Tai karjeros kompetencijų ugdymo platforma, padėsianti tau tapti paklausiu darbo rinkoje specialistu. Čia kuriamos galimybės ne tik tavo ekspertiniam, bet ir asmenybės tobulėjimui. „WANTed“ programa – tai tavo galimybė ugdyti savo karjeros kompetencijas, planuoti studijas orientuotai, tikslingai ir susieti jas su būsima karjera. Dalyvauk renginiuose, seminaruose, konsultuokis karjeros klausimais, sek darbo bei praktikos pasiūlymus. Tapk „WANTed“ darbo rinkoje.

KTU „WANTed“ karjeros dienos

KTU ,,WANTed“ karjeros dienos – tai didžiausia Baltijos šalyse studentų ir įmonių atstovų kontaktų mugė. KTU karjeros dienos tūkstančiams studentų padėjo sėkmingai integruotis darbo rinkoje, o įmonių atstovams – rasti gabiausius darbuotojus savo organizacijai.

Savęs pažinimas – tai asmeninio tobulėjimo praktika, kuri padeda suprasti savo asmenybės išskirtinumą: silpnybes, stiprybes, norus, poreikius, ribas. Jei žinosi, kas esi ir ko nori, bus nesudėtinga kurti savo karjeros kelią.

Registruokis į grupės užsiėmimą: “Silpnybių ir stiprybių identifikavimas, savęs įsivertinimui”. wanted@ktu.lt

 

 

Atlik testus ir pasitikrink, ar šiuo metu pasirinkai sau tinkamą veiklos sritį:

Karjeros vertybės         Asmeniniai gabumai          Karjeros interesai

Būk proaktyvus! Sužinok daugiau apie tai, kaip nepasimesti karjeros informacijos sraute, kaip sistemingai rinkti ir analizuoti su karjera susijusią informaciją, susipažink su situacija darbo rinkoje, praplėsk akiratį ir sužinok kokios įmonės Tavęs laukia. Susisiek wanted@ktu.lt ir užsiregistruok individualiai konsultacijai.

Karjeros planavimas – tai sąmoningas procesas, kurio metu keliami karjeros tikslai ir pasilekiant tam tikrus metodus, numatomi veiksmai tikslams pasiekti. Karjeros planavimo rezultatas – sudarytas karjeros planas.

Įgyk pranašumą darbo rinkoje! Savo CV naudok KTU šabloną, sužinok, kaip susikurti patrauklius darbo paieškos dokumentus ar „LinkedIn“ profilį, prisistatyti darbdaviui!

Nori pasitarti, kaip sėkmingiau ieškoti darbo ar praktikos vietos? Reikia pagalbos planuojant karjerą? Registruokis karjeros konsultacijai prisijungęs prie savo paskyros Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). Absolventus karjeros konsultacijoms registruotis kviečiame el. paštu wanted@ktu.lt. Karjeros konsultacijos vyksta šiomis temomis:

CV / motyvacinis laiškas (tiesiogiai arba internetu)
Praktikos / darbo paieškos strategija
Pasirengimas pokalbiui dėl darbo
Darbo pokalbio simuliacija
Silpnybių ir stiprybių identifikavimas, karjeros planavimas
Kita

Tai karjeros kompetencijų ugdymo programa, prieinama kiekvienam studentui. Nori greitai įsidarbinti ir kilti karjeros laiptais? Renginiai ir seminarai padės tau geriau suvokti naujausias darbo rinkos tendencijas, formuoti įvairiapusišką savo karjeros matymą, efektyviau planuoti studijas, lavinti asmenines kompetencijas, padėsiančias pasiekti karjeros tikslų ir tapti paklausiu specialistu ar konkurencingu verslininku. „WANTed“ tai:

 • karjeros renginiai;
 • renginių ir seminarų ciklai;
 • grupinės konsultacijos;
 • individualios konsultacijos;
 • gerosios patirties sklaida.
KARJEROS KOMPETENCIJOS Ruošiami įvairiapusiai specialistai, pasižymintys gerai išlavintomis sėkmingą karjerą užtikrinančiomis kompetencijomis.
VERTĘ KURIANTYS KONTAKTAI Bendradarbiavimas su aukščiausio lygio profesionalais mokslo ir verslo srityse.
ŽINIOS IR AKADEMINIAI ĮGŪDŽIAI Išplėstos ir pagilintos žinios apie ateities karjerą.
INTEGRACIJA Į UNIVERSITETĄ Skatinimas aktyviai dalyvauti papildomose veiklose įtraukia studentą į Universiteto gyvenimą.
ĮSITRAUKIMAS Į MOKSLINĘ VEIKLĄ Mokslininko karjeros kelias.
SAVO KARJEROS ŠEIMININKAS Studentų įgalinimas pri(si)imti atsakomybę už savo karjeros kelią.

Savęs pažinimas

Kas tai? Žinios apie tavo asmenybės ypatumus ir asmenybės raidos įtaką tavo karjerai.
Kodėl tai svarbu? Gerai pažindamas savo asmenybės savybes, vertybes, interesus, gabumus, kompetencijas ir pan., tikslingiau planuosi karjerą. Žinios apie save skatina imtis naujos veiklos, suvokti savo stiprybes ir sritis, kuriose dar reikėtų tobulėti. Tai padeda vertinti karjeros galimybes ir geriau suprasti, kaip svarbūs gyvenimo įvykiai paveiks tavo karjerą.
Būk nusiteikęs:
 • Nuoširdžiai siekti geriau pažinti save, vertinti save realiai bei teigiamai.
 • Drąsiai imtis naujos veiklos, siekti gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų.
 • Nuolat stengtis geriau save pažinti. Savęs pažinimas, kaip ir kitų karjeros kompetencijų ugdymas, yra nuolatinis nepertraukiamas procesas.

