„GIFTed.COMM“ – studijos, iššūkis, galimybės ir ateitis viename

Svarbiausios | 2016-09-01

„Talentas“ man yra kiekvienas žmogus, galintis tam tikrus dalykus daryti geriau už mane. Visu 100 proc. palaikau požiūrį, kad talentas slypi kiekviename žmoguje, o esamų ar būsimų lyderių užduotis yra tą talentą atskleisti“, – sakė tarptautinės verslo konsultacijų ir mokymų bendrovės „FranklinCovey“ Lietuvoje atstovas Renaldas Gražys, kurio vadovaujama įmonė prisidės prie naujosios gabių Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų ugdymo programos „GIFTed.comm“. Prie talentų akademijos norintys prisijungti jaunuoliai registruotis gali iki rugsėjo 4 d.

Bendrovės „FranklinCovey“ Lietuvoje vadovas R. Gražys palaiko idėją suteikti galimybę„GIFTed.comm“ programoje dalyvauti į Universitetą įstojusiems ir su mažesniais balais studentams: „Pagrindinis atrankos etapas ar kriterijus turėtų būti motyvacinis pokalbis atrankos metu.“

„Kaip vadovas, savo komandoje norėčiau matyti ne tuos jaunuolius, kurie išlaikė valstybinius brandos egzaminus tik aukščiausiais įvertinimais, kasdien praleisdami po 3-4 val. ruošdami namų darbus ir „kaldami“ teoriją. Šiandien informacijos srautas yra milžiniškas ir nuolatos atsinaujinantis, tad pagrindinė savybė, kurios iš būsimo darbuotojo šiandien tikisi darbdaviai – gebėjimas veikti čia ir dabar“, – teigė R. Gražys.

Pasak jo, jaunam žmogui svarbiausia atrasti savo talentus ir sutelkti dėmesį į jų ugdymą, o būsimam komandos lyderiui – atpažinti komandos silpnybes ir į darbą įtraukti kitus narius, gebančius šias silpnybes užpildyti.

Kviečia priimti iššūkį

KTU Karjeros ir ugdymo centro vadovės Linos Slavickaitės teigimu, verslo įmonių ir viešojo sektoriaus įsitraukimas į naująją talentų ugdymo programą „GIFTed.comm“ yra labai svarbus, nes tai leis studentams pajausti verslo ir viešojo sektoriaus pulsą, sužinoti šiandienos realijas ir kylančius iššūkius.

Verslo ir viešojo sektoriaus atstovai prisidės prie studentų ugdymo, projektinės veiklos kūrimo ir būsimų specialistų potencialo atskleidimo.

„Šiandienos studentai – būsimi verslo ir viešojo sektoriaus specialistai, todėl kuo anksčiau suteiksime galimybę jiems susidurti su šių sričių specifika, tuo daugiau patirties jie turės įsiliedami į darbo rinką, – kalbėjo L. Slavickaitė. – Galbūt studentai net inicijuos pokyčius, atradimus, didinančius šių sektorių vertę.“

„GIFTed.comm“ jau dabar sulaukia didelio susidomėjimo ne tik dėl savo novatoriškumo, bet ir dėl skirtingų gebėjimų ir „profilių“ studentų laukiančių galimybių: „Programos veiklos apims verslo, inovacijų ir mokslo sritis, todėl durys atviros kiekvienos studijų srities studentams.“

L. Slavickaitės nuomone, galimybė dirbti komandoje su skirtingų studijų sričių studentais, verslo ir mokslo ekspertais suteiks jauniesiems talentams galimybę gilintis į jų profesinę sritį bei atrasti save skirtinguose vaidmenyse bei pozicijose.

„Studentai tikisi iššūkio, kurio dėka galėtų išbandyti save ir įgyti daugiau patirties. Jaunimas aktyviai domisi būsimomis „GIFTed.comm“ veiklomis, studijomis ir talentų akademijos siūlomomis galimybėmis“, – džiaugėsi KTU Karjeros ir ugdymo centro vadovė.

Studijuoja su gabiausiais studentais

Anot L. Slavickaitės, studentai, prisijungę prie naujosios talentų akademijos „GIFTed.comm“ įgis unikalią galimybę studijuoti kartu su gabiausiais Universiteto studentais, dirbti ir konsultuotis su geriausiais verslo, mokslo atstovais bei tyrimų ir karjeros mentoriais.

„GIFTed.comm“ studentai ne tik studijuos sustiprintų studijų grupėje, bet ir galės rinktis papildomus studijų modulius, kurių metu įgis žinių ir gebėjimų, leisiančių užsitikrinti pranašumą formuoti savo, kaip ateities specialisto, kompetencijas.

