wanted programos mėlynas ir juodas logotipas. KTU juodas logotipas.

Tapk WANTed darbo rinkoje išsiugdęs paklausias ir reikalingas darbuotojo kompetencijas. Čia kuriamos galimybės ne tik tavo ekspertiniam, bet ir asmenybės tobulėjimui. WANTed programa – tai puiki galimybė ugdyti savo karjeros kompetencijas, planuoti studijas orientuotai, tikslingai ir susieti jas su būsima karjera. Dalyvauk renginiuose, seminaruose, konsultuokis karjeros klausimais, sek darbo bei praktikos pasiūlymus.

Darbo ir praktikos pasiūlymai. Plačiau
 

KTU WANTed Karjeros dienos

KTU WANTed karjeros dienos – tai didžiausia Baltijos šalyse studentų ir įmonių atstovų kontaktų mugė.

KTU karjeros dienos tūkstančiams studentų padėjo sėkmingai integruotis darbo rinkoje, o įmonių atstovams – rasti gabiausius darbuotojus savo organizacijai.

 

Kas yra „WANTed“?

Nori greitai įsidarbinti ir kilti karjeros laiptais? Renginiai ir seminarai padės Tau geriau suvokti naujausias darbo rinkos tendencijas, formuoti įvairiapusišką savo karjeros matymą, efektyviau planuoti studijas, lavinti asmenines kompetencijas, padėsiančias pasiekti karjeros tikslų ir tapti paklausiu specialistu ar konkurencingu verslininku. WANTed – tai karjeros kompetencijų ugdymo programa, prieinama kiekvienam studentui ir apimanti:

• karjeros renginius;
• renginių ir seminarų ciklus;
• grupines konsultacijas;
• individualias konsultacijas;
• gerosios patirties sklaidą.

KARJEROS KOMPETENCIJOS Ruošiami įvairiapusiai specialistai, pasižymintys gerai išlavintomis, sėkmingą karjerą užtikrinančiomis kompetencijomis.
VERTĘ KURIANTYS KONTAKTAI Bendradarbiavimas su aukščiausio lygio profesionalais mokslo, verslo ir viešoje sektoriaus srityse.
INTEGRACIJA Į UNIVERSITETĄ Skatinimas aktyviai dalyvauti papildomose neformalaus ugdymo(si) veiklose, įtraukiančiose į dinamišką Universiteto gyvenimą.
ĮSITRAUKIMAS Į MOKSLINĘ VEIKLĄ Mokslininko karjeros kelias.
SAVO KARJEROS ŠEIMININKAS Studentų įgalinimas pri(si)imti atsakomybę už savo karjeros kelią.

Savęs pažinimas

Kas tai? Žinios apie Tavo asmenybės ypatumus ir asmenybės raidos įtaką Tavo karjerai.
Kodėl tai svarbu? Gerai pažinodamas savo asmenybės savybes, vertybes, interesus, gabumus, kompetencijas ir pan., tikslingiau planuosi karjerą. Žinios apie save skatina imtis naujos veiklos, suvokti savo stiprybes ir sritis, kuriose dar reikėtų tobulėti. Tai padeda įvertinti karjeros galimybes ir geriau suprasti, kaip priimti sprendimai paveiks tavo karjerą.
Būk nusiteikęs: • siekti vertinti save realiai bei teigiamai;
• drąsiai imtis naujos veiklos, siekti gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų;
• nuolat stengtis geriau save pažinti. Savęs pažinimas, kaip ir kitų karjeros kompetencijų ugdymas, yra nuolatinis nepertraukiamas procesas.

Karjeros galimybių tyrinėjimas

Kas tai? Tai Tavo gebėjimas rinkti, įvertinti ir naudoti su karjera susijusią informaciją (pvz., organizacijos, profesijos, darbai, karjeros kryptys), tyrinėti pasaulines ekonominės, socialinės, technologinės raidos tendencijas, užimtumo ir mokymosi galimybes.
Kodėl tai svarbu? Savo karjeros vystymui nuolat naudodamas aktualią bei kokybišką informaciją, tyrinėdamas galimybes tapsi atviru pasaulyje vykstantiems pokyčiams ir įvairioms veikloms, realiau vertinsi situaciją darbo rinkoje ir savo galimybes joje. Atkakliau, tikslingiau ir nuolat ugdysi Tavo karjerai reikalingas kompetencijas. Karjeros galimybių tyrinėjimas padeda savarankiškai priimti su karjera susijusius sprendimus ir ją planuoti.
Būk nusiteikęs: • siekti karjeros valdymui naudoti aktualią ir kokybišką informaciją;
• būti atviru pasaulyje vykstantiems pokyčiams ir visuomenės poreikiams;
• nuolat mokytis ir tobulėti. Darbo rinka nepertraukiamai kinta, todėl domėjimasis aktualia informacija, trūkstamų karjeros kompetencijų ugdymas turėtų būti nuolatinis procesas.

Karjeros planavimas

Kas tai? Tai gebėjimas kurti karjeros viziją, priimti sprendimus, sudaryti karjeros planą.
Kodėl tai svarbu? Planuodamas savo karjerą galėsi lengviau ją valdyti, atidžiau numatysi svarbius asmenybės bei aplinkos veiksnius, būsi atviras galimybėms, laiku priimsi pagrįstus sprendimus. Suprasi karjeros vizijos ryšį su sėkme bei kitų gyvenimo sričių (šeimos, laisvalaikio) tikslais. Aiškus karjeros planas padeda kurti karjerą kryptingai, įgyvendinant išsikeltus tikslus.
Būk nusiteikęs: • nuoširdžiai siekti valdyti savo karjerą;
• būti atviru įvairioms karjeros galimybėms;
• nuolat planuoti savo karjerą. Karjera yra visą gyvenimą trunkantis procesas, taigi, jos planavimas taip pat turėtų vykti nepertraukiamai.

Karjeros įgyvendinimas

Kas tai? Tai Tavo gebėjimas valdyti mokymosi, darbo paieškos procesą, asmeninius finansus, įsitvirtinti darbe, valdyti karjeros pokyčius bei derinti ją su kitomis gyvenimo sritimis.
Kodėl tai svarbu? Norėdamas sėkmingai pasiekti savo karjeros tikslų turi gebėti nuolat mokytis, ugdyti racionaliai pasirinktus gebėjimus. Žinios apie darbo paieškos procesą, ryšio tarp įsidarbinimo galimybių ir tavo karjeros tikslų suvokimas padės greičiau kopti karjeros laiptais. Taip pat labai svarbu suprasti, kaip skirtingos gyvenimo sritys (šeima, laisvalaikis) yra susijusios su Tavo karjera ir gebėti jas visas suderinti.
Būk nusiteikęs: • prisiimti atsakomybę už savo karjeros tikslų įgyvendinimą;
• pozityviai save vertinti ir būti atviru karjeros pokyčių galimybėms;
• demonstruoti ryžtą, atkaklumą ir atsparumą nesėkmėms tiek darbo / praktikos paieškoje, tiek kuriant savo karjerą darbe.
 

Asmeninės karjeros valdymas

Savęs pažinimas – tai asmeninio tobulėjimo praktika, kuri padeda suprasti savo asmenybės išskirtinumą: silpnybes, stiprybes, norus, poreikius, ribas. Jei žinosi, kas esi ir ko nori, bus nesudėtinga kurti ir savo karjeros kelią.

Atlik testus ir dar geriau pažink save bei pasitikrink, ar šiuo metu pasirinkai sau tinkamą veiklos sritį:


Būk iniciatyvus! Sužinok daugiau apie tai, kaip nepasimesti informacijos sraute, kaip sistemingai rinkti ir analizuoti su karjera susijusią informaciją, susipažink su situacija darbo rinkoje, praplėsk akiratį ir sužinok, kokios įmonės Tavęs laukia.

Karjeros planavimas – tai sąmoningas procesas, kurio metu keliami karjeros tikslai ir pasitelkiant tam tikrus metodus, numatomi veiksmai tikslams pasiekti. Karjeros planavimo rezultatas – sudarytas karjeros planas.

Įgyk pranašumą darbo rinkoje! Savo CV naudok KTU šabloną, sužinok, kaip susikurti patrauklius darbo paieškos dokumentus, „LinkedIn“ profilį ar kaip reprezentatyviai prisistatyti darbdaviui!

Dokumentų šablonus bei patarimus juos kuriant gali atsisiųsti čia:

  • KTU CV šablonas

Nori pasitarti, kaip tikslingai ir sėkmingai ieškoti darbo ar praktikos vietos? Reikia pagalbos planuojant karjerą? Registruokis karjeros konsultacijai prisijungęs prie savo paskyros Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).
Absolventus karjeros konsultacijoms registruotis kviečiame el. paštu wanted@ktu.lt.

Karjeros konsultacijos vyksta šiomis temomis:

CV / motyvacinis laiškas (tiesiogiai arba internetu)
Praktikos / darbo paieškos strategija
Pasirengimas pokalbiui dėl darbo
Darbo pokalbio simuliacija
Silpnybių ir stiprybių identifikavimas, karjeros planavimas
Kita

*Primename, jog konsultacijos yra konfidencialios.

 

Karjeros planavimo žingsniai

 

Galerija

 

Kontaktai

Karjeros ir paslaugų centras

Studentų g. 50, Kaunas
el. p. wanted@ktu.lt