Pirmakursiams

Aktualiausia informacija naujiems mūsų bendruomenės nariams

 

Pirmakursio atmintinė

 

Pirmakursio užrašai

Bakalauro studijų gidas

Bendraukime socialiniuose tinkluose:

Magistrantūros studijų gidas

Studentų informacijos ir paslaugų centras

Studentų g. 50-168
mob. tel. +370 (614) 200 55
tel. +370 (37) 300 327
e. p. klausk@ktu.lt

 

D.U.K.

Po studijų sutarties pasirašymo, el. paštu, kurį nurodėte priėmimo informacinėje sistemoje registracijos metu, Jums bus atsiųstas svarbus informacinis pranešimas dėl prisijungimo prie Universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų. Jei laiško negautumėte, registruokitės paspaudę čia.

Jei užsiregistravus prie Universiteto vieningos kompiuterių tinklo vartotojų registracijos sistemos per 2-3 val. vis dar negalite įeiti į savo Universiteto elektroninį paštą, kreipkitės el. pašto adresu pastas@ktu.edu.

Pažymėjimą galėsite užsisakyti po sutarties pasirašymo. Prisijungus prie registracijos sistemos (nurodytais adresais) turėsite suvesti reikiamą informaciją ir sumokėti. Universitetas duomenis apie Jūsų studijas kitą dieną po sutarties pasirašymo perduoda Studentų registrui, iš kurio LSP ir ISIC sistemos automatiškai paima studento statuso patvirtinimą. Kai pažymėjimas bus pagamintas, kurjeris jį pristatys Jūsų pasirinktu adresu.

LSP (Lietuvos studento pažymėjimas) – studento statusą įrodantis dokumentas, suteikiantis lengvatas ir nuolaidas. Pirmos pakopos studentams kaina – 16 Eur, Antros pakopos studentams kaina – 8 Eur (LSP išduodamas visam studijų laikotarpiui). Daugiau informacijos ir detalesnės kainos: lsp.lt.

ISIC (International Student Identity Card) – vienintelis tarptautinis studento pažymėjimas, studento statusą įrodantis ne vien Lietuvoje, bet ir beveik visame pasaulyje. Labiausiai praverčia išvykstant į užsienį, pvz.: ERASMUS+ studijoms kitoje šalyje. Pažymėjimo kaina 11 Eur (su integruotu elektroniniu viešojo transporto bilietu), toks pažymėjimas galioja vienus mokslo metus. Daugiau informacijos: www.isic.lt.

Savo studijų programos sandarą galite rasti Universiteto tinklalapyje čia, pasirinkus savo studijų programą ir skiltį „Dalykai“.

KTU Akademinėje informacinėje sistemoje, skiltyje „Einamasis semestras“ paspauskite mygtuką „Individualus planas“ ir ten rasite savo metinio studijų plano ruošinį.

Nuo 2020-08-27 iki 2020-09-15 turėsite pasirinkti studijų modulius (jei pasirinkimas numatytas Jūsų studijų programoje) ir patvirtinti planą. Nepatvirtinę studijų plano, negalėsite registruotis į modulių užsiėmimus.

Paskaitų tvarkaraštį galite rasti KTU Akademinėje informacinėje sistemoje, skiltyje „Mano užsiėmimų tvarkaraštis“. Siūlomus rudens semestro užsiėmimų laikus galite matyti likus mėnesiui iki semestro pradžios (tai tik preliminarūs tvarkaraščio laikai, jie gali keistis).

Užsiregistruoti į užsiėmimus ir matyti suformuotą individualų tvarkaraštį galėsite nuo 2020-08-27 iki 2020-09-20 (tuo metu vyks oficiali registracija). Skatiname registruotis kuo greičiau, kad galėtumėte nedelsiant matyti savo tvarkaraštį.

Universitete studentų dalyvavimas studijų modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose yra privalomas, o kituose užsiėmimų tipuose (paskaitose, pratybose ir t.t.) yra privalomas pagal dėstytojo nustatytus minimalius dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus.

Modulio pirmojo užsiėmimo metu dėstytojas supažindina su privalomo dalyvavimo reikalavimais, kurie vėliau skelbiami modulio programoje Akademinėje informacinėje sistemoje.

Jei įstojus Jums reikalinga pažyma, kurią privalote pateikti oficialiai institucijai, ją užsisakyti galite Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) viršutiniame meniu paspaudę „Studijos“  ir pasirinkę „Pažymų užsakymas“.