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad talentai yra kur kas daugiau nei aukštus akademinius rezultatus demonstruojantys studentai – tai tai unikalūs, verslūs, kūrybiški žmonės, gebantys rasti sprendimus netikėtose situacijose“, – įsitikinusi KTU Karjeros ir ugdymo centro vadovė.

Studentai prie specialybinių žinių bagažo galės pridėti ir asmenines kompetencijas, kurias tobulinti jiems padės „minkštųjų“ kompetencijų ugdymo ekspertai. Atsižvelgiant į individualius „GIFTed.com“ studento poreikius, pasirinkto studijų plano specifiką, kompetencijų poreikį išsikeltiems tikslams pasiekti, studentams bus siūlomos asmeninės konsultacijos, koučingo sesijos, viešojo kalbėjimo paskaitos, kompetencijų ugdymo dirbtuvės ir kitos veiklos.

„Tapdami „GIFTed.comm“ talentų akademijos studentais, jaunuoliai priima iššūkį panaudoti savo žinias ir gebėjimus, ieškant geriausių sprendimo būdų realiems verslo, mokslo ar viešojo sektoriaus atvejams spręsti (angl. case study), – sakė L. Slavickaitė. – Šią „Iššūkio“ formato projektinę veiklą studentai vykdys komandose, kartu su įmonių ir Universiteto atstovais.“

„GIFTed.comm“ studentams sudaromos palankiausios sąlygos skirti visas jėgas ir dėmesį studijoms, mokslui ir projektinėms veikloms, dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose bei šalies inovacijų, antreprenerystės ir mokslo renginiuose. Kiekvienam „GIFTed.comm“ studentui Universitetas skirs didžiausią Lietuvoje – 300 eurų per mėnesį – „GIFTed.comm“ talento stipendiją.

Susikurs kompetencijų „portfolio“

„GIFTed.comm“ talentų akademijos studentais kviečiami tapti KTU pirmosios studijų pakopos, pirmo kurso studentai, kurių stojimo į universitetą konkursinis balas buvo ne mažesnis nei 7,5.

Atrankos metu bus vertinami kandidato pasiekimai ir laimėjimai iki įstojimo į Universitetą, dalyvavimas olimpiadose, papildomas ugdymas ir narystė įvairiose organizacijose, socialinė veikla.

Šiuos pasiekimus įrodančius dokumentus kandidatas turi pateikti pirmojo atrankos etapo metu, registruodamasis į „GIFTed.comm“ talentų akademiją.

„Pelnyti laimėjimai ar vykdyta aktyvi socialinė veikla yra labai svarbu, tačiau motyvacija, noras tobulėti ir siekis žinoti bei kurti yra kur kas svarbiau“, – mano KTU Karjeros ir ugdymo centro vadovė.

Pasak jos, mokymasis „stipriau“ yra viena iš „GIFTed.comm“ sudedamųjų dalių – prie talentų ugdymo programos prisijungę studentai turės galimybę rinktis sustiprintus studijų modulius. Visgi, tai – tik maža dalis visų „GIFTed.comm“ veiklų, į kurias taip pat įeina: papildomos studijos, „Iššūkio“ projektinė veikla, asmeninių kompetencijų ugdymas, dalyvavimas verslo ir mokslo renginiuose, konferencijose ir kita.

„Globalioje darbo rinkoje kiekvienas darbuotojas konkuruoja su daugybe savo srities specialistų dėl skirtingų tikslų, tačiau labai panašiais būdais. Baigę studijas absolventai bando įsilieti į darbo rinką, siūlydami savo žinias ir kompetencijas, kurias ne visiems teko pritaikyti praktikoje, todėl kandidatų pasitikėjimas savo jėgomis yra kur kas mažesnis“, – kalbėjo L. Slavickaitė.

Jos nuomone, esminis „GIFTed.comm“ studento pranašumas tas, kad talentų ugdymo programos metu jaunuolis mokėsi ir jau dirbo realioje verslo, inovacijų ir mokslo aplinkoje, kurioje ieškojo sprendimų, komunikavo su atskirų sričių ekspertais ir taip kūrė savo kompetencijų „portfolio“. Su įvairaus pobūdžio darbo metu pasitaikančiomis situacijomis talentų akademijos studentas jau bus susidūręs studijų metu, dar iki įžengimo į darbo rinką.

„Galima drąsiai teigti, kad „GIFTed.comm“ studentas, patekęs į Lietuvos ar tarptautinę darbo rinką, gebės savarankiškai, kritiškai ir svarbiausia – kūrybiškai, spręsti problemas, profesionaliai komunikuoti ir pasiekti norimų rezultatų“, – neabejoja L. Slavickaitė.