KTU Mentorystės programoje įgytos žinios ir patirtis studentui atvėrė kelią į mokslinę karjerą

Universitetas | 2016-04-21

Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (KTU MIDF) studento Valento Gružausko istorija – puikus sėkmingo dalyvavimo Universiteto mentorystės programoje pavyzdys. Inovatyvaus mokslininko įkvėptas, sunkiai dirbęs Pramonės inžinerijos ir vadybos studijų programos magistrantas šiandien gali pasigirti ne tik užtikrinta darbo vieta, bet ir įkvepiančiais pasiekimais mokslo srityje.

Studijuodamas KTU MIDF V. Gružauskas savo Tyrimų mentorių Valentiną Navicką pasirinko iš Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF), siekdamas savo tyrimus paversti tarpdisciplininiais – susietais su pramone, inžinerija ir ekonomika. Įkvėptas tyrimų sėkmės ir savo vadovo mokslinės patirties, magistrantas ateityje planuoja rinktis doktorantūros studijas vadybos srityje.

Sėkmingas kelias karjeros link

Kartu su savo Tyrimų mentoriumi V. Navicku ir magistrinio darbo vadovu docentu Sauliumi Baskučiu, V. Gružauskas pradėjo vykdyti intensyvią mokslinę veiklą, kuri davė puikių rezultatų: per pastaruosius mokslo metus studentas lankėsi keturiose tarptautinėse mokslo konferencijose (Lietuvoje, Slovakijoje ir Lenkijoje) bei parašė 10 mokslinių straipsnių, kurie buvo publikuoti prestižiniuose mokslo žurnaluose.

Kovo mėnesį sudalyvavęs Bremeno universiteto organizuojamoje stovykloje „Log Dynamics“, V. Gružauskas susipažino su logistikos sistemų kontrole bei algoritmais. Dėka šioje stovykloje įgytų žinių bei pažinčių, KTU magistrantas toliau intensyviai tęsia mokslinius tyrimus analizuojant logistikos klasterių formavimąsi.

Matematinių žinių pritaikymas analizuojant įmonių konkurencingumą studentui leido pasiekti puikių rezultatų ne tik akademinėje, bet ir profesinėje veikloje. Konsultacijos, patarimai ir inovatyvūs tyrimai padėjo įgyti tinkamus mokslinės veiklos pagrindus, o vėliau praktikos vietas pakeitė darbo pasiūlymais.

V. Gružauskas buvo apdovanotas mecenato Juozo Milvydo  stipendija, o paskutiniuosius dvejus semestrus, pademonstravęs puikias technologines žinias, laimėjo rektoriaus skatinamąsias stipendijas bei buvo rekomenduotas dalyvauti Prezidentų vardinės stipendijos konkurse.

Tyrimų sričių įvairovė

Kompleksinė KTU Mentorystės programa – vienintelė tokia Lietuvoje. Šioje programoje dalyvaujantys mentoriai – savo sričių profesionalai, kurie įgyta profesine ar moksline patirtimi dalinasi su Universiteto studentais, jiems pataria ir konsultuoja ne tik mokslų, bet ir karjeros kelyje. Mentorystės programos tikslas – ugdyti studentų lyderystės kompetencijas, skatinti profesinį bei asmeninį tobulėjimą ir kurti pozityvią Universiteto bendruomenės aplinką.

KTU Mentorystės programą sudaro 5 skirtingi tipai: Pradžios mentorius, Akademinis patarėjas, Karjeros mentorius, Tyrimų mentorius ir Tutorius. Mentorystės veiklą koordinuoja Studentų reikalų departamentas, Karjeros ir ugdymo centras, į programos vykdymą įsilieja ir KTU Studentų atstovybė.

V. Gružauskas Universitete pasirinko Tyrimų mentorių – akademinio personalo narį, patyrusį mokslinėje srityje. Toks ekspertas konsultuoja studentus mokslinės veiklos klausimais, padeda pradėti veiklą tyrimų srityje bei supažindina su Universiteto laboratorijomis, tyrėjo karjeros galimybėmis ir perspektyvomis.

KTU Tyrimų mentorystės programoje šiuo metu dalyvauja apie 130 studentų, kurie pagal savo studijų programą, gali rinktis iš įvairių mentorių siūlomų tyrimų sričių: naujų verpalų kūrimas, jų savybių tyrimas bei naudojimas audime ir mezgime, biopolimerų tyrimas ir taikymas, funkcinių maisto priedų kūrimas, vandenilio kuro elementų bei jų komponentų formavimas ir tyrimas, medžiagų bei jų kompleksinių darinių, plonų sluoksnių formavimas fizikiniais metodais ir jų savybių tyrimas.

Šios tyrimų sritys tik maža viso sąrašo dalis – kartu su tyrimų mentorių skaičiumi (dabar dalyvauja 75) didėjo ir mokslo sričių pasirinkimas. Į šia programą atrenkami progresuojantys bei motyvuoti studentai, kurie siekia tobulėti ne tik studijose, bet ir moksle, atskleisti savo talentą tyrimų srityje. Studentai su mentoriais patys išsikelia tikslus, tačiau įgautus pasiekimus vykdant tyrimų mentorystės programą vėliau turi pristatyti ir pateikti programos koordinatoriams.

Daugiau informacijos apie Mentorystės programą galite rasti čia.