atstovauja joje esantiems nariams bei studentams universiteto, regiono ir nacionaliniu lygiu.

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti išlaikius kasmetinę akreditaciją. Norėdamas išlaikyti akreditaciją turi surinkti mažiausiai 75 proc.

Fakulteto studentų atstovybės pirmininkas atstovauja studentų nuomonei fakulteto taryboje, dekanato posėdžiuose, aktyviai bendradarbiauja su administracija, siekdamas užtikrinti studentų gerovę fakultete.

Aktyviai prisidėk prie KTU SO veiklos, dalinkis patirtimi ir remiantis kiekvienos KTU SO Alumnų nuostatais tapk Alumnu.

Universitete veikia 23 aktyvios studentų organizacijos, kuriose studentai turi galimybę išsiugdyti skirtingas kompetencijas ir įgauti įvairių praktinių įgūdžių.

Universitete veikia 23 aktyvios studentų organizacijos, kuriose studentai turi galimybę išsiugdyti skirtingas kompetencijas ir įgauti įvairių praktinių įgūdžių.

Centrinės studentų atstovybės koordinatorius yra atstovybės prezidento komandos narys, atstovaujantis atitinkamai koordinuojamai sričiai, į kurios tikslus atsižvelgdamas rūpinasi akademine bendruomene.

Jeigu esi ne tik aktyvus organizacijos narys, tačiau nebijai prisiimti atsakomybės ir už didžiuosius organizacijos renginius, tuomet šis ženkliukas skirtas tau!

Dažnai prisijungę prie kolektyvo dar pirmo kurso metu studentai jį palieka tik po magistro studijų. Kai kurie kolektyve dar užsiima ir įvairia organizacine veikla. Jei tu vienas iš jų, tuomet šis ženkliukas priklauso tau.

Universiteto meno kolektyve praleidai ne visus studijų metus, ar užsiimti papildoma organizacine veikla jame neturėjai galimybės, tačiau taip pat atsakingai lankei repeticijas, paskaitas, dalyvavai pasirodymuose ir pan.

Universiteto meno kolektyve praleidai ne vienus metus, dalinaisi patirtimi, aktyviai įsitraukei į vykdomas veiklas bei užsiėmimus. Tokiu atveju šis ženkliukas skirtas būtent tau.

KTU meno kolektyvai dažnai dalyvauja įvairiuose meninės srities konkursuose, festivaliuose, parodose. Žinoma, dažnai laimi ir prizines vietas. Jei tau pavyko to pasiekti su vienu iš mūsų Universiteto meno kolektyvų – pranešk, turi galimybę gauti šį ženkliuką.

Savanoriška veikla KTU sporto renginiuose bei ACTIVATed veiklose

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti prisidėdamas prie renginių ir veiklų įgyvendinimo.

Už priklausymą sporto šakos Lietuvos rinktinei ir dalyvavimą jos sudėtyje įvairaus rango varžybose, universitetų pasaulio žaidynėse – universiadoje, pasaulio universitetų čempionatuose, bei 1–6 vietos laimėjimą Europos universitetų žaidynėse, čempionatuose.

Atstovavimas Universitetui ir prizinių vietų laimėjimas varžybose

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti atstovaudamas
KTU ir dalyvaudamas įvairaus rango sporto varžybose bei užimdamas vieną iš prizinių vietų.

Priklausai KTU sporto rinktinei ir laimėjai prizines vietas SELL žaidynėse, tarptautinėse, nacionalinėse ar regioninėse varžybose, ar esi laimėjęs (-usi) prizinę vietą tarptautinėse e. sporto varžybose. Tokiu atveju šis ženkliukas skirtas tau.

Jei priklausai KTU sporto rinktinei ar dalyvavai įvairaus lygio nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose, laimėjai prizinę vietą nacionalinėse e. sporto varžybose – pranešk, turi galimybę gauti šį ženkliuką.

ECIU universiteto iššūkio dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti dalyvaudamas ECIU universiteto organizuojamuose iššūkiuose, kurių trukmė ne mažesnė nei vienas semestras

ECIU universiteto mikromodulio dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti dalyvaudamas ECIU universiteto organizuojamuose mikromoduliuose.

Dalyvauk renginiuose, įvairiose dirbtuvėse, pranešimuose arba prisidėk prie KTU organizacijų veiklų ir kaupk savo ženkliukų aplanką.

Naujienos

 

Kontaktai

Skaitmeniniai ženkliukai

Studentų gatvė 50, Kaunas
e. p. badge@ktu.lt