Universiteto administracijos padaliniai dirba:

 • nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dirba nuo 8 val. iki 17 val.,
 • penktadieniais – nuo 8 val. iki 15:45 val.

Fakultetų studijų centrų kontaktai pateikti čia.

Informaciją apie socialines stipendijas galite rasti Valstybinio studijų fondo svetainėje.

Daugiau informacijos apie finansinę paramą teikiamą studentams.

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į Universiteto Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

2020-2021 metų rudens semestro studijų kalendorių galite rasti čia.

• Užsiėmimai organizuojami mišria studijų forma – auditorine (studentams ir dėstytojui tiesiogiai dalyvaujant akademiniame užsiėmime Universiteto patalpose) ir nuotoline (studentams ir dėstytojui nuotoliniu būdu dalyvaujant dėstytojo koordinuojamame virtualiame akademiniame užsiėmime).

• Bendrųjų universitetinių studijų alternatyvų ir socialinių studijų alternatyvų modulių, vienu metu vedamų daugiau kaip vieno fakulteto studentams, visi akademiniai užsiėmimai vykdomi tik nuotoline forma.

• MA+ tarpkrypčio eksperto kompetencijų modulių akademiniai užsiėmimai vykdomi nuotoline forma.

• Visų kitų modulių paskaitos ir konsultaciniai seminarai vykdomi auditorine forma, tačiau fakulteto sprendimu gali būti vykdomi ir nuotoline forma. Pratybos ir laboratoriniai darbai vykdomi auditorine forma.

• Baigiamųjų projektų, semestro ir tiriamųjų darbų studijų moduliai, kuriuose reikalinga speciali Universiteto įranga, vykdomi auditorine forma, konsultacijos – auditorine arba nuotoline forma.

• Kiekvieno modulio akademinių užsiėmimų vykdymo vieta (auditorinė ar nuotolinė) skelbiama AIS tvarkaraštyje.

• Visų studijų modulių tarpiniai ir galutiniai atsiskaitymai vykdomi auditorine forma.

• Visa aktuali studijų medžiaga patalpinta virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.

• Studentai yra atsakingi už apsirūpinimą nuotoliniam mokymuisi privalomomis techninėmis priemonėmis – kompiuteriu ar kitu skaitmeniniu įrenginiu, interneto ryšiu, vaizdo kamera, mikrofonu, ausinėmis, taip pat už nuotolinės mokymosi vietos pasirengimą. Studentas, kuris neturi nustatytų techninių priemonių ir negali jų įsigyti, turi kreiptis į Universiteto Studentų informacijos ir paslaugų centrą el. p. klausk@ktu.lt.

• Tiek nuotoliniuose, tiek auditoriniuose akademiniuose užsiėmimuose studentai privalo dalyvauti laikydamiesi Akademinės etikos kodekso ir studento etikos ir elgesio studijų procese principų.

• Visa Universiteto bendruomenė, visose bendrose Universiteto patalpose (auditorijose, laboratorijose, kompiuterių klasėse, bibliotekose, kt.) turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, kt.). Jei asmuo negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, turi būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. Studentai nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis turi pasirūpinti patys.

• Visose bendrose uždarose Universiteto patalpose (auditorijose, laboratorijose, kompiuterių klasėse, bibliotekose, kt.) tarp užsiėmimuose ar kitose veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

• Į Universiteto patalpas draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C  ir daugiau) ar ūmių virškinimo kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Pasireiškus simptomams, studentas nesilanko Universitete ir nedelsdamas kreipiasi į medicinos įstaigą. Savo nedalyvavimą užsiėmimuose studentas turi pateisinti medicinine pažyma.

• Jei Jums buvo nustatya COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba turėjote sąlytį su sergančiuoju, nedelsdamas elektrononiu paštu arba telefonu privalote informuoti savo fakulteto studijų centrą.

• Šalyje apribojus asmenų fizinius susibūrimus, dėstytojai bus pasiruošę nedelsiant pereiti prie pilnai nuotolinių studijų.

Rektoriaus įsakymas dėl 2020–2021 m. m. rudens semestro studijų organizavimo. Ši tvarka netaikoma studijų programoms, kurios atitinkamų metų studentų priėmimo į Universitetą taisykles buvo nurodytos kaip vykdomos nuotoline arba dalinai nuotoline studijų tvarkaraščio forma.