Karjeros galimybių tyrinėjimas

Kas tai? Tai tavo gebėjimas rinkti, įvertinti ir naudoti su karjera susijusią informaciją (pvz., organizacijos, profesijos, darbai, karjeros kryptys), tyrinėti pasaulines ekonominės, socialinės, technologinės raidos tendencijas, užimtumo ir mokymosi galimybes.
Kodėl tai svarbu? Savo karjeros vystymui nuolat naudodamas aktualią bei kokybišką informaciją ir tyrinėdamas galimybes tapsi atviru pasaulyje vykstantiems pokyčiams ir įvairioms veikloms, realiau vertinsi situaciją darbo rinkoje ir savo galimybes joje. Atkakliau, tikslingiau ir nuolat ugdysi tavo karjerai reikalingas kompetencijas. Karjeros galimybių tyrinėjimas padeda savarankiškai priimti su karjera susijusius sprendimus ir ją planuoti.
Būk nusiteikęs:
 • Siekti karjeros valdymui naudoti aktualią ir kokybišką informaciją.
 • Būti atviru pasaulyje vykstantiems pokyčiams ir visuomenės poreikiams.
 • Nuolat mokytis ir tobulėti. Darbo rinka nepertraukiamai kinta, taigi, domėjimasis aktualia informacija, trūkstamų karjeros kompetencijų ugdymas turėtų būti nuolatinis procesas.

Karjeros planavimas

Kas tai? Tai gebėjimas kurti karjeros viziją, priimti sprendimus, sudaryti karjeros planą.
Kodėl tai svarbu? Planuodamas savo karjerą galėsi lengviau ją valdyti, atidžiau numatysi svarbius asmenybės bei aplinkos veiksnius, būsi atviras galimybėms, laiku priimsi pagrįstus sprendimus. Geriau suprasi, kaip tavo veiklos padeda pasiekti karjeros tikslų. Suprasi karjeros vizijos ryšį su sėkme bei kitų gyvenimo sričių (šeimos, laisvalaikio) tikslais. Aiškus karjeros planas padeda karjerą kurti kryptingai.
Būk nusiteikęs:
 • Nuoširdžiai siekti valdyti savo karjerą.
 • Būti atviru įvairioms karjeros galimybėms.
 • Nuolat planuoti savo karjerą. Karjera yra visą gyvenimą trunkantis procesas, taigi, jos planavimas taip pat turėtų vykti nepertraukiamai.

Karjeros įgyvendinimas

Kas tai? Tai tavo gebėjimas valdyti mokymosi, darbo paieškos procesą, asmeninius finansus, įsitvirtinti darbe, valdyti karjeros pokyčius bei derinti ją su kitomis gyvenimo sritimis.
Kodėl tai svarbu? Norėdamas sėkmingai pasiekti savo karjeros tikslų turi gebėti nuolat mokytis, ugdyti racionaliai pasirinktus gebėjimus. Žinios apie darbo paieškos procesą, ryšio tarp įsidarbinimo galimybių ir tavo karjeros tikslų suvokimas padės greičiau kopti karjeros laiptais. Taip pat labai svarbu suprasti, kaip skirtingos gyvenimo sritys (šeima, laisvalaikis) susijusios su tavo karjera ir gebėti jas visas suderinti.
Būk nusiteikęs:
 • Prisiimti atsakomybę už savo karjeros tikslų įgyvendinimą.
 • Pozityviai vertinti ir būti atviru karjeros pokyčių galimybėms.
 • Demonstruoti ryžtą, atkaklumą ir atsparumą nesėkmėms tiek darbo/praktikos paieškoje, tiek kuriant savo karjerą darbe.

Tokie renginiai, kaip konferencija “Karjera darbo rinkoje”, mane įkvepia pergalvoti savo karjeros tikslus. Konferencijos metu supratau, kad norėdama tapti specialiste būtinai turiu patobulėti IT srityje, nes ateities darbas yra neatsiejamas nuo informacinių technologijų. Tokie renginiai padeda suprasti kokios kompetencijos yra svarbios norint konkuruoti darbo rinkoje.

Studentė Vytautė

Viešo kalbėjimo lavinimas padėjo man pralaužti komunikacijos ledus, tapti daug įdomesniu kalbėtoju, drąsesniu žmogumi, stipresniu lyderiu. Dabar galiu įkvėpti komandą, laisviau vesti pristatymus, geriau jaučiuosi prieš auditoriją. Juk tai yra būtini ir geidžiami įgūdžiai verslo pasaulyje!

Studentas Lukas

Karjeros konsultacijos padėjo tinkamai pasiruošti CV ir darbo pokalbiui, jų dėka gavau praktiką toje įmonėje, kurioje labiausiai norėjau. Konsultantė išsamiai atsakė į visus man rūpimus klausimus.

Studentė Evelina

 

Kontaktai

Karjeros ir ugdymo centras

wanted@ktu.lt

+370 686 19341

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku