Studijų organizavimas ir vykdymas rudens semestre

 

Aktuali informacija

 

Dalyvavimas studijų procese kontaktiniu būdu

 

D.U.K.

Vyriausybės nutarimas aukštajam mokslui įsigalioja nuo rugsėjo 1 d. Universitete įsakymas įsigaliojo nuo rugpjūčio 18 d.

Pačio dokumento įkelti niekur nereikia. Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje Jūs turite deklaruoti imunizacijos dokumento turėjimą ne vėliau kaip likus valandai iki pirmo kontaktiniu būdu vykdomo akademinio užsiėmimo. „Deklaracija“ skiltyje turite patvirtinti informaciją pasirenkant dokumento tipą, kurį esant poreikiui galėsite parodyti, kaip įrodymą, jog atitinkate dalyvavimo kontaktiniu būdu užsiėmimuose bent vieną iš kriterijų.

Kadangi kol dar neturite galimybių paso į kontaktines paskaitas eiti negalite, dėl to:

A) Turėtumėte palaukti, kol įsigalios galimybių pasas, o tuo tarpu susiderinti su dėstytoju dėl paskaitų medžiagos ir studijuoti savarankiškai, o grįžus į studijas pasistengti kuo skubiau pasivyti kurso draugus. Jei praleistų užsiėmimų laikotarpiu vyko atsiskaitymai, tuomet grįžus, kuo skubiau turėtumėte juos atsiskaityti.

B) Dalyvauti kontaktiniuose užsiėmimuose, testuojantis ne anksčiau nei kas 48 val. iki numatyto užsiėmimo laiko, remiantis LR Vyriausybės sprendimu, įsigaliojusiu 2021-08-31, dalinai pasiskiepijusiems studentams (turintiems pirmąją „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos dozę), bei norintiems studijų procese dalyvauti kontaktiniu būdu, bus taikomas pereinamasis laikotarpis, t. y., iki spalio 15 d. už PGR* testą mokėti nereikės. Registruotis nemokamam PGR testui galima telefonu 1808.

Tokiu atveju, studentai turi turėti, ir esant poreikiui, pateikti:

ESPBI IS vakcinacijos įrašą, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2 PGR tyrimą)) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS.

Studentai gali dalyvauti kontaktiniuose užsiėmimuose, testuojantis ne anksčiau nei kas 48 val. iki numatyto užsiėmimo laiko. Testai nėra kompensuojami Universiteto ar Valstybės.

Universitetas vadovaujasi Vyriausybės nutarimu, kuriame nurodyta, kad testas turi būti atliktas ne anksčiau nei prieš 48 val. iki kontaktinio užsiėmimo.

Informuojame, kad remiantis LR Vyriausybės sprendimu, įsigaliojusiu 2021-08-31, dalinai pasiskiepijusiems studentams (turintiems pirmąją „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos dozę), bei norintiems studijų procese dalyvauti kontaktiniu būdu, bus taikomas pereinamasis laikotarpis, t.y., iki spalio 15 d. už PGR* testą mokėti nereikės. Registruotis nemokamam PGR testui galima telefonu 1808.

Jeigu nutarimas bus pakeistas arba atsiras palengvinimai aukštosioms mokykloms, Universitetas taikys kitus reikalavimus atsižvelgiant į nutarimo pokyčius.

Vadovaujantis nutarimu nuotoliniai užsiėmimai studentams, neatitinkantiems bent vieno iš imunizacijos kriterijų nebus vykdomi, išskyrus teorines paskaitas, į kurias Universiteto Akademinės informacinės sistemos tvarkaraščių posistemėje yra užsiregistravę daugiau kaip 30 studentų. Šie užsiėmimai remiantis įsakymu vykdomi nuotoliniu būdu. Jei pagal studijų modulio specifiką nėra galimybės teorinių paskaitų vykdyti nuotoliniu būdu ir jei yra užtikrinama asmenų sauga ir sveikata, jos gali būti vykdomos kontaktiniu būdu.

2021-2022 m. m. rudens semestre savarankiškai studijuojama tik saviizoliacijos laikotarpiu ar užsienio šalių piliečiai, kurie dėl force majeure aplinkybių (pvz., vizų gavimo procedūrų ir pan.) negali atvykti studijuoti kontaktiniu būdu. Šiems studentams remiantis 2021 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu sudaromos sąlygos iki 2021–2022 m. m. rudens semestro 10 savaitės pabaigos visus studijų modulius studijuoti nuotoliniu būdu, savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais nuotoliniu būdu. Tuo metu yra laikoma, kad praleidžiate paskaitas, nedalyvaujate atsiskaitymuose ir laboratoriniuose darbuose.

Svarbu paminėti, kad nesate atleidžiami nuo atsakomybės, t. y. grįžus iš saviizoliacijos, turėsite atsiskaityti praleistus atsiskaitymus, atlikti laboratorinius ir kitus semestro darbus.

 

Naujienos