Kad rugsėjis nepateiktų nemalonios staigmenos, mokyklas ir universitetus baigę jaunuoliai turėtų atsiminti kelis svarbius dalykus apie privalomąjį sveikatos draudimą (PSD). Pabaigus mokslus ir nepradėjus dirbti, gali tekti mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas (PSD). Ką reikėtų žinoti?

Visi abiturientai ir absolventai valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami iki rugpjūčio 31 dienos. Jeigu abiturientai pradeda dienines studijas Lietuvoje, o baigę aukštąsias mokyklas jau rugsėjį įsidarbina – rūpesčių nekils.

Tačiau tęsiant mokslus užsienyje ar nesusiradus darbo reikėtų pasirūpinti keliais dalykais.

„Nors COVID-19 padėtis gali turėti įtakos studijų organizavimo procesui, visgi valstybė, kaip ir įprastai, draudžia jaunuolius, kurie pradės ar tęs mokslus Lietuvoje ar ES šalyse pagal dieninių studijų programą. Nesvarbu, ar studijos vyks auditorijose, ar nuotoliniu būdu. Svarbu nepamiršti išvykstantiems studijuoti užsienį – ligonių kasoms pateikti pažymą“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė.

„Jeigu jaunuolis, nesimoko ir nedirba, gali būti, kad jau rugsėjį jį įspėsime apie prievolę mokėti PSD įmokas. Rekomenduojame pasitikrinti savo asmeninę „Sodros“ paskyrą – kur pateikiame pranešimus“, – sako „Sodros“ Įmokų administravimo skyriaus vedėjas Laimonas Rudys.

Vėluojant įmokoms gali kilti rūpesčių, nes nutrūksta sveikatos draudimas ir gali tekti sumokėti už paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose.

Atsakome į svarbiausius klausimus, apie PSD draudimą moksleiviams ir studentams:

 • Kada jaunuoliai PSD apdraudžiami valstybės lėšomis?

Mokyklą ar studijas baigę jaunuoliai valstybės lėšomis draudžiami iki rugpjūčio 31 d., jeigu jų mokslo metai baigėsi vasarą.

Jeigu moksleiviai nuo rugsėjo pradeda studijuoti Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės (dieninės) studijų formos studijų programą arba studentai tęsia nuolatines (dienines) studijas Lietuvoje bei užsienyje, jie yra draudžiami valstybės lėšomis.

Valstybės lėšomis draudžiami ir tie gyventojai, kurie aktyviai ieško darbo – registruojasi Užimtumo tarnyboje ir įgyja bedarbio statusą.

 • Ką daryti studentams Lietuvoje?

Lietuvoje dieninių studijų studentai draudžiami pagal Studentų registro duomenis apie studento teisinį statusą (nuo studijų pradžios iki pabaigos). Lietuvos studentams apskritai nereikia rūpintis jokių pažymų teikimu.

Taigi, jei jaunuolis mokslus universitete pradėjo 2018 m. rugsėjo 1 d., jis studentu bus iki studijų pabaigos, nepriklausomai nuo to, kada prasidės mokslai – šių metų rugsėjį ar spalį, 1 ar 25 dieną. Kitaip tariant, asmuo PSD yra draustas, kol turi studento statusą. Pokyčių būtų tik netekus to statuso. Studijavimo būdas – nuotolinis ar akademinis –PSD valstybės lėšomis galiojimui įtakos neturi.

Gyventojui, nutraukusiam studijas, prievolė mokėti PSD atsiranda jau kitą mėnesį po studijų nutraukimo mėnesio pabaigos. Kitaip tariant, sveikatos draudimo įmokas valstybė moka tik už studijavimo laikotarpį. Mokslo nutraukimo mėnuo yra paskutinis valstybės apmokėtas mėnuo, kai studentas yra draustas kaip studijuojantis.

 • Ką reikia žinoti studijuojantiems užsienyje?

Jei išvykstama studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių ar Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino, Šveicarijos aukštąsias mokyklas pagal nuolatinės formos studijų programas, studentai nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą ir jiems nėra prievolės deklaruoti gyvenamosios vietos pasikeitimo.

Tačiau šie jaunuoliai ligonių kasoms turi pateikti ES mokymo įstaigos išduotą dokumentą (pažymą), patvirtinantį ES studijuojančiojo statusą. Šiame dokumente (pažymoje) turi būti nurodyta studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos.

