KTU – vienas geriausių universitetų Lietuvoje: geriausias akademinis personalas, puikūs įsidarbinamumo rodikliai ir augantis konkurencingumas užsienyje

Bendruomenė žiniasklaidai | 2020-05-06

Žurnalas „Reitingai” šiandien paskelbė kasmetinius Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimus. Tarp rodiklių – studijų, esamo ir ateities akademinio personalo kokybės, studentų savijautos, dėstytojų kompetencijų, darbdavių ir absolventų įsidarbinamumo vertinimai. KTU ne tik tvirtai išsilaikė antroje pozicijoje šalyje, bet ir toliau sparčiai ir nuosekliai augo daugelyje sričių.

Paskelbtų nacionalinių reitingų rezultatai dar kartą patvirtino – Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vienas geriausių universitetų Lietuvoje.

Paaugo bendras vertinimas

KTU ne tik tvirtai išlaikė 2-ąją poziciją nacionaliniame universitetų reitinge, bet ir keletą metų iš eilės nuolat nuosekliai padidino bendrą universiteto vertinimą balais. Lyginant su praeitais metais, universiteto įvertinimas balais reitinguose pakilo nuo 61,1 iki 62,22 balo, o nuo 2016 m. – daugiau nei 7,3 balo.

Lolita Jurkšienė

„Nors skirtingų nuomonių apie įvairių universitetinių reitingų prasmę ir kokybę kasmet tik daugėja, niekas nebenuginčija jų svarbos. Aukštosios mokyklos deda dideles pastangas, siekdamos gerinti pozicijas reitinguose. Gebėjimas juose nesuklupti, neužleisti aukščiausiųjų pozicijų, tampa ne tik didele garbe, bet ir puikia motyvacine priemone visai universiteto bendruomenei“, – pasakojo KTU Veiklos valdymo departamento direktorė Lolita Jurkšienė.

Jos teigimu, dinamiškoje ir labai nenuspėjamoje aplinkoje, gebėjimas užtikrinti tvarius ir nuosekliai gerėjančius veiklos procesus bei jų rezultatus tampa ypatingomis vertybėmis.

„Jau daugiau nei penkerius metus džiaugiamės, kad universitetas yra pripažįstamas antru geriausiu universitetu Lietuvoje, o mažiausiai ketverius metus jo bendri vertinimai tik gerėja. Šį mūsų džiaugsmą nuolat lydi nenutrūkstamas darbas ir siekis tapti dar geresniais. Keičiasi viskas – studentai, dėstytojai, aplinka, poreikiai, prioritetai, galimybių ir būtinybių ribos. Tai, kas vakar buvo tik nauja ir įdomu, šiandien tampa neatidėliotina būtinybe. Į tai nuolat reaguojame ir nuosekliai dirbame“, – sako ji.

Geriausias akademinis personalas, auga studijų kokybė

Kaip ir kiekvienais metais, demonstruodamas stabilumą bendrose universitetų pozicijose, KTU kasmet sėkmingai gerina ir atskirų reitingo vertinamų kriterijų rezultatus.

„Reitingai“ aukštųjų mokyklų reitinge Lietuvos aukštąsias mokyklas vertina ir suskirsto į pozicijas pagal šiuos kriterijus: mokslo, meno ir/ar sporto veikla bei aukščiausi akademinio personalo pasiekimai; alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai; studentai ir studijos; konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje; esamas ir ateities akademinis personalas; studentų požiūris į savo universitetą.

Geriausiai KTU yra vertinamas pagal „Esamas ir ateities akademinis personalas“, kuriame surinko 7,85 balo iš 10 galimų ir yra geriausiai pagal šį kriterijų vertinamas universitetas Lietuvoje.

Vienu balu reitingų vertinimuose pakilo ir šiųmetis kriterijaus „Studentai ir studijos“ įvertinimas – nuo 11,3 iki 12,29. Kriterijus apima gabiausių studentų pasiekimų vertinimus, studentų, gaunančių stipendijas, santykį, III pakopos studijų vietų kiekį ir studentų, nutraukusių studijas, procentinį kiekį.

Gerai vertina darbdaviai, puikus įsidarbinamumo rodiklis

Didžiausią teigiamą pokytį šiemet pavyko pasiekti „Alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai“ kriterijuje, kuriame iš 25 galimų taškų KTU surinko 19,9.

Vieną šio kriterijaus vertinimo dalį sudaro reitingų partnerių vykdoma darbdavių apklausa, analizuojanti, ar absolventų pasirengimas atitinka įmonių poreikius. Kitą vertinimo dalį nulemia universiteto absolventų įsidarbinamumo procentas.

Darbdavių apklausoje daugiau nei 57 proc. darbdavių pritarė, kad KTU absolventų žinios ir gebėjimai labai atitinka įmonės poreikius. Tai – vienas geriausių rezultatų iš visų apklausoje dalyvavusių universitetų.

Sustiprintos pozicijos tarptautinėje erdvėje

Universitetui taip pat pavyko pagerinti „Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje“ kriterijaus įvertį ir surinkti 9,26 balo iš 16 galimų.

Net ir mažiausias šio kriterijaus teigiamas pokytis visuomet vertinamas ypač palankiai, nes universitetų gebėjimas konkuruoti tarptautinėje rinkoje – labai reikšmingas, tačiau keliantis nemažai iššūkių.

„Auksinė taisyklė sako – visose srityse geras nebūsi, todėl prioritetų išskyrimas mums visuomet buvo svarbus. Reitingai padeda pamatyti visumą ir palyginti save kitų universitetų veiklos kontekste. Kartu jau visi žinome, kad reitingų pasiekimai neretai tampa svariu vertinimo kriterijumi būsimam studentui“, – pabrėžia L. Jurkšienė.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku