KTU „Archė“ nuo 2019-ųjų kviečia kiekvieną besidomintį apmąstyti „amžinuosius klausimus“, iškeltus pamatiniuose filosofijos tekstuose, jų įtaką šiuolaikinei minčiai, visuomeniniams ir politiniams procesams.

  • Ugdomės nuomonės pagrindimo protu gebėjimus;
  • Diskutuojame, kurios filosofinės idėjos ar jų užmarštys yra lemtingos mūsų permainingiems laikams;
  • Rengiame viešas paskaitas akademinei ir miesto bendruomenėms, atvirus susitikimus;
  • Skatiname domėjimąsi Kauno mieste gyvenusių, kūrusių, dėsčiusių žymių filosofų darbais (P. Kuraičio, V. Šilkarskio, S. Šalkauskio, V. Sezemano, A. Maceinos, J. Girniaus,  E. Levino ir kt.).
Studentas apsirengęs tamsiai mėlynais marškiniais stovi su kardu rankoje viduramžių miestelyje Kauno dienose.
Antanas Bendoraitis

KTU Filosofijos sambūrio „Archė“ pirmininkas

A. Purėno gatvė 18, Kaunas
e. p. arche@ktu.lt

 

Adresas