ES mokymo įstaigos išduotą dokumentą (pažymą) galima siųsti bet kuriai teritorinei ligonių kasai per E-pristatymą arba įdėti į voką ir atsiųsti paštu teritorinės ligonių kasos adresu, taip pat pateikti atvykus į teritorinę ligonių kasą. Teritorinių ligonių kasų kontaktai.

ES studentų PSD gali būti patvirtintas elektroniniu būdu, kai ES aukštoji mokykla elektroniniu būdu atsiunčia patvirtinimą apie atitinkamo Lietuvos gyventojo studento statuso galiojimą einamais mokslo metais.

Kvietimai studijuoti, net jei jie yra oficialūs, nėra laikomi studento statusą patvirtinančiu dokumentu ir PSD valstybės lėšomis galiojimo neužtikrina.

ES šalių studentų PSD galioja vienerius mokslo metus, todėl tęsiant studijas ES, dokumentą (pažymą) apie mokslus reikia pateikti kasmet.

 • Kaip padengiamos sveikatos priežiūros išlaidos kitose šalyse?

Išvykstant studijuoti į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją rekomenduojama iš anksto užsisakyti ESDK. Ji patvirtina teisę ES ir minėtose šalyse gauti būtinąją medicinos pagalbą, kad sutrikus sveikatai nereikėtų nutraukti studijų ir grįžti į Lietuvą. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas kompensuoja Lietuvos ligonių kasos.

ESDK išduodama nemokamai pagal pateiktą užsakymą/prašymą. Moksleiviams ir studentams ši kortelė galioja vienerius mokslo metus. ESDK užsakymo/prašymo forma.

Atkreipiame dėmesį, kad studentai, išvykstantys studijuoti už Europos ribų, pavyzdžiui, į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), Kanadą, Rusiją ir pan., nuo 2020 m. pradedantys studijuoti Jungtinėje Karalystėje (JK) valstybės lėšomis nedraudžiami, savo sveikatos draudimu jie turi pasirūpinti patys (pvz., apsidrausti privačioje draudimo bendrovėje).

Daugiau apie ESDK rasite čia.

 • Į ką atkreipti dėmesį studijuojantiems JK?

Įstojusieji į JK aukštąsias mokyklas iki 2020 vasario 1 dienos PSD bus draudžiami valstybės lėšomis iki studijų pabaigos, tačiau ne ilgiau, nei iki 2023 rugpjūčio 31 dienos.

JK besimokančių studentų ESDK galios iki 2020 gruodžio 31 dienos.

 • Kas PSD įmokas turėtų mokėti savarankiškai?

Jei baigę mokyklą ar universitetą jaunuoliai rudenį nebetęsia mokslų, neįsidarbina ar nepradeda savarankiškos ekonominės veiklos bei nesiregistruoja Užimtumo tarnyboje ir neįgyja bedarbio statuso, jie jau rugsėjį iki mėnesio pabaigos turėtų pradėti mokėti minimalias PSD įmokas – 42,37 euro.

Įsidarbinus Lietuvoje, savarankiškai PSD įmokų mokėti nereikės. Jos atskaitomos iš pajamų, nuo kurių skaičiuojamos visos kitos socialinio draudimo įmokos. Pavyzdžiui, jeigu jaunuolis įsidarbintų rugsėjo 18 dieną, visas rugsėjis būtų draudiminis mėnuo ir pačiam įmokų mokėti nereikėtų. Tačiau įsidarbinus spalį, jeigu prieš tai nebuvo įgytas bedarbio statusas, už rugsėjį įmoką „Sodrai“ reikėtų sumokėti.

Pirmosios įmokos būtų skaičiuojamos jau už tą mėnesį, kurį gyventojas pradėjo dirbti.

PSD įmokos yra įstatymu nustatyta mokestinė prievolė, kurią reikėtų vykdyti ir keliaujant bei atostogaujant užsienyje.

Išvykstant ilgesniam laikui privalu deklaruoti gyvenamosios vietos pasikeitimą, kitaip bus skaičiuojamos PSD mokesčio skolos. Deklaravus išvykimą ir netekus gyventojo statuso, asmuo netenka teisių ir į kompensuojamą sveikatos priežiūrą – jam visos sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje tampa mokamos. Daugiau apie išvykimo deklaravimą rasite čia.

 • Kaip ir kada sumokėti PSD įmokas?

PSD įmoka yra 42,37 eurų, įmokos kodas 364. Einamojo mėnesio įmoką reikia sumokėti iki paskutinės atitinkamo mėnesio dienos.

 

Skaitmeniniai ženkliukai

Skaitmeniniai ženkliukai – tai skaitmeninis mikrosertifikatas, naujas skaitmeninis standartas neformalaus mokymosi ir ugdymo pasiekimų pripažinimui.

Kodėl verta rinkti skaitmeninius ženkliukus?

Pranašumas ieškant darbo ar praktikos vietos  Konkursai ir stipendijos universitete Kompetencijų aplankas
Parodyk savo pasiekimus bei aktyvumą universitete potencialiam darbdaviui Greitai, paprastai ir vienoje vietoje kaupk įrodymus apie universitete vykdomas veiklas Siek savo neformaliu būdu įgytų kompetencijų patvirtinimo

Kartu su universiteto baigimo diplomu gauk Asmeninį kompetencijų aplanką!

Viktorija Navikaitė

Karjeros planavimo konsultantė

Studentų g. 67-205, Kaunas
tel. +370 (686) 193 41
e. p. wanted@ktu.lt

 

Įvadinės savaitės „Creating Moments“ programa

 

Universiteto ekskursijos

Studentų informacijos ir paslaugų centras

Studentų g. 50-168
mob. tel. +370 (614) 200 55
tel. +370 (37) 300 327
e. p. klausk@ktu.lt

 

Pirmakursių stovyklos

Kiekvieno fakulteto studentų atstovybė organizuoja pirmakursių stovyklas, kuriose susipažinsi su būsimais grupės ir kurso draugais!
Daugiau suteiks tavo fakulteto studentų atstovybė.

Stovyklos vyks:

Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto kartu su Statybos ir architektūros fakultetu 4-6 dienomis
Ekonomikos ir verslo fakulteto kartu su Elektros ir elektronikos fakultetu 4-6 dienomis
Cheminės technologijos fakulteto kartu su Informatikos fakultetu 12-13 dienomis
Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto 11-13 dienomis
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 11-13 dienomis
 

Studijų pritaikomumas turintiems individualių ugdymosi poreikių

Studentams, turintiems individualių ugdymosi poreikių, galimas studijų pritaikomumas. Užpildžius apklausą, Studentų reikalų departamento socialinės gerovės koordinatorė susisteminusi informaciją galės pateikti siūlymus studijų procesui pritaikyti. Taip pat galėsime greičiau ir efektyviau reaguoti į Jūsų poreikius. Visi Jūsų pateikti duomenys saugomi duomenų apsaugos įstatymo ir nebus perduoti tretiesiems asmenims.

Ką reikia padaryti:

 1. Užpildyti apklausą, kurios tikslas identifikuoti asmeninius poreikius ir padėti koreguoti studijų procesą pritaikant individualiems atvejams.
 2. Parašyti laišką Studentų reikalų departamento socialinės gerovės koordinatorei e. p. agne.atkociunaite@ktu.lt ir sutartį laiką susitikimui (gyvai ar nuotoliniu būdu).

Galimi pritaikymai:

 • Paskaitų dėstymas atsižvelgiant į studento situaciją;
 • Studijų medžiagos pateikimas;
 • Atsiskaitymo koncepcija;
 • Mokymosi erdvės bibliotekoje;
 • Auditorijų pasiekiamumas.

KTU turima programinė įranga:

 • SuperNova Magnifier 13.03. Programa išdidina visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalis.
 • Topaz XL XD 24‘. Stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė, eksploatuojama bibliotekose įrengtose mokymosi erdvėse.
 • Bellman Audio Domino. Skaitmeninė koduota vidinio ryšio sistema.
 • Bellman Audio Domino imtuvas. Skaitmeninės koduotos vidinio ryšio sistemos imtuvas.
 • PĮ Easy Converter. Įrenginys su lietuvių kalbos sintezatoriumi Wintalker Voice su balsais Gintar.
Agnė Atkočiūnaitė

Socialinės gerovės koordinatorė

Studentų gatvė 50, Kaunas
tel. +370 (676) 92 702
e. p. agne.atkociunaite@ktu.lt

 

2019 m. įvadinės savaitės akimirkos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku