Skaitmeniniai ženkliukai

Skaitmeniniai ženkliukai – tai skaitmeninis mikrosertifikatas,
naujas skaitmeninis standartas neformalaus mokymosi ir ugdymo pasiekimų pripažinimui.

Registracijos forma kompetencijų aplankui gauti rasite čia.

 

Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?

Skaitmeniniai ženkliukai pasiekimams fiksuoti – naujas CV standartas?

Šiais laikais išmaniuoju įrenginiu atliekami veiksmai apima kone visas pagrindines gyvenimo sritis: galime apsipirkti, naudotis žemėlapiais, banko paslaugomis, stebėti, ką veikia mums įdomūs žmonės ar net su jais susipažinti. Remiantis įvairiais tyrimais, mobiliuoju telefonu žmogus vidutiniškai naudojasi daugiau nei 4 val. per dieną, o perbraukia, baksteli ir atlieka kitus veiksmus maždaug 2617 kartų per dieną – vidutiniškai kas 33 sekundes! Nepanašu, jog tendencijos keisis, todėl ir švietimo sistemoje atsirandančios išmaniesiems įrenginiams pritaikytos skaitmeninės naujovės tampa vis populiaresnės.

KTU diegiama neformaliojo ugdymo skaitmeninė naujovė

Šiuolaikinei technologijų pažangos apsuptai visuomenei mokymasis visą gyvenimą tampa aktualiu ir pagrindiniu švietimo principu. Neformalus ugdymas šiame kontekste atlieka vis svarbesnį vaidmenį, sukurdamas galimybes naujų kompetencijų ugdymui, papildomų žinių įgijimui, didindamas asmens savarankiškumą, veiklumą ir pranašumą karjeros kelyje, kuriame pasiekti tikslą padeda sukauptas „kompetencijų aplankas“.

 

Kodėl verta rinkti skaitmeninius ženkliukus?

Pranašumas ieškant darbo ar praktikos vietos

 

Konkursai ir stipendijos universitete

Kompetencijų aplankas

Parodyk savo pasiekimus bei aktyvumą universitete potencialiam darbdaviui

Greitai, paprastai ir vienoje vietoje kaupk įrodymus apie universitete vykdomas veiklas

Siek savo neformaliu būdu įgytų kompetencijų patvirtinimo

Kartu su universiteto baigimo diplomu gauk Asmeninį kompetencijų aplanką!

Mokykis veikiant. Kaupk patirtį. Dalinkis pasiekimais. Ženkliukai vizualiai fiksuoja Tavo patirtis ir pasiekimus. Pasiekimais galima lengvai dalintis socialiniuose ir profesiniuose tinkluose.

Tau bus suteikti dvejų tipų sertifikatai:

Dalyvavimo programoje sertifikatas

Sertifikate atsispindės tavo dalyvavimas konkretaus projekto veiklose. Čia svarbus tavo įsitraukimas ir aktyvumas skirtingose programose.

Sertifikatas, įrodantis Tavo dalyvavimą pagal veiklos tipus

Čia galėsi pasirinkti konkrečias, tau šiuo metu aktualias veiklas ir gauti sertifikatą su nuosekliai atvaizduotu dalyvavimu jose.

Taip pat tau bus suteiktas kompetencijų aplankas:

Tai tavo veiklų suvestinė, pateikta pagal 7 veiklos tipus (savanorystė; papildoma bei savanoriška praktika; narystė KTU organizacijose; papildomas ugdymas(is) KTU; mokslinė veikla; žinių ir patirties sklaida; pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose). Aplanke atvaizduojamas tavo aktyvumas dalyvaujant skirtingose veiklose.

 

Kaip pradėti naudotis?

 1. Parsisiųsk į savo telefoną mobiliąją aplikaciją „Badge Wallet“.
 2. Užsiregistruok joje naudodamas tau priskirtą KTU el. paštą.
 3. Nustatymuose lietuviškais rašmenimis nurodyk savo vardą ir pavardę.
 4. Skenuok QR kodus, kuriuos rasi dalyvaudamas įvairiose veiklose. Arba būk pakviestas sistemoje gauti ženkliuką.
 5. Atlik užduotis, patvirtinančias dalyvavimą veiklose, ir aplikacijoje savo telefone rink skaitmeninius ženkliukus!

Redaguok savo paskyrą tinklalapyje www.badgecraft.eu.

Parsisiųsk „Badge Wallet“ vartotojo vadovus lietuvių ir anglų kalbomis čia:

 

Skaitmeninius ženkliukus gali rinkti

 

Naujienos

Savanoriška veikla KTU kultūriniuose renginiuose

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti prisidėdamas prie tokių KTU kultūrinių renginių, kaip rugsėjo 1-osios šventė, diplomų įteikimas, darbuotojų kalėdinis vakaras ir pan. įgyvendinimo.

Ženkliukai yra trijų skirtingų tipų:

 • Atstovavimas (4 val.; 8 val.; 12 val.)
 • Koordinavimas (4 val.; 8 val.; 12 val.)
 • Techniniai darbai (4 val.; 8 val.; 12 val.)

Savanoriška praktika

Gauk skaitmeninį ženkliuką už atliktą savanorišką praktiką ne mažiau kaip 1 mėn. laiko gilinant tam tikros srities žinias, įgyjant praktinių įgūdžių darbo aplinkoje, teikiant pagalbą darbuotojams ir gilinant bendrąsias bei profesines kompetencijas.

Papildoma praktika

Gauk skaitmeninį ženkliuką už atliktą papildomą praktiką ne mažiau kaip 1 mėn. laiko gilinant tam tikros srities žinias, įgyjant praktinių įgūdžių darbo aplinkoje, teikiant pagalbą darbuotojams ir gilinant bendrąsias bei profesines kompetencijas.

Konferencijos, paskaitos, projekto, renginio, seminaro, diskusijos dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą įvairiose konferencijose, paskaitose, projektuose, renginiuose, diskusijoje, seminaruose. Ženkliukas gali būti kaupiamasis arba skiriamas iš karto. Taip pat, išskiriamas dalyvavimas cikliniuose susitikimuose.

Kūrybinių dirbtuvių dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose keli kompetencijas ir gilini savo žinias.

Konferencijos pranešėjas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą konferencijoje, kurioje skaitai savo pranešimą.

Straipsnio autorius

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už straipsnio rašymą bei publikavimą garsinant KTU vardą. Taip pat, atskiras ženkliukas skiriamas ir tuo atveju, jei esi straipsnio bendraautorius.

Kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimą kitiems studentams, suinteresuotiems asmenims.

Studentų konsultavimas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už pagalbą studentams ir jų konsultavimą.

Pranešimo skaitymas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už pranešimo skaitymą.

Konferencijos, kūrybinių dirbtuvių, paskaitos, projekto, renginio, seminaro dalyvis

Ženkliuką gali gauti už dalyvavimą įvairiose konferencijose, kūrybinėse dirbtuvėse, paskaitose, projektuose, renginiuose, seminaruose. Ženkliukai išduodami ir už dalyvavimą ciklinėse veiklose.

Karjeros planavimas

Ženkliuką gali gauti už karjeros planavimą, veiklų kreipimą karjeros linkme.

Tarptautinė patirtis

Ženkliuką gali gauti už tarptautinę praktiką ir vykdytą veiklą užsienyje. Ženkliuku yra skatinamas tarptautiškumas.

Kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimą kitiems akademijos studentams, suinteresuotiems asmenims.

Pranešimo skaitymas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už pranešimo skaitymą kitiems akademijos studentams, suinteresuotiems asmenims. Taip pat, už viešus pranešimus, kurių metu viešinama ,,GIFTed” akademija.

Mentorystės programos dalyvis

Ženkliuką gali gauti už tai, jog įsitraukti į mentorystės programą.

Mentorystės į kurias gali įsitraukti:

 • karjeros mentorystė;
 • akademinė mentorystė;
 • tyrimų mentorystė;
 • tutorystė;
 • ,,GUIDed” Junior mentorystė.

Buvimas mentoriumi

Ženkliuką gali gauti už tai, jog įsitraukti į tyrimų mentorystę bei esi studentų mentorius.

Ženkliukai skiriami:

 • pradžios mentoriui;
 • karjeros mentoriui;
 • akademiniam mentoriui;
 • tyrimų mentoriui;
 • tutoriui;
 • ,,GUIDed” Junior mentoriui.

Diskusijos dalyvis

Ženkliuką gali gauti už dalyvavimą diskusijose, kurios susijusios su ,,GUIDed” specifika, plėtra.

Pranešimo skaitytojas

Ženkliuką gali gauti už pranešimo, kuris susijęs su ,,GUIDed” programos viešinimu, skaitymą.

Seminaro vedimas

Ženkliuką gali gauti už seminaro, kuris susijęs su ,,GUIDed” programa, vedimą.

Savanoriška veikla KTU Studentų organizacijų renginiuose bei veiklose

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti prisidėdamas prie KTU SO renginių ir veiklų įgyvendinimo.

Ženkliukai yra trijų skirtingų tipų:

 • Atstovavimas (4 val.; 8 val.; 12 val.)
 • Koordinavimas (4 val.; 8 val.; 12 val.)
 • Techniniai darbai (4 val.; 8 val.; 12 val.)

Akredituotas KTU SA narys

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti išlaikius kasmetinę akreditaciją. Norėdamas išlaikyti akreditaciją turi surinkti mažiausiai 75 proc.

Studentų organizacijos narys/ FSA narys

Universitete veikia 23 aktyvios studentų organizacijos, kuriose studentai turi galimybę išsiugdyti skirtingas kompetencijas ir įgauti įvairių praktinių įgūdžių. Studentų organizacijų veikla yra neįmanoma be joje veikiančių studentų. Tai bendraminčiai, puoselėjantys savo organizaciją, jos įvaizdį bei vykdantys jos veiklas. Būdamas aktyviu organizacijos nariu gali gauti šį ženkliuką!

Centrinės studentų atstovybės koordinatorius

Centrinės studentų atstovybės koordinatorius yra atstovybės prezidento komandos narys, atstovaujantis atitinkamai koordinuojamai sričiai, į kurios tikslus atsižvelgdamas rūpinasi akademine bendruomene tiek išorėje, tiek ir organizacijos viduje. Koordinatorius yra savo srities lyderis, suburiantis ir siekiantis užsibrėžtų tikslų kartu su atitinkamos srities fakulteto studentų atstovybės koordinatoriais bei aktyviais nariais komitete.

Fakulteto studentų atstovybės koordinatorius

Fakulteto studentų atstovybės koordinatorius yra vienos iš 9 fakultetų studentų atstovybių pirmininko komandos narys, koordinuojantis tam tikrą sritį. Jis rūpinasi koordinuojamos srities fakulteto bendruomenės reikalais, vidiniais fakulteto studentų atstovybės procesais bei aktyviai bendradarbiauja su centriniu biuru.

Fakulteto studentų atstovybės pirmininkas

Fakulteto studentų atstovybės pirmininkas yra vienos iš 9 fakultetų studentų atstovybių vadovas. Fakulteto studentų atstovybės pirmininkas atstovauja studentų nuomonei fakulteto taryboje, dekanato posėdžiuose, aktyviai bendradarbiauja su administracija, siekdamas užtikrinti studentų gerovę fakultete. Bendradarbiaudamas su kitų fakultetų studentų atstovybių pirmininkais ir centriniu biuru sprendžia visiems universiteto studentams aktualius klausimus.

Studentų organizacijos vadovas

Universitete veikia 23 aktyvios studentų organizacijos, kuriose studentai turi galimybę išsiugdyti skirtingas kompetencijas ir įgauti įvairių praktinių įgūdžių. Kiekviena organizacija turi savo vadovą, kuris reprezentuoja organizaciją ir yra atsakingas už jos veiklą. Jei esi studentų organizacijos vadovas šis ženkliukas skirtas tau!

Pagrindinis renginio koordinatorius

Visos iš 23 universitete veikiančių studentų organizacijų kiekvienais mokslo metais organizuoja skirtingas iniciatyvas bei renginius. Jeigu esi ne tik aktyvus organizacijos narys, tačiau nebijai prisiimti atsakomybės ir už didžiuosius organizacijos renginius, tuomet šis ženkliukas skirtas tau!

Studentų atstovybės prezidentas

Kauno technologijos universiteto studentų atstovybę sudaro 9 fakultetinės studentų atstovybės ir centrinis biuras, kuriuose veikia asmenys, atstovaujantys bendrų tikslų siekiančiai KTU studentų atstovybei bei universiteto studentų nuomonei. Studentų atstovybės prezidentas yra visos skėtinės organizacijos vadovas, kuris ją reprezentuoja ir atstovauja joje esantiems nariams bei studentams universiteto, regiono ir nacionaliniu lygiu.

Studentų organizacijos alumnas

Aktyviai prisidėk prie KTU SO veiklos, dalinkis patirtimi ir remiantis kiekvienos KTU SO Alumnų nuostatais tapk Alumnu.

Meno kolektyvo narys. Auksinis ženkliukas

Universitete veikia šeši meno kolektyvai, kur studentai turi galimybę užsiimti įvairia menine veikla. Dažnai prisijungę prie kolektyvo dar pirmo kurso metu studentai jį palieka tik po magistro studijų. Kai kurie kolektyve dar užsiima ir įvairia organizacine veikla. Jei tu vienas iš jų, tuomet šis ženkliukas priklauso tau.

Meno kolektyvo narys. Sidabrinis ženkliukas

Universiteto meno kolektyve praleidai ne visus studijų metus, ar užsiimti papildoma organizacine veikla jame neturėjai galimybės, tačiau taip pat atsakingai lankei repeticijas, paskaitas, dalyvavai pasirodymuose ir pan. Darbdaviui dažnai svarbu parodyti, kad esi aktyvi ir įvairiapusiška asmenybė, tad kreipkis, šis ženkliukas gali būti skirtas tau.

Meno kolektyvo alumni narys

Universiteto meno kolektyve praleidai ne vienus metus, dalinaisi patirtimi, aktyviai įsitraukei į vykdomas veiklas bei užsiėmimus. Tokiu atveju šis ženkliukas skirtas būtent tau.

Konkurso nugalėtojas

KTU meno kolektyvai dažnai dalyvauja įvairiuose meninės srities konkursuose, festivaliuose, parodose. Žinoma, dažnai laimi ir prizines vietas. Jei tau pavyko to pasiekti su vienu iš mūsų Universiteto meno kolektyvų – pranešk, turi galimybę gauti šį ženkliuką.

Ženkliukas išduodamas už prizinių vietų laimėjimą įvairiuose konkursuose, varžybose, festivaliuose

Savanoriška veikla KTU sporto kolektyvų renginiuose bei veiklose

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti prisidėdamas prie renginių ir veiklų įgyvendinimo.

Ženkliukai yra trijų skirtingų tipų:

 • Atstovavimas (4 val.; 8 val.; 12 val.)
 • Koordinavimas (4 val.; 8 val.; 12 val.)
 • Techniniai darbai (4 val.; 8 val.; 12 val.)

Prizinių vietų laimėjimas varžybose

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti dalyvaudamas ir atstovaudamas KTU įvairiose varžybose bei užimdamas vieną iš prizinių vietų.

Auksinis sportininkas

Priklausymas KTU sporto rinktinei (min. 3 mėn. narystė, Individualus sportas – min. 8 startai; Komandinis sportas – min. 12 startų)/ arba Laimėtos prizinės vietos nacionalinėse  ir regioninėse varžybose

Bronzinis sportininkas

Priklausymas KTU sporto rinktinei (min. 3 mėn. narystė, Individualus sportas – min. 6 startai; Komandinis sportas – min. 8 startai).

Platininis sportininkas

Priklausymas KTU sporto rinktinei (min. 3 mėn. narystė, Individualus sportas – min. 4 startai; Komandinis sportas – min. 6 startai).

Skaitmeniniai ženkliukai moksleiviams

Universiteto atstovų apsilankymai jūsų mokykloje, ekskursijos, kūrybinė ar mokslinė veikla, speciali mentorystės programa moksleiviams ir kitos veiklos – tai yra tik dalis viso to, ką šiandien universitetas siūlo moksleiviams!

Savanoriška veikla KTU bei mokyklų organizuojamuose renginiuose bei veiklose

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti prisidėdamas prie renginių ir veiklų įgyvendinimo.

Ženkliukai yra trijų skirtingų tipų:

 • Atstovavimas (4 val.; 8 val.; 12 val.)
 • Koordinavimas (4 val.; 8 val.; 12 val.)
 • Techniniai darbai (4 val.; 8 val.; 12 val.)

Konferencijos, paskaitos, projekto, renginio, seminaro, diskusijos dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą įvairiose konferencijose, paskaitose, projektuose, renginiuose, diskusijoje, seminaruose. Ženkliukas gali būti kaupiamasis arba skiriamas iš karto. Taip pat, išskiriamas dalyvavimas cikliniuose susitikimuose.

Kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, seminarų vedimą kitiems studentams, suinteresuotiems asmenims.

Kūrybinių dirbtuvių dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose keli kompetencijas ir gilini savo žinias.

Pranešimo skaitymas

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už pranešimo skaitymą.

Diskusijos dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti už dalyvavimą diskusijoje, kuri susijusi su mentoryste tarp studento bei moksleivio.

ECIU universiteto iššūkio dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti dalyvaudamas ECIU universiteto organizuojamuose iššūkiuose, kurių trukmė ne mažesnė nei vienas semestras

ECIU universiteto mikromodulio dalyvis

Skaitmeninį ženkliuką gali gauti dalyvaudamas ECIU universiteto organizuojamuose mikromoduliuose.

 

Naujienos

Kauno technologijos universitetas (KTU)  tapo pirmąja aukštąja mokykla Lietuvoje įsidiegusia skaitmeninių ženkliukų technologiją studentų neformalaus ugdymo pasiekimų fiksavimui. Ir minėtą technologiją pasitelkusi stipendijų skyrimo procesui.

 

Kontaktai

Samanta Bulovaitė

Ugdymo programų koordinatorė

Studentų g. 50, Studentų infocentras
tel. +370 664 55620
e. p. samanta.bulovaite@ktu.lt