gegužės 10 d. 15:15 - 16:45
Studentų g. 50, 232 a.
balandžio 5 d. 15:15 - 16:30
Studentų g. 50, auditorija